Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương TH
Ngày gửi: 19h:21' 17-03-2019
Dung lượng: 5.7 MB
Số lượt tải: 262
Số lượt thích: 1 người (Lương Thu Hiền)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẢO LÂM
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 6A1
Quan sát 2 trang văn bản sau:
BÀI 18
TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
Trình bày trang văn bản
1
 Trình bày trang văn bản là bố trí toàn bộ nội dung văn bản để in trên giấy sao cho trang in đẹp, cân đối với kích thước trang giấy và hấp dẫn sự chú ý của người đọc.
BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
1. Trình bày trang văn bản
Trình bày trang văn bản là gì?
Tác dụng khi trình bày trang văn bản
 Trình bày trang văn bản là bố trí toàn bộ nội dung văn bản để in trên giấy sao cho trang in đẹp, cân đối với kích thước trang giấy và hấp dẫn sự chú ý của người đọc.
BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
1. Trình bày trang văn bản
a) Trang đứng
b) Trang nằm ngang
Khi trình bày trang văn bản cần có các yêu cầu cơ bản nào?
Chọn hướng trang ta có những kiểu nào?
*Các yêu cầu cơ khi trình bày trang văn bản:
- Chọn hướng trang:- Đặt lề trang:
+ Trang đứng
+ Trang nằm ngang
 Trình bày trang văn bản là bố trí toàn bộ nội dung văn bản để in trên giấy sao cho trang in đẹp, cân đối với kích thước trang giấy và hấp dẫn sự chú ý của người đọc.
BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
1. Trình bày trang văn bản
*Các yêu cầu cơ khi trình bày trang văn bản:
- Chọn hướng trang:- Đặt lề trang:
+ Trang đứng
+ Trang nằm ngang
Lề
phải
Lề trên
Lề dưới
Lề
trái
+ Lề trên
+ Lề dưới
+ Lề trái
+ Lề phải
Đặt lề trang ta có thể đặt những lề nào?
 Trình bày trang văn bản là bố trí toàn bộ nội dung văn bản để in trên giấy sao cho trang in đẹp, cân đối với kích thước trang giấy và hấp dẫn sự chú ý của người đọc.
BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
1. Trình bày trang văn bản
*Các yêu cầu cơ khi trình bày trang văn bản:
- Chọn hướng trang:- Đặt lề trang:
+ Trang đứng
+ Trang nằm ngang
+ Lề trên
+ Lề dưới
+ Lề trái
+ Lề phải
Lề đoạn văn
Lề trang
Lề trang
Lề đoạn văn
Lề đoạn văn thò ra ngoài lề trang
*Lưu ý:
Đừng nhầm lề trang với lề đoạn văn. Lề đoạn văn được tính từ lề trang đến mép (trái hoặc phải) đoạn văn và đoạn văn có thể ”thò” ra ngoài lề trang.
TH
BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
1. Trình bày trang văn bản
1
2
Cho biết đâu lề trang và lề đoạn văn?
1
Lề trang
2
Lề đoạn văn
Lưu ý:
- Khác với định dạng, khi trình bày trang chúng ta
không cần chọn bất kì đối tượng nào.
- Trình bày trang tác động đến mọi trang.
Khi trình bày trang, em có cần chọn bất kì đối tượng
nào hay không?
Trình bày trang có tác động đến mọi trang không?
BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
1. Trình bày trang văn bản
BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
1. Trình bày trang văn bản
2. Chọn hướng trang và lề trang
Dải lệnh Page Layout
Để chọn hướng trang và lề trang
 Để chọn hướng trang và lề trang, sử dụng các lệnh trong nhóm Page Setup trên dải lệnh Page Layout
TH
BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
1. Trình bày trang văn bản
2. Chọn hướng trang và lề trang
 Để chọn hướng trang và lề trang, sử dụng các lệnh trong nhóm Page Setup trên dải lệnh Page Layout
Chọn hướng trang:
TH
Trang đứng
Trang Nằm Ngang
- Nháy chuột lên mũi tên bên dưới lệnh Orientation
- Nháy chuột lên mũi tên bên dưới lệnh Orientation.
+ Portrait: Trang đứng.
+ Landscape: Trang nằm ngang.
BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
1. Trình bày trang văn bản
2. Chọn hướng trang và lề trang
 Để chọn hướng trang và lề trang, sử dụng các lệnh trong nhóm Page Setup trên dải lệnh Page Layout
Chọn hướng trang:
TH
- Nháy chuột lên mũi tên bên dưới lệnh Orientation.
+ Portrait: Trang đứng.
+ Landscape: Trang nằm ngang.
b) Chọn kiểu lề trang:
- Nháy chuột lên mũi tên bên dưới lệnh Margins
+ Top: Lề trên.
+ Bottom: Lề dưới.
+ Left: Lề trái.
+ Right: Lề phải.
Nháy chuột lên mũi tên bên dưới lệnh Margins
Nháy chọn một trong các thiết đặt kiểu lề trang có sẵn
BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
1. Trình bày trang văn bản
2. Chọn hướng trang và lề trang
 Để chọn hướng trang và lề trang, sử dụng các lệnh trong nhóm Page Setup trên dải lệnh Page Layout
Chọn hướng trang:
TH
- Nháy chuột lên mũi tên bên dưới lệnh Orientation.
+ Portrait: Trang đứng.
+ Landscape: Trang nằm ngang.
b) Chọn kiểu lề trang:
- Nháy chuột lên mũi tên bên dưới lệnh Margins
+ Top: Lề trên.
+ Bottom: Lề dưới.
+ Left: Lề trái.
+ Right: Lề phải.
*Lưu ý:
- Nếu các thiết đặt kiểu lề trang có sẵn không phù hợp
- Nháy chọn Custom Margins  xuất hiện hộp thoại Page Setup
- Đặt kích thước lề trang.
BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
1. Trình bày trang văn bản
2. Chọn hướng trang và lề trang
 Để chọn hướng trang và lề trang, sử dụng các lệnh trong nhóm Page Setup trên dải lệnh Page Layout
Chọn hướng trang:
TH
- Nháy chuột lên mũi tên bên dưới lệnh Orientation.
+ Portrait: Trang đứng.
+ Landscape: Trang nằm ngang.
b) Chọn kiểu lề trang:
- Nháy chuột lên mũi tên bên dưới lệnh Margins
+ Top: Lề trên.
+ Bottom: Lề dưới.
+ Left: Lề trái.
+ Right: Lề phải.
Lề Trên
Lề Trái
Trang đứng
Xem tác dụng khi thay đổi kiểu trang, lề trang
Lề Dưới
Lề Phải
Xuất hiện hộp thoại Page Setup
Trang Nằm Ngang
Bài tập: Em hãy trình bày trang văn bản (D:\ bien dep) theo yêu cầu dưới đây:
a) Chọn hướng trang đứng
b) Trình bày trang văn bản với khoảng cách các lề như sau:
Lề trên : 2cm
Lề dưới: 2 cm
Lề trái: 3cm
Lề phải: 2cm
Trò chơi
Câu hỏi 1
Câu hỏi 2
Câu hỏi 6
Câu hỏi 3
Câu hỏi 5
Câu hỏi 4

Nguồn gốc của huy hiệu Đoàn
Ngày 26/3/1931, tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chính thức được thành lập, từ đó dù qua nhiều lần đổi tên cho thích hợp với hoàn cảnh lịch sử nhưng tổ chức Đoàn vẫn đứng vững và liên tục lớn mạnh.
Hai mươi năm sau, trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược nước ta lần thứ 2, chiếc huy hiệu Đoàn được ra đời nhằm biểu dương tinh thần đoàn kết – sáng tạo – xung kích của toàn thể thanh niên Việt Nam.
Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn
“Huy hiệu Đoàn thanh niên là tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên, ý nghĩa của nó là thanh niên phải xung phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, trong học tập, lao động và rèn luyện đạo đức cách mạng. Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, đồng thời phải vui vẻ, hoạt bát”.
(Trích nguyên lời Bác Hồ nói về ý nghĩa của huy hiệu Đoàn)

Câu hỏi 1
Dáp án
Tin học
Tin học
Để chọn hướng trang và đặt lề trang ta sử dụng các lệnh trong nhóm nào trên dải lệnh Layout?
Page Setup…
Font…
Paragragh…
Editing
Page Setup…

Câu hỏi 2
Dáp án
Tin học
Tin học
Trình bày trang văn bản có mấy hướng trang cơ bản?
4
3
2
1
Câu hỏi 3
Dáp án
Tin học
Tin học
Chọn Landscape là trang văn bản được đặt theo hướng nào?
Hướng đứng
Hướng nghiêng
Hướng nằm ngang
Hướng chéo
Câu hỏi 4
Dáp án
Tin học
Tin học
Top và Bottom là lần lượt để đặt lề nào cho trang văn bản?
Đặt lề trái và lề phải
Đặt lề trên và lề trái
Đặt lề phải và lề dưới
Đặt lề trên và lề dưới
Câu hỏi 5
Dáp án
Tin học
Tin học
Trời nắng, ánh mặt trời rực rỡ.
Trời nắng ,ánh mặt trời rực rỡ.
Cả A và B đúng
Cả A và B sai
Tìm câu đúng trong các câu sau:
Câu hỏi 6
Dáp án
Tin học
Tin học
Để trình bày trang văn bản ta cần chú ý tới …………………. và ……………………
Đặt lề trang và thay đổi kiểu chữ.
Chọn hướng trang và đặt lề trang.
Định dạng font và tô màu chữ.
Chọn hướng trang và căn lề.
Về nhà:
Các em về nhà học bài, làm bài tập 1,2,3/131 trong SGK.
Chuẩn bị tiếp phần 3 bài 18: Xem trước khi in và in văn bản.
Tiết học đến đây là kết thúc
Cảm ơn quý Thầy Cô và các em đã tham dự
 
Gửi ý kiến