Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trừ hai số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Hoài Thu
Ngày gửi: 21h:34' 02-11-2017
Dung lượng: 873.5 KB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
MATH 5
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Cùng ôn bài cũ
45,6 + 2,4 +35,98 =
46,9 + 12,15 + 4,9 =
25,75 + 2,5 + 4,75 =
8,14 + 2,36 + 19,5 =
83,98
63,95
33
30
Trừ hai số thập phân
Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét?
Ta phải thực hiện phép trừ: 4,29 – 1,84 = ? (m)
Ta có: 4,29m
= 429cm
1,84m
= 184cm
429
184
245 (cm)
245cm = 2,45m
Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45(m)
Trừ hai số thập phân
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
4,29
1,84
5
Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Trừ hai số thập phân
4
2
,
(m)
Ví dụ 2: Ta đặt tính rồi làm như sau:
45,8
19,26
4
Coi 45,8 là 45,80 rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Trừ hai số thập phân
5
6
2
,
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng môt hàng đặt thẳng cột với nhau.
Trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm thế nào?
Trừ hai số thập phân
Bài 1: Tính
50,81
19,256
31,554
68,4
25,7
42,7
46,8
9,34
37,46
Trừ hai số thập phân
Bài 2: Đặt tính rồi tính
a/ 72,1 – 30,4 b/ 5,12 – 0,68 c/ 69 – 7,85
72,1
30,4
41,7
5,12
0,68
4,44
69
7,85
61,15
Trừ hai số thập phân
Bài 3: Một thùng đựng 28,75kg đường. Người ta lấy từ trong thùng đó ra 10,5kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu kg đường?
Giải:
Tóm tắt:
Có : 28,75kg
Lấy ra: 10,5kg và 8kg
Còn : ?kg
Số ki-lô-gam đường còn lại trong thùng:
28,75 – (10,5 + 8) = 10,25 (kg)
Đáp số: 10,25kg
Trừ hai số thập phân
Ai nhanh hơn
Trò chơi
68,7 -25,4 = 43,3
Đ
Đ
S
Đ
120,75 – 20,25 = 100,50
45,78 – 6,77 =42,08
237,9 – 129,9 = 108
68,7 -25,4 = 43,3
Điền đúng ( Đ) hay sai ( S)
Trừ hai số thập phân
Dặn dò:
Ôn tập:
Cách thực hiện phép trừ
số thâp phân.
Chuẩn bị bài:
Luyện tập
Chúc các em vui vẻ!
 
Gửi ý kiến