Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 11. Traveling around Vietnam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NGUYỄN TRỌNG QUÂN
Người gửi: Nguyễn Trọng Quân (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:28' 13-05-2020
Dung lượng: 9.1 MB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
Teacher: Nguyễn Trọng Quân
ENGLISH 8
1. Do you like traveling?
2. Where do you often travel to?
Can you answer the questions?
Lesson 1:
Getting Started + Listen and Read _P98-99
UNIT 11:
TRAVLING AROUND VIETNAM
UNIT 11:
TRAVLING AROUND VIETNAM
UNIT 11:
TRAVLING AROUND VIETNAM
MATCHING:
Nha Rong Harbor
Ha Long Bay
The Temple of Literature
Ngo Mon (Gate)
Nha Rong Harbor
Ha Long Bay
The Temple of Literature
Ngo Mon (Gate)
VIET NAM
Lesson 1:
Getting Started + Listen and Read _P98-99
UNIT 11:
TRAVLING AROUND VIETNAM
Crop
Rice paddy
Corn
Sugar cane
*New words:
a
b
c
d
I. New words:
airport
luggage
farmland
e
f
g
-crop /n/: vụ mùa
-corn /n/: cây bắp
-sugar cane /n/: cây mía
-airport /n/: sân bay
-luggage /n/: hành lý
-farmland /n/: vùng đất nông nghiệp
*New words:
Hoa meets Tim at the airport
Tim
Mr & Mrs Jones
Shannon
Hoa
UNIT 11: TRAVELING AROUND VIETNAM
LISTEN AND READ_P99
Tim: Hoa. I’d like you to meet my parents and my sister. Shannon.
Hoa: How do you do? Welcome to Viet Nam.
Mrs. Jones: Thank you. It’s nice to meet you finally, Hoa.
Hoa: Can I help you with your bags. Mrs. Jones?
Mrs. Jones: Thank you. It’s great to be in Viet Nam.
Hoa: Would you mind sitting in the front seat of the taxi, Mr. Jones:  I’d like to sit with Tim and Shannon.
Mr. Jones:   No problem. I prefer the front seat.
Mrs. Jones: Are we far from Ha Noi?
Hoa: It’s about a 40-minute drive from the city center.
Tim: Look. Shannon! I can see a boy riding a water buffalo
Shannon: Wow! This is very exciting. Are those rice paddies, Hoa?
Hoa: Yes, and the crop over there is corn. On the left, you can see sugar canes.
Tim:   Would you mind if I took a photo?
Hoa: Not at all. I’ll ask the driver to stop the car.
Unit 11: TRAVELING AROUND VIETNAM
LISTEN AND READ
2. True or false? Check () the boxes. Then correct the false sentence.
a) This is the first time Hoa has met Tim’s family.
Tim: Hoa. I’d like you to meet my parents and my sister. Shannon.
Hoa: How do you do? Welcome to Viet Nam.
Mrs. Jones: Thank you. It’s nice to meet you finally, Hoa.
Hoa: Can I help you with your bags. Mrs. Jones?
Mrs. Jones: Thank you. It’s great to be in Viet Nam.
Hoa: Would you mind sitting in the front seat of the taxi, Mr. Jones:  I’d like to sit with Tim and Shannon.
Mr. Jones:   No problem. I prefer the front seat.
Mrs. Jones: Are we far from Ha Noi?
Hoa: It’s about a 40-minute drive from the city center.
Tim: Look. Shannon! I can see a boy riding a water buffalo
Shannon: Wow! This is very exciting. Are those rice paddies, Hoa?
Hoa: Yes. and the crop over there is corn. On the left, you can see sugar canes.
Tim:   Would you mind if I took a photo?
Hoa: Not at all. I’ll ask the driver to stop the car.
Unit 11: TRAVELING AROUND VIETNAM
LISTEN AND READ
2. True or false? Check () the boxes. Then correct the false sentence.

Unit 11: TRAVELING AROUND VIETNAM
LISTEN AND READ
2. True or false? Check () the boxes. Then correct the false sentence.

Unit 11: TRAVELING AROUND VIETNAM
b) Hoa helps Mrs.Jones with her luggage.
Tim: Hoa. I’d like you to meet my parents and my sister. Shannon.
Hoa: How do you do? Welcome to Viet Nam.
Mrs. Jones: Thank you. It’s nice to meet you finally, Hoa.
Hoa: Can I help you with your bags. Mrs. Jones?
Mrs. Jones: Thank you. It’s great to be in Viet Nam.
Hoa: Would you mind sitting in the front seat of the taxi, Mr. Jones:  I’d like to sit with Tim and Shannon.
Mr. Jones:   No problem. I prefer the front seat.
Mrs. Jones: Are we far from Ha Noi?
Hoa: It’s about a 40-minute drive from the city center.
Tim: Look. Shannon! I can see a boy riding a water buffalo
Shannon: Wow! This is very exciting. Are those rice paddies, Hoa?
Hoa: Yes, and the crop over there is corn. On the left, you can see sugar canes.
Tim:   Would you mind if I took a photo?
Hoa: Not at all. I’ll ask the driver to stop the car.
Unit 11: TRAVELING AROUND VIETNAM
LISTEN AND READ
2. True or false? Check () the boxes. Then correct the false sentence.


Unit 11: TRAVELING AROUND VIETNAM
c) The Jones family is traveling from the airport in the bus.
Tim: Hoa. I’d like you to meet my parents and my sister. Shannon.
Hoa: How do you do? Welcome to Viet Nam.
Mrs. Jones: Thank you. It’s nice to meet you finally, Hoa.
Hoa: Can I help you with your bags. Mrs. Jones?
Mrs. Jones: Thank you. It’s great to be in Viet Nam.
Hoa: Would you mind sitting in the front seat of the taxi, Mr. Jones:  I’d like to sit with Tim and Shannon.
Mr. Jones:   No problem. I prefer the front seat.
Mrs. Jones: Are we far from Ha Noi?
Hoa: It’s about a 40-minute drive from the city center.
Tim: Look. Shannon! I can see a boy riding a water buffalo
Shannon: Wow! This is very exciting. Are those rice paddies, Hoa?
Hoa: Yes, and the crop over there is corn. On the left, you can see sugar canes.
Tim:   Would you mind if I took a photo?
Hoa: Not at all. I’ll ask the driver to stop the car.
Unit 11: TRAVELING AROUND VIETNAM
LISTEN AND READ
2. True or false? Check () the boxes. Then correct the false sentence.=>The Jones family is traveling from the airport in a taxi.
Unit 11: TRAVELING AROUND VIETNAM
d) Shannon has never seen rice paddies before.
Tim: Hoa. I’d like you to meet my parents and my sister. Shannon.
Hoa: How do you do? Welcome to Viet Nam.
Mrs. Jones: Thank you. It’s nice to meet you finally, Hoa.
Hoa: Can I help you with your bags. Mrs. Jones?
Mrs. Jones: Thank you. It’s great to be in Viet Nam.
Hoa: Would you mind sitting in the front seat of the taxi, Mr. Jones:  I’d like to sit with Tim and Shannon.
Mr. Jones:   No problem. I prefer the front seat.
Mrs. Jones: Are we far from Ha Noi?
Hoa: It’s about a 40-minute drive from the city center.
Tim: Look. Shannon! I can see a boy riding a water buffalo
Shannon: Wow! This is very exciting. Are those rice paddies, Hoa?
Hoa: Yes, and the crop over there is corn. On the left, you can see sugar canes.
Tim:   Would you mind if I took a photo?
Hoa: Not at all. I’ll ask the driver to stop the car.
Unit 11: TRAVELING AROUND VIETNAM
LISTEN AND READ
2. True or false? Check () the boxes. Then correct the false sentence.
=>The Jones family is traveling from the airport in the taxi.
Unit 11: TRAVELING AROUND VIETNAM
e) The car is traveling past farmland.
Tim: Hoa. I’d like you to meet my parents and my sister. Shannon.
Hoa: How do you do? Welcome to Viet Nam.
Mrs. Jones: Thank you. It’s nice to meet you finally, Hoa.
Hoa: Can I help you with your bags. Mrs. Jones?
Mrs. Jones: Thank you. It’s great to be in Viet Nam.
Hoa: Would you mind sitting in the front seat of the taxi, Mr. Jones:  I’d like to sit with Tim and Shannon.
Mr. Jones:   No problem. I prefer the front seat.
Mrs. Jones: Are we far from Ha Noi?
Hoa: It’s about a 40-minute drive from the city center.
Tim: Look. Shannon! I can see a boy riding a water buffalo
Shannon: Wow! This is very exciting. Are those rice paddies, Hoa?
Hoa: Yes, and the crop over there is corn. On the left, you can see sugar canes.
Tim:   Would you mind if I took a photo?
Hoa: Not at all. I’ll ask the driver to stop the car.
Unit 11: TRAVELING AROUND VIETNAM
LISTEN AND READ
2. True or false? Check () the boxes. Then correct the false sentence.

=>The Jones family is traveling from the airport in the taxi.
Unit 11: TRAVELING AROUND VIETNAM
f) Only rice and corn are grown around Ha Noi.
Tim: Hoa. I’d like you to meet my parents and my sister. Shannon.
Hoa: How do you do? Welcome to Viet Nam.
Mrs. Jones: Thank you. It’s nice to meet you finally, Hoa.
Hoa: Can I help you with your bags. Mrs. Jones?
Mrs. Jones: Thank you. It’s great to be in Viet Nam.
Hoa: Would you mind sitting in the front seat of the taxi, Mr. Jones:  I’d like to sit with Tim and Shannon.
Mr. Jones:   No problem. I prefer the front seat.
Mrs. Jones: Are we far from Ha Noi?
Hoa: It’s about a 40-minute drive from the city center.
Tim: Look. Shannon! I can see a boy riding a water buffalo
Shannon: Wow! This is very exciting. Are those rice paddies, Hoa?
Hoa: Yes, and the crop over there is corn. On the left, you can see sugar canes.
Tim:   Would you mind if I took a photo?
Hoa: Not at all. I’ll ask the driver to stop the car.
Unit 11: TRAVELING AROUND VIETNAM
LISTEN AND READ
2. True or false? Check () the boxes. Then correct the false sentence.


=>The Jones family is traveling from the airport in the taxi.
=>Rice, corn and sugar canes are grown around Ha Noi.
Tim: Hoa, I’d like you to meet my parents and my sister, Shannon.
Hoa: How do you do? Welcome to Viet Nam.
Mr. Jones: Thank you. It’s nice to meet you finally, Hoa.
Hoa: Can I help you with your bags, Mrs. Jones?
Mrs. Jones: Thank you. It’s great to be in Viet Nam.
Hoa: Would you mind sitting in the front seat of the taxi, Mr. Jones? I’d like to sit with Tim and Shannon.
Mr. Jones: No problem. I prefer the front seat.
Mrs. Jones: Are we far from Ha Noi?
Hoa: It’s about a 40-minute drive from the city center.
Tim: Look, Shannon! I can see a boy riding a water buffalo.
Shannon: Wow! This is very exciting. Are those rice paddies, Hoa?
Hoa: Yes, and the crop over there is corn. On the left, you can see sugar canes.
Tim: Would you mind if I took a photo?
Hoa: Not at all. I’ll ask the driver to stop the car.
Hoa meets Tim at the airport
II. GRAMMAR:
Would you mind + Ving...?
Would you mind if + S + V2/ed...?
take - took - taken
(Vo) (V2) (V3)
Ving
1. Would you mind sitting in the front seat?
2. Would you mind if I took a photo?
* Form:
a. Would / Do you mind + Ving … ?
b. Would you mind if + S + V(2/ed) …?
Do you mind if +S + V (present) … ?
Eg:
3. Do you mind taking a photo?
4. Do you mind if I take a photo?
II. GRAMMAR:
* Usage: Giving request
HOMEWORK
Learn by heart the vocabulary and the structures
Prepare for the next lesson
(Unit 11: Lesson 2: Read_P102--105)
THE END!
 
Gửi ý kiến