Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Yến, tạ, tấn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Ngọc nhật mai
Ngày gửi: 15h:22' 02-12-2022
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 18: YẾN, TẠ, TẤN

1 yến = 10 kg
Đểkg
đotạo
khối
lượng
các1 vật
10
thành
1 yến;
yến nặng
bằng đến
10kghàng chục
kg đơn
= 1 yến
ki-lô-gam người ta còn 10
dùng
vị đo là yến.

10kg
10kg

10kg

1 yến

1 yến
10kg

?
1 yến

10kg
1 yến

10kg

10kg
? kg
yến
5? yến
Bao nhiêu kg tạo thành 1 yến?
1 yến bằng bao nhiêu kg gạo?

? kg
20
kg

1 tạ = 10 yến = 100kg
10
yến
tạo
thành
1
tạ; 1vật
tạ bằng
yến.
Để đo khối lượng các
nặng 10
đến
hàng chục
yến tạo
thành
1 tạ;
biếtvị1đo
yến
yến10
người
ta còn
dùng
đơn
là bằng
tạ. 10kg, vậy 1 tạ
bằng bao nhiêu kg? bao nhiêu kg bằng 1 tạ?

1 tạ

10
? yến
yến
100
? kgkg

200kg
2 ?tạtạ
20
? yến
yến

1 tạ bằng bao nhiêu
yến? Bao nhiêu kg?

Để đo1khối
lượng
hàngkg
chục tạ
tấn =
10 tạcác=vật
100nặng
yến đến
= 1000
10ta
tạcòn
tạo dùng
thànhđơn
1 tấn;
người
vị 1đotấn
là bằng
tấn. 10 tạ.
Biết 1 yến
tạ bằng
bằng
1010kg.
yến. Vậy 1 tấn bằng bao nhiêu yến?
kg?

3 tấn

? kgkg
3000

2000kg

tấn
?2 tấn
?20tạtạ

1 tấn bằng bao nhiêu tạ? Bằng bao nhiêu
yến? Bao nhiêu kg?

Bài 1: Viết "2kg" hoặc "2 tạ" hoặc "2 tấn" vào
mỗi hình cho thích hợp?
?
?

"2 kg"

?
"2 tạ"

"2 tấn"

Bài 1: Viết "2kg" hoặc "2 tạ" hoặc "2 tấn" vào
mỗi hình cho thích hợp?

"2 kg"
Em cho biết

"2 tạ"
Thuyền nặng 2 tấn
Ô tô
Ônặng
tô nặng
2 tạ2tức
tạ tức
là là
tức là
nặng tấn
20 tạ.
Thuyền
nặng
nặng
bao
200nặng
nhiêu
kg 2 kg?
tức là nặng bao nhiêu
tạ?

"2 tấn"

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a)

1 yến = 10
..... kg5 yến = ...... kg 50
10 kg = 1.... yến

1 yến 7 kg = ....kg 17

80 kg
8 yến = ......

5 yến 3 kg = 53
....kg

Vì 1 yến = 10 kg nên
yếnx =5 10
kgkg
nên
5 yến =Vì101 kg
= 50
1 yến 7 kg = 10 kg + 7kg = 17 kg
Em thực hiện như thế nào để tìm được 5 yến =
50kg?
Em thực hiện như thế nào để tìm được 1 yến 7kg =
17kg?

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
b)

1 tạ10
= ..... yến

4 tạ 40
= ..... yến

200
1 .... tạ2 tạ = ..... kg
10 yến =
1 tạ100
= .... kg

9 tạ900
= ..... kg

1 .... tạ4 tạ 60 kg = ......kg 9
100 kg =

Vì 1 tạ = 10 yến nên
Vì 1 tạ = 100kg nên 4 tạ = 400kg, do đó
4 tạthích
= 10vì
yến
x4
4 = 40
yến
Em hãy4 giải
sao
= 40
tạ 60
kg = 400
kg +tạ60kg
= 460kg
yến?
4 tạ 60 kg = 460 kg?

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
c)

1 tấn = 10
..... tạ

4 tấn = 40
..... tạ

1 tấn
10 tạ = .....

80 tạ
8 tấn = .....

1 tấn =1000
....... kg

5 tấn =5000
....... kg

1 tấn
1000 kg = ....

2 tấn 85 kg = 2085
.......kg

Vì 1 tấn = 10 tạ nên
4 tấn = 10 tạ x 4 = 40 tạ
Em hãyVì
giải
thích
vì sao 4nên
tấn 2=tấn
40 = 2000kg,
1 tấn
= 1000kg
tạ?
do =đó2085
2 tấn 85 kg
2 tấn 85kg?
kg = 2000 kg + 85kg = 2085kg

Bài 3: Tính
1 8 yến + 26 yến = 44 yến

135 tạ x 4 = 450 tạ

648 tạ - 75 tạ

512 tấn : 8 = 64 tấn

= 573 tạ

Lấyhiện
18 + các
26 =phép
44, sau
viết
tên
Khi thực
tínhđó
với
các
số đo đại
"yến"
vào
kếtthường
quả
lượng tađơn
cần vị
thực
hiện
bình
như số
tự nhiên sau đó ghi tên đơn vị vào kết quả
Em hãy nêu cách tính 18 yến + 26 yến = 44
tính. Khi tính phải thực hiện với cùng một
yến?
Khi thực hiện các phépđơn
tínhvịvới
đo.các số đo đại lượng ta
cần lưu ý gì?

Bài 4: Một xe ô tô chuyến trước chở được 3 tấn
muối, chuyến sau chở được nhiều hơn chuyến
trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe chở được bao
nhiêu tạ?
Tóm tắt
Chuyến đầu: 3 tấn
Chuyến sau hơn: 3 tạ
Cả hai chuyến: ......tạ?

Bài giải
Đổi 3 tấn = 30 tạ
Số tạ chuyến sau chở được là
30 + 3 = 33 (tạ)
Số tạ muối cả hai chuyến chở
được là:
30 +vị33
Không cùng một đơn
đo= 63 (tạ)
Phải đổi các đơn vị đo Đáp
về số: 63 tạ
cùng một đơn vị.
Em có nhận xét gì về đơn vị đo số muối của
Vậy trước
bài,muối
chúng
tathêm
phải của
làm
chuyến
muối khi
đầulàm
và số
chở
gì? sau?
chuyến
 
Gửi ý kiến