Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 21. Trí dũng song toàn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Mỹ Hạnh
Ngày gửi: 05h:49' 27-02-2016
Dung lượng: 9.4 MB
Số lượt tải: 255
Số lượt thích: 0 người
Môn:tập đọc
GV dạy: Lê Thị Mỹ Hạnh
Lớp: 5/8
Thứ hai ngày 13 tháng 01 năm 2014
Tập đọc
Kiểm tra bài cũ
Thứ hai ngày 13 tháng 01 năm 2014
Tập đọc
Trí dũng song toàn
Trang 25
Luyện đọc:
Bµi chia lµm 4 ®o¹n:
§o¹n 1: Tõ ®Çu … cho ra lÏ.
§o¹n 2: TiÕp theo … ®Ó ®Òn m¹ng cho LiÔu Th¨ng
§o¹n 3: TiÕp theo … sai ng­ười ¸m h¹i «ng.
§o¹n 4: Cßn l¹i.
Thứ sáu ngày 13 tháng 01 năm 2014
Tập đọc
Trí dũng song toàn


§ång trô ®Õn giê rªu vÉn mäc.

B¹ch §»ng thuë trước m¸u cßn loang.
I. Luyện đọc:
Trí dũng song toàn
II. Tìm hiểu bài:

Trí dũng song toàn

Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ “góp giỗ Liễu Thăng” ?

Khi vua Minh tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng thì nước ta thoát được nạn gì ?
Trả lời:
Nước ta thoát khỏi nạn mỗi năm cống nạp một tượng vàng để đền mạng Liễu Thăng.

Cống nạp: nộp vật phẩm cho vua chúa hay nước mà mình chịu khuất phục thời phong kiến.
Thứ hai ngày 13 tháng 01 năm 2014
Tập đọc
II. Tìm hiểu bài:
Trí dũng song toànÝ 1: Bằng sự mưu trí Giang Văn Minh đã buộc vua Minh phải bỏ lệ cống nạp góp giỗ Liễu Thăng hàng năm
Thứ hai ngày 13 tháng 01 năm 2014
Tập đọc
II. Tìm hiểu bài:
Trí dũng song toàn

Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh.
Trả lời:
Đại thần nhà Minh ra vế đối:
Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc
Ông đối lại ngay:
Bạch Đằng thuở trước máu còn loang.
Thứ hai ngày 13 tháng 01 năm 2014
Tập đọc
II. Tìm hiểu bài:
Trí dũng song toàn

Vì sao vua nhà Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh ?
Thứ hai ngày 13 tháng 01 năm 2014
Tập đọc
II. Tìm hiểu bài:
Trí dũng song toànÝ 2: Ông Giang Văn Minh dũng cảm bảo vệ danh dự của đất nước.
Thứ hai ngày 13 tháng 01 năm 2014
Tập đọc
II. Tìm hiểu bài:
Trí dũng song toàn

Vì sao có thể nói Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn ?

Thứ hai ngày 13 tháng 01 năm 201
Tập đọc
II. Tìm hiểu bài:
Trí dũng song toàn
Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài.
Thứ hai ngày 13 tháng 01 năm 2014
Tập đọc
Đại ý:
Trí dũng song toàn
Thứ hai ngày 13 tháng 01 năm 2014
Tập đọc

Chờ rất lâu mà vẫn không được vua nhà Minh cho tiếp kiến, ông vờ khóc lóc rất thảm thiết. Vua Minh liền hạ chỉ mời ông đến hỏi cho ra lẽ.
Thám hoa vừa khóc vừa than rằng:
-Hôm nay là ngày giỗ cụ tổ năm đời của thần, nhưng thần không có mặt ở nhà để cúng giỗ. Thật là bất hiếu với tổ tiên!
Vua Minh phán:
-Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Sứ thần khóc lóc như vậy thật không phải lẽ .
Giang Văn Minh nghe vậy bèn tâu:
-Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hằng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ ?
III. Đọc diễn cảm:
Trí dũng song toàn
Thứ hai ngày 13 tháng 01 năm 2014
Tập đọc

Chờ rất lâu mà vẫn không được vua nhà Minh cho tiếp kiến, ông vờ khóc lóc rất thảm thiết. Vua Minh liền hạ chỉ mời ông đến hỏi cho ra lẽ.
Thám hoa vừa khóc vừa than rằng:
-Hôm nay là ngày giỗ cụ tổ năm đời của thần, nhưng thần không có mặt ở nhà để cúng giỗ. Thật là bất hiếu với tổ tiên!
Vua Minh phán:
-Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Sứ thần khóc lóc như vậy thật không phải lẽ .
Giang Văn Minh nghe vậy bèn tâu:
-Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hằng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ ?
III. Đọc diễn cảm:
Trí dũng song toàn
Thứ hai ngày 13 tháng 01 năm 2014
Tập đọc

Trí dũng song toàn
Ai nhớ tài thế?
Nhân vật chính trong bài là ai?
Trả lời : sứ thần Giang Văn Minh
Nhân vật đã để lại cho em ấn tượng gì sâu sắc sau khi học bài này ?
Đó là một người trí dũng song toàn, biết đặt quyền lợi và danh dự đất nước lên trên tính mạng.
Mộ Thám hoa Giang Văn Minh
Khu di tích thờ Giang Văn Minh
Đền thờ Thám hoa Giang Văn Minh
Phố Giang Văn Minh ở Hà Nội
-Về nhà đọc lại bài và trả lời các câu hỏi về nội dung bài hôm nay.
-Chuẩn bị bài tiếp theo: Tiếng rao đêm.
Thứ hai ngày 13 tháng 01 năm 2014
Tập đọc
*Dặn dò:
Trí dũng song toàn
Chân thành cảm ơn
các thầy cô và các em !
No_avatar

Kín miệngHay

 
Gửi ý kiến