Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trừ hai số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần thị gấ̀m
Ngày gửi: 16h:04' 03-03-2017
Dung lượng: 627.0 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
Đặt tính rồi tính:
523 - 154
Bảng con
12,4 + 3, 25
Ví dụ 1 : Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét?
4,29m
1,84m
?m
Ta phải thực hiện phép trừ : 4,29 – 1,84 = ?(m)
Ta có : 4,29m = … cm
1,84m = . . . cm
429
184
5
4
2
(cm)
245 cm = 2,45 m
4, 2 9
1, 8 4
5
4
2
,
-Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
(m)
- Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
429
184
Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45(m)
Trừ hai số thập phân
- Qua ví dụ trên , em hãy nêu cách thực hiện trừ hai số thập phân.
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân, ta làm như sau:
Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
42,7
0
0
37,46
31,554
50,81
19,256
68,4 25,7
a)
46,8
9,34
b)
Bài 1) Tính:
c)
Làm phiếu bài tập
( 5 phút)
Ví dụ 2 : Đặt tính rồi tính 45,8 – 19,26 = ?
4 5 , 8
1 9 , 2 6
0
4
5
6
2
,
*Coi 45,8 là 45,80 rồi trừ như trừ các số tự nhiên
* Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân, ta làm như sau:
Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
*Chú ý : Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
Bảng con
Bài 2) Đặt tính rồi tính:
a) 72,1 – 30,4
72,1
30,4
41,7
5,12
0,68
4,44
69
,00
7,85
,
5
1
1
6
c) 69 – 7,85
Bảng con
b) 5,12 – 0,68
Bài 3) Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5 kg đường , sau đó lại lấy ra 8 kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?
Điền chữ Đ vào ô đúng, chữ S vào ô sai
Bảng con
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12,9
9,7
3,2
Đ
Điền chữ Đ vào ô đúng, chữ S vào ô sai
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
S
Điền chữ Đ vào ô đúng, chữ S vào ô sai
15,68
8,6
14,82
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
S
Điền chữ Đ vào ô đúng, chữ S vào ô sai
100
5,4
5,6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đ
Điền chữ Đ vào ô đúng, chữ S vào ô sai
34,9
23,72
11,18
 
Gửi ý kiến