Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Nhân
Ngày gửi: 13h:40' 10-04-2022
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 327
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS
UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE
LESSON 1: GETTING STARTED
* VOCABULARY:
- Flying car : ô tô bay
- Jet pack :ba lô phản lực,động cơ phản lực mini /ˈjetˌpak/
- Teleporter (n): dịch chuyển tức thì /theləpↄtər/
- Driverless car : ô tô không người lái /ˈdraīvərles/
- Crash (v) (n): đâm, va chạm /kraʃ/
- Avoid (v): tránh /əˈvoid/
- Helicopter (n) : máy bay trực thăng /ˈheləˌkäptər/
- Imaginative (n): giàu trí tưởng tượng /iˈmejənədiv/
Mai
Phuc
Veronica
What are they talking about?
Who are they?
Pre-question:
What do you think about travelling in the future?
1. Listen and read.
Mai: Wow! Driverless cars already exist. I can`t believe it.
Veronica: Yes, they look so cool! What will be next?
Phuc: I`m sure there`ll also be flying cars.
Mai: Does that mean we`ll still have traffic jams... in the sky?
Veronica: Ha ha, yes, maybe there will be!
Phuc: No, I think they`ll have SSS. It`s a sky safety system. It`ll stop everyone from crashing. It`ll help them avoid traffic jams too.
Mai: I`d prefer to have a jet pack. I`ll wear it on my back. It doesn`t take up lots of space, and I`ll use mine to fly anywhere easily.
Phuc: Do you think you can use it in bad weather?
Mai: No, I don`t think it will be pleasant.
Veronica: Then perhaps a teleporter is the best. It makes you disappear. Then you reappear in another place seconds later!
Phuc: Wow, your idea is really imaginative, Veronica!
Veronica: Haha, yes. That programme really got me thinking.
Mai: I do worry about one thing. How much fuel will these means of transport use? Will pollution be much worse?
Phuc: Don`t worry, Mai. The future is green! Solar energy will power everything!
a. Read the conversation again. Then choose the correct answers.
1. What is the project about?
a. Future transport b. Future weather c. Future energy
2. ‘Driverless cars’ have no ______________ .
a. people b. drivers c. solar energy
3. What does Phuc think an SSS can do?
a. Help cars to fly and help them to park.
b. Make cars crash and help them to avoid traffic.
c. Help cars to avoid traffic and crashes.
4. Why does Phuc say `The future is green`?
a. There will be less pollution.
b. Driverless cars will be green.
c. Green is Phuc`s favourite colour.
b. Answer the questions.
1. What problems do they think if there are too many flying cars?

2. Which means of transport mentioned would you like most? Why?

3. What other means of transport do you think will be used in the future?
→ There will be traffic jams in the sky.
→ I’d like driverless cars because I needn’t a driver to take me somewhere.
→ I think driverless cars, flying trains, jet pack …. .
* Remember!
Ex: 1. Summer days are longer than winter days.
(Ngày hè dài hơn ngày đông)
→ Fact – (Sự thật)
+ A fact is something which can be proved (to be true or false).
(Một thực tế là một cái gì đó có thể được chứng minh (đúng hay sai).
2. Summer is the best season. (Mùa hè là mùa đẹp nhất)
→ Opinion (quan điểm (cá nhân)
+ An opinion is something which you believe or feel.
(Một ý kiến ​​là một cái gì đó mà bạn tin tưởng hoặc cảm thấy)
2. Facts or opinions? Tick () in the F (Fact) or O (Opinion) box:

3a. Can you find any future means of transport from the convesation in 1 here?
Adjectives
Flying underwater
High-speed space
Driverless pilotless
Environmentally – friendly
Solar- powered wind-powered
Electric

Nouns
car
train
Bicycle
Airplane
Taxi
Helicopter
Bus
ship

flying car, driverless car
3b. Now combine more adjectives and nouns
How many words can you make? Be creative!
Adjectives
Flying underwater
High-speed space
Driverless pilotless
Environmentally – friendly
Solar- powered wind-powered
Electric

Nouns
car
train
Bicycle
Airplane
Taxi
Helicopter
Bus
ship

Ex: an electric car
flying bus, underwater train, solar- powered airplane, electric bicycle, wind-powered ship, space train, pilotless helicopter,
environmentally- friendly taxi, ….
HOMEWORK
- Learn Vocabulary by heart.
- Prepare Unit 11: Lesson 2: A CLOSER LOOK 1(P.50)
- Do the tasks (P.50)
 
Gửi ý kiến