Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 11. Travelling in the Future. Lesson 3. A closer look 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phương Anh
Ngày gửi: 09h:43' 09-04-2022
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 170
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Phương Anh)
Warmly welcome to our class!
English 7
Năm học: 2021-2022
Hi!
¡Hola!
UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE
LESSON 3: A CLOSER LOOK 2
Hello!
New words.
No. 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
Position (n): Vị trí
Fame (n): Danh tiếng
Famous for (adj): Nổi tiếng về
Exist (v): Tồn tại
Fortune-teller (n): Thầy bói
SSS = Sky safety system (n): Hệ thống an toàn trên không
What words do Phuc, Veronica and Mai use when talking about the future? Complete the rules in the box. 
Grammar
- We often use "will" to make a prediction about the future.
Chúng ta thường sử dụng "will" để đưa ra dự đoán về tương lai.
Eg: It will rain tomorrow.
How will people travel in the year 2100?
Will for future prediction
Listen again to part of the conversation.
STRUCTURE
STUCTURE
Rearrange the words to make sentences.
1. People/ until/ flying cars/ use/ won’t/ the year 2050.
2. Do you think/ increase/ next month/ the fuel price/ will/ ?
3. arrive/ next week/ won’t/ The mall/ until/.
4. I don’t think/ he/ the new position/ take/ will/.
5. use/ solar energy/ will/ in the future/ more/ We/.
Column A
Column B
1. People won`t use flying cars until the year 2050.
2. Do you think the fuel price will increase next month?
3. The mail won`t arrive until next week.
4. I don`t think he will take the new position.
5. We will use more solar energy in the future.
Minh Duc: ........ I ........ (1. be) successful?
Fortune-teller: Yes, you (2. be) ........ a successful person.
Minh Duc: ........ I (3. be) ........ happy?
Fortune-teller: Yes, you (4. be) ............ happy.
Minh Duc: ........ I (5. be) ........ famous?
Fortune-teller: No, you (6. not be) ................ very famous. But you (7. travel) ................... a lot.
Minh Duc: Wow, that`s great!
Minh Duc is asking a fortune-teller about his future. Complete the sentences with the correct form of will.
Will
Will
Will
be
be
be
be
will be
won’t be
will travel
Possessive pronouns
1. This is Thu and Mon`s computer.
This computer is (Thu and Mon) .............


2. My bike is black.
The black bike is (me) ...........


3. These are his shoes.
These shoes are (he) .........


4. This is Veronica`s cat.
The cat is (Veronica) ....................


5. That is our picture.
The picture is (we) ...........
theirs.
mine
his
Veronica’s
ours
Example:
This is your pen.
→ This pen is yours.
Game: Now, choose any five things you can see in the classroom.
Make sentences about them. 
This laptop is mine.
That book is hers.
This house is his.
That eraser is yours.
This room is ours.
No. 3
No. 2
No. 1
Homework.
Review today`s lesson
Learn new words by heart
Preview the Communication lesson
Goodbye!!!
 
Gửi ý kiến