Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trừ hai số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Hoài Thu
Ngày gửi: 21h:34' 02-11-2017
Dung lượng: 978.0 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
MATH 5
LUYỆN TẬP
Cùng ôn bài cũ:
12,34 + 23,87 + 7,66 + 32,13
2,8 + 4,7 + 7,2 + 5,3
20
30
15
20
56
57
76
76
Toán
LUYỆN TẬP
Bài 1:
Tính
15,32 + 41,69 + 8,44
27,05 + 9,38 + 11,23
15,32
41,69
8,44
+
65,45
27,05
9,38
11,23
+
47,66
Luyện tập
= 65,45
= 47,66
Bài 2:
Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a) 4,68 + 6,03 + 3,97
=
4,68
10
+
=
14,68
Luyện tập
Luyện tập
Bài 2:
Tính bằng cách thuận tiện nhất.
b) 6,9 + 8,4 + 3,1 + 0,2
=
6,9
3,1
+
=
10
+
8,4
+
0.2
+
8,6
18,6
=
Bài 2:
Tính bằng cách thuận tiện nhất.
c) 3,49 + 5,7 + 1,51
=
3,49
5,7
+
=
5
+
1,51
+
5,7
10,7
=
Luyện tập
Bài 2:
Tính bằng cách thuận tiện nhất.
d) 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8
=
4,2
6,8
+
=
11
+
3,5
+
4,5
+
8
19
=
Luyện tập
Bài 3:
3,6 + 5,8 ..... 8,9
9,4
7,56 ..... 4,2 + 3,4
7,6
5,7 + 8,8 ..... 14,5
0,5 ..... 0,08 + 0,4
0,48
<
>
=
>
<
=
>
Luyện tập
Trò chơi
Đôi bạn nhanh nhất
Bài 4:
Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được 28,4m vải, ngày thứ hai dệt nhiều hơn ngày thứ nhất 2,2m vải, ngày thứ ba dệt nhiều hơn ngày thứ hai 1,5m vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?
28,4m
Ngày đầu:
Ngày hai:
Ngày ba :
?m
2,2m
1,5m
Tóm tắt
Luyện tập
Bài 4:
Giải
28,4m
Ngày đầu:
Ngày hai:
Ngày ba :
?m
2,2m
1,5m
Tóm tắt
19,1m
911m
91,1m
91,1m
Luyện tập
Bài 4:
Giải
Ngày thứ hai dệt được số mét vải là:
28,4 + 2,2 = 30,6 (m)
Ngày thứ ba dệt được số mét vải là:
30,6 + 1,5 = 32,1 (m)
Cả ba ngày dệt được số mét vải là:
28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m)
Đáp số: 91,1m
Luyện tập
Dặn dò
Ôn tập:
Cộng số thập phân
Chuẩn bị bài:
Trừ hai số thập phân
Chúc các em vui vẻ!
 
Gửi ý kiến