Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 28. Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Quang
Ngày gửi: 09h:20' 26-03-2021
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 274
Số lượt thích: 0 người
LỊCH SỬ 8
NGUYỄN DUY QUANG SC
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
III. Kết cục của các đề nghị cải cách
II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX
Tiết 44- Bài 28
TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở ViỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Tiết 44 - BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
- Thực dân Pháp không ngừng mở rộng xâm lược nước ta.
- Chính trị: Triều đình Huế thực hiện các chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời.
- Kinh tế: nông nghiệp, công thương nghiệp đình trệ, tài chính cạn kiệt.
- Xã hội: Đời sống nhân dân vô cùng khó khăn.
- Chính trị: Triều đình Huế thực hiện các chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời, lạc hậu.
- Kinh tế: Nông nghiệp, công thương nghiệp đình trệ, tài chính cạn kiệt.
- Xã hội: Đời sống nhân dân vô cùng khó khăn
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
Tiết 44 - BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
=> mâu thuẫn dân tộc và giai cấp sâu sắc.
Nhân dân ta
Thực dân Pháp
Nông dân
Địa chủ PK
- Thực dân Pháp không ngừng mở rộng xâm lược nước ta.
2
3
4
1
5
THÁI NGUYÊN
TUYÊN QUANG (1862)
QUẢNG YÊN (1861 -1865)
BẮC NINH(1862)
HÀ TĨNH
HUẾ (1866)
HÀ NỘI
AN GIANG
GIA ĐỊNH
HÀ TIÊN
Phú Quốc
Lược đồ khởi nghĩa của nông dân nửa cuối thế kỉ XIX
HẢI NAM
Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
- Thực dân Pháp không ngừng mở rông xâm lược nước ta
- Chính trị Triều đình Huế thực hiện các chính sách đối nội, đối ngoại lỗi, lạc hậu.
- Kinh tế: nông nghiệp, công thương nghiệp đình trệ, tài chính cạn kiệt.
- Xã hội: Đời sống nhân dân vô cùng khó khăn => Mâu thuẫn dân tộc, giai cấp ngày càng sâu sắc.
PHÚ YÊN
Tiết 44 - BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
1. Bối cảnh:
- Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, một số sĩ phu, quan lại đã đưa ra các đề nghị cải cách.
2. Nội dung cải cách:
- Đổi mới về nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa…
3. Các nhà cải cách tiêu biểu:
- Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch….
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX
Tiết 44 - BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX
1868
1868
1872
1863 -
1871
Viên Thương bạc
Nguyễn Lộ Trạch
1877 -1882
Nguyễn Trường Tộ
Đinh Văn Điền
Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế
Xin mở cửa biển Trà Lý (Nam Định)
Đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.
Mở 3 cửa biển ở miền Bắc và miền Trung để thông thương với bên ngoài: (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quế Sơn).
Dâng lên triều đình 30 bản điều trần: Đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục.
Dâng hai bản “Thời vụ sách” lên vua Tự Đức đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.
Tiết 44 - BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX

? Nờu hi?u bi?t c?a em v? Nguy?n Tru?ng T?
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX
Nguyễn Trường Tộ
(1828-1871)
Tiết 44 - BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Nguyễn Trường Tộ
(1828-1871)
Nguyễn Trường Tộ: (1828-1871), ông sinh trong một gia đình Nho học theo đạo Thiên Chúa. Từ nhỏ ông đã nổi tiếng thông minh, lớn lên ông là một tri thức Thiên Chúa giáo yêu nước, quê ở làng Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Năm 1860, ông có dịp cùng một giám mục Pháp qua Rô -ma và Pa-ri. Ở đó, ông chú ý khảo sát kinh tế và văn hoá phương Tây rồi về nước năm 1861. Từ năm 1863 đến năm 1871, Nguyễn Trường Tộ đã đệ trình vua Tự Đức 30 bản điều trần (dày trên 100 trang), trong đó có Tế cấp bát điều (Tám điều cấp bách) dâng năm 1867, nêu lên một hệ thống vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng.
a. Kết cục: Các đề nghị cải cách không được thực hiện.
b. Nguyên nhân:
Các cải cách còn có những điểm hạn chế: Chưa xuất phát từ cơ sở trong nước.
- Nhà Nguyễn bảo thủ, cự tuyệt mọi sự thay đổi

c. Ý nghĩa:
Tấn công vào những tư tưởng bảo thủ của triều đình.
- Thể hiện trình độ nhận thức của những người Việt Nam.
I. Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa
cuối thế kỉ XIX
III. Kết cục của các đề nghị cải cách
Tiết 44 - BÀI 28: TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM
NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
Thiên hoàng Minh Trị
Vua Tự Đức phán rằng:
“ Nguyễn Trường Tộ quá tin ở các điều y đề nghị…Tại sao lại thúc dục nhiều đến thế, khi mà các phương pháp cũ của trẫm đã rất đủ để điều khiển quốc gia rồi”.
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 1. Hãy tìm chi tiết không hợp lý của tình hình đất nước vào nửa cuối TK XIX qua những biểu hiện sau đây?
Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương mục ruỗng.

Chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời.

Mâu thuẫn giai cấp, xã hội gay gắt.

Đời sống nhân dân sung túc, ổn định.


Câu 2. Ai là người dâng hai bản “Thời vụ sách” cho vua Tự Đức?
Đinh Văn Điền

Trần Đình Túc

Nguyễn Lộ Trạch

Nguyễn Trường Tộ
Câu 3: Cản trở nào sau đây là cản trở chủ yếu nhất dẫn đến những cải cách không thể thực hiện được? (Hãy chọn phương án đúng nhất)
Những cải cách mang tính lẻ tẻ, rời rạc.

Sự ngăn cấm của chính quyền đô hộ thực dân Pháp.

Sự bảo thủ cự tuyệt của triều đình phong kiến Nhà Nguyễn

Xã hội Việt Nam không theo kịp sự phát triển của thời cuộc.

Dặn dò
+ Về nhà học thuộc bài , hệ thống lại các câu hỏi SGK bài 28 và tìm hiểu nhân vật Nguyễn Lộ Trạch.
+ Ôn tập nội dung đã học từ bài 24-28 để giờ sau Kiểm tra giữa kì.

 
Gửi ý kiến