Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trừ hai số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Minh Phàn
Ngày gửi: 14h:43' 08-11-2014
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
Đăng kí tiết dạy tốt chào mừng 20/11/2014
Lê Minh Phàn
Phòng Giáo dục Đông Giang
Trường tiểu học xã Ba
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ
CHÀO CÁC EM LỚP 5/2
GV: Lê Minh Phàn
Môn : ToánKIỂM TRA:
Tính: HS1
27,05 + 9,38 +11,33
Tính bằng cách thuận tiện nhất: HS2
4,68 + 6,03 + 3,97
Hai học sinh giải bảng cả lớp làm vào bảng con
Thứ ba, ngày 54tháng 11 năm 2014
TIẾT 2:Toán


Ví dụ 1:Đường gấp khúc ABC dài 4,29 m trong đó đoạn AB dài 1,84m . Hỏi đoạn BC dài bao nhiêu mét ?

ABC: dài 4,29 m
Thứ ba, ngày 4 tháng 11 năm 2014
TIẾT 2:Toán


TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
1,84 m
?m
4,29 – 1,84 = ?(m)
4,29 – 1,84 = ? (m)

Ta có : 4,29 m = 429 cm
1,84 m = 184 cm
Vậy : 4,29 – 1,84 = 2,45(m)
245 cm = 2,45m
4
5
2
Thứ ba, ngày 4 tháng 11 năm 2014
TIẾT 2:Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
429
184
-

Thông thường ta đặt tính :
5
2
4
Thực hiện phép trừ như trừ số tự nhiên .
,
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với
dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Thứ ba, ngày 4 tháng 11 năm 2014
TIẾT 2:Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
29
,
4
84
,
1
-
Ví dụ 2:
45,8 – 19,25 = ?


4
5
6
2
,
-Coi 45,8 là 45,80 rồi trừ như trừ các số tự nhiên .
Thứ ba, ngày 4 tháng 11 năm 2014
TIẾT 2:Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ
+ Muốn trừ một số thập phân cho một
số thập phân ta làm như sau :
Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số
ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau .
Trừ như trừ các số tự nhiên .
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy
của số bị trừ và số trừ .
Thứ ba, ngày 4 tháng 11 năm 2014
TIẾT 2:Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Chú ý
 Nếu chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số phần thập phân của số trừ, ta có thể viết thêm chữ số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ. Rồi trừ như trừ các số tự nhiên .
Thứ ba, ngày 4 tháng 11 năm 2014
TIẾT 2:Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
4
,
7
,
25
68
BÀI 1:


Bài 2: Đặt tính rồi tính
Thứ ba, ngày 4 tháng 11 năm 2014
TIẾT 2:Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
a.72,1 – 30,4 b.5,12 – 0,68
HSKG: c. 69 – 7,85

Tóm tắt :
Một thùng đựng : 28,75kg đường
Người ta lấy ra : 10,5 kg đường
Sau đó lấy ra : 8 kg đường nữa
Còn bao nhiêu : …. kg đường ?

Thứ ba, ngày 5 tháng 11 năm 2013
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Bài 3: Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta đã lấy từ thùng đó ra 10,5 kg đường, sau đó lại lấy ra 8 kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu ki –lô-gam đường?

Bài giải :
Số ki – lô – gam đường còn lại sau khi lấy ra10,5 kg đường là :
28,75 – 10,5 = 18,25(kg)
Số ki – lô – gam đường còn lại trong thùng là:
18,25 – 8 = 10, 25 (kg )
Đáp số : 10, 25 kg đường

Thứ ba, ngày 5 tháng 11 năm 2013
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Cách 2 : Bài giải
Số ki - lô - gam đường lấy ra tất cả là :
10,5 + 8 = 18,5(kg)
Số ki - lô - gam đường còn lại trong thùng là :
28,7 – 18,5 = 10,25 (kg)
Đáp số : 10,25 kg đường
Thứ ba, ngày 4 tháng 11 năm 2014
TIẾT 2:Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Trò chơi đúng /sai

80 - 62,5 = 17,5
Đ
27,6 - 16,5 = 11,1
Đ
15,2 - 4,18 = 11,03
S
2,5 - 2,46 = 0,04
Đ
Thứ ba, ngày 4 tháng 11 năm 2014
TIẾT 2:Toán:
Thứ ba, ngày 4 tháng 11 năm 2014
TIẾT 2:Toán:


Bài 2: Đúng hay sai :HSKG
43,8
25,23
69,03
HOẠT ĐỘNG 3
Củng cố :
+ Muốn trừ một số thập cho một số thập phân ta làm như thế nào ?
 Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số
ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau .
 Trừ như các số tự nhiên .
 Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy
của số bị trừ và sô số trừ
Nhận xét - dặn dò :
Về nhà làm lại bài tập trong sách giáo khoa và coi trước tiết luyện tập trang 52 sách toán 5
Thứ ba, ngày 4 tháng 11 năm 2014
TIẾT 2:Toán:
Chúc các em chăm ngoan học giỏi
Kinh chúc quý Thầy Cô mạnh khoẻ
******************
Thứ ba, ngày 4 tháng 11 năm 2014
TIẾT 2:Toán:
 
Gửi ý kiến