Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 11. Traveling around Vietnam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NGUYỄN TRỌNG QUÂN
Người gửi: Nguyễn Trọng Quân (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:57' 13-05-2020
Dung lượng: 8.0 MB
Số lượt tải: 83
Số lượt thích: 0 người
ENGLISH 8
GV : Nguy?n Tr?ng Quân
UNIT 11: TRAVELING AROUND VIET NAM
Lesson 3:
Language focus_P108-110
Content
-ed and -ing participles
-Would/Do you mind + Ving...?
Ex1: That man is my old friend. He lives in a big house.
That man living in a big house is my old friend.
Ex2: The toys are cheap. The toys are made in China.
The toys made in China are cheap.
That man __________________is my old friend.
The toys _______________________are cheap.
V_ing  present participle
V_ed/3 past participle
*Part 1: -ed and -ing participles
 active
 passive
Ba
Mr.Quang
Lan
Nga
Hoa
Miss Lien
Nam
*Part 1: -ed and -ing participles
The boy is Ba. He is reading the book.
The boy_____________________is Ba.
The boy reading the book is Ba.
*Part 1: -ed and -ing participles
The man is Mr. Quang. He is walking up the stairs.
The man ____ _________________is Mr.Quang.
The man walking up the stairs is Mr.Quang.
*Part 1: -ed and -ing participles
The woman is Miss Lien. She is carrying a handbag.
The woman ____________________is Miss Lien
The woman carrying a handbag is Miss Lien.
*Part 1: -ed and -ing participles
The boy is Nam. He is talking to Miss Lien.
The boy __________________is Nam.
The boy talking to Miss Lien is Nam.
*Part 1: -ed and -ing participles
The two girls are Nga and Hoa. They are playing chess.
The two girls ________________are Nga and Hoa.
The two girls playing chess are Nga and Hoa.
*Part 1: -ed and -ing participles
The girl is Lan. She is carrying a briefcase.
The girl _______________is Lan.
The girl carrying a briefcase is Lan.
*Part 1: -ed and -ing participles
doll
truck
Old lamp
toys
flowers
box
*Part 1: -ed and -ing participles
The old lamp is five dollars. It was made in China.
The old lamp _________is five dollars.
The old lamp made in China is five dollars.
*Part 1: -ed and -ing participles
The box is one dollar. It was painted green.
The box _________ is one dollar.
The box painted green is one dollar.
*Part 1: -ed and -ing participles
The truck is two dollars. It was recycled from aluminum cans.
The truck _________ is two dollars.
The truck recycled from aluminum cans is two dollars.
*Part 1: -ed and -ing participles
The doll is two dollars. It is dressed in pink.
The doll _________ is two dollars.
The doll dressed in pink is two dollars.
*Part 1: -ed and -ing participles
The toys are ten dollars. They are kept in a cardboard box.
The toys _________ are ten dollars.
The toys kept in a cardboard box are ten dollars.
*Part 1: -ed and -ing participles
The flowers are one dollar. They are wrapped in a yellow paper.
The flowers _________ are one dollar.
The flowers wrapped in a yellow paper are one dollar.
*Part 1: -ed and -ing participles
Use “mind’’ in request
Do/Would you mind + V-ing…?

Do you mind if I + V(present)…?
Would you mind if I + V(past)…?
No,I don’t mind.
No,of course not.
Not at all.
Please do.
Please go ahead.
Request
Reply
()
(x)
I’m sorry,I can’t.
I’m sorry,that is not possible.
I’d prefer you didn’t.
I’d rather you didn’t.
*Part 2: Would/Do you mind + Ving...?
*Part 2: Would/Do you mind + Ving...?
- Do you mind if I sit down?
- Please do.
- Would you mind if I smoked?
- I’d rather you didn’t.


*Part 2: Would/Do you mind + Ving...?
*Part 2: Would/Do you mind + Ving...?

Would you mind if I used the telephone?
Please go ahead.
*Part 2: Would/Do you mind + Ving...?
Do you mind if I turn up the stereo?
I’d prefer you didn’t.
*Part 2: Would/Do you mind + Ving...?
Would you mind if I turned on the air conditioner?
Please do.
*Part 2: Would/Do you mind + Ving...?
Would you mind if I watched TV?
I’d rather you didn’t.
*Part 2: Would/Do you mind + Ving...?
Homework
Learn the the usage of the structures by heart
Practice speaking the conversations_P109110
Prepare for the next lesson:
Unit 12-Lesson 1: Getting Started + Listen and Read_P111-113
The end!
 
Gửi ý kiến