Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trừ hai số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Long Cư
Ngày gửi: 07h:21' 26-11-2014
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 81
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC THI VĂN TÁM
HUYỆN ĐỨC HÒA
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô
Người thực hiện:
về dự giờ thăm lớp

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

Môn : Toán
LỚP: Năm/3
Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014
Toán
Đặt tính rồi tính:
15,32 + 40,13 + 2,44
15,32
40,13
2,44
57,89
+
Kiểm tra bài cũ:

Đúng điền Đ- Sai điền S vào ô trống:
a) 4 = 4,0
b) 10 + 1,2 = 11,2

c) 10 + 1,2 = 12

Đ
Đ
S
d) 4,0 – 3,0 = 1,0

Đ
Kiểm tra bài cũ:
Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Ví dụ 1 : Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét ?
4,29 - 1,84 = ?(m)
Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014
Toán
Trừ hai số thập phân
? m
1,84m
4,29m
Ta phải thực hiện phép trừ:
184
5
Ta có:
1,84m = 184 cm
4,29m = 429 cm
429
-
245 cm = 2,45m
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
* Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.
* Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
1,84
5
4,29
-
Vậy : 4,29 – 1,84 = 2,45 (m)
4
2
(cm)
4
2
,
(m)
.
.
.
2.Ví dụ 2:
45,8 - 19,26 = ?
45,8

19,26

-
0
4

*Quy tắc:Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
Trừ hai số thập phân
- Muốn trừ hai số thập phân ta làm như thế nào?
Coi 45,8 là 45,80 rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
* Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014
Toán
5

6

2

,

Bài 1.Tính:
4
0
0
-
-
-
Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
4 2,7
37,4 6
3
1
5
5
,
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
*Quy tắc:Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

Bài 2 : Đặt tính rồi tính:
Quy tắc : Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

a) 72,1 – 30,4
b) 5,12 – 0,68
72,1
30,4
41,7
5,12
0,68
4,44
c) 69 - 7,85
69
,00
7,85
61,15
Trừ hai số thập phân
Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014
Toán
-
28,75 kg
?kg
Bài giải:
Số ki-lô-gam đường còn lại sau khi lấy lần thứ nhất là :
28,75 – 10,5 = 18,25 ( kg )
Đáp số : 10,25 kg
Tóm tắt
Bài 3.
10,5kg
8kg
Số ki-lô-gam đường còn lại trong thùng là :
18,25 – 8 = 10,25 (kg)
Bài giải:
Số ki-lô-gam đường lấy ra tất cả là:
10,5 + 8 = 18,5 ( kg )
Đáp số : 10,25 kg
Số ki-lô-gam đường còn lại trong thùng là :
28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)
Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5 kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki lô gam đường ?
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Trò chơi:
Ai nhanh, ai đúng !
1/ Đúng ghi Đ, sai ghi S vào bảng con.
32,77
-
307,4
S
32,77
20,3
-
12,47
20,3
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Trò chơi:
Ai nhanh, ai đúng !
2/ Đúng ghi Đ, sai ghi S vào bảng con.
176,9
25,03
-
151,87
Đ
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Trò chơi:
Ai nhanh, ai đúng !
34,9
23,79
3/ Đúng ghi Đ, sai ghi S vào bảng con.
S
-
11,29
34,9
23,79
-
11,11
Hết giờ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Trò chơi:
Ai nhanh, ai đúng !
39
1,7
-
37,3
4/ Đúng ghi Đ, sai ghi S vào bảng con.
Đ
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
-Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
Muốn tr? hai số thập phân ta làm như thế nào?
Trừ hai số thập phân
Thứ ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014
Toán
DẶN DÒ
Xem lại bài.- Hoïc thuoäc quy taéc trừ hai soá thaäp phaân.
- Chuẩn bị : Luyeän taäp
- Xem tröôùc caùc baøi taäp: baøi 1; baøi 2( a,c ), baøi 4a.
HSKG: baøi 3,4b.

Giờ học kết thúc
Chân thành cảm ơn quý thầy cô đã về dự giờ thăm lớp

Đức Hòa, ngày 28 tháng 10 năm 2014
CHÚC SỨC KHỎE QUÝ THẦY, CÔ.
 
Gửi ý kiến