Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trừ hai số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Châu
Ngày gửi: 13h:22' 07-11-2017
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TÂN HƯNG
TRƯỜNG TH HƯNG ĐIỀN B
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 5/4
Thứ hai, ngày 6 tháng 11 năm 2017
Toán
Bài cũ:
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
5,38 + 1,2 + 4,62
a)
5,1 + 2,56 + 4,9
= (5,1 + 4, 9) + 2,56
b)
= 10 + 2,56
= 12,56
= (5,38 + 4,62) + 1,2
= 10 + 1,2
= 11,2
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét ?
Ta thực hiện phép tính trừ: 4,29 – 1,84 = ? (m)
Ta có: 4,29m = 429cm
Vậy : 4,29 – 1,84 = 2,45 (m)
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
1,84m = 184cm
Thứ hai, ngày 6 tháng 11 năm 2017
Toán
245 (cm) = 2,45m
4
4

2
5
1
2
9
1
8
4
(cm)
4
4

2
5
1
2
9
1
8
4
(m)
,
,
,
1,84m
? m
A
B
C
4,29m
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Ví dụ 2: 45,8 – 19,26 = ?
Ta đặt tính rồi làm như sau:
Coi 45,8 là 45,80 rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau
Trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
4

2
5
5
8
1
2
6
,
,
,
9
6
4
0
1
1
Thứ hai, ngày 6 tháng 11 năm 2017
Toán
Bài tập 1. Tính:
Vận dụng làm bài tập
68,4
25,7
42,7

a)
46,8
9,34

b)
50,81
19,256

c)
37,46
31,554
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Thứ hai, ngày 6 tháng 11 năm 2017
Toán
Bài tập 2. Đặt tính rồi tính:
a) 72,1 – 30,4
b) 5,12 – 0,68
c) 69 – 7,85
Vận dụng làm bài tập

30, 4
41, 7
72, 1

0, 68
5, 12
4, 44

7, 85
69
61, 15
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Thứ hai, ngày 6 tháng 11 năm 2017
Toán
Bài tập 3: Một thùng đựng 28,75kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường ?
Tóm tắt:
Bài giải
Số đường lấy ra cả hai lần là:
10,5 + 8 = 18,5 (kg)
Số đường còn lại là:
28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)
Đáp số: 10,25 ki-lô-gam đường
10,5kg
8kg
? kg
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Thứ hai, ngày 6 tháng 11 năm 2017
Toán
28,75 kg
Bài tập 3: Một thùng đựng 28,75kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường ?
Tóm tắt:
10,5kg
8kg
? kg
Bài giải
Số đường còn lại là:
28,75 – (10,5 + 8) = 10,25 (kg)
Đáp số: 10,25 ki-lô-gam đường
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Thứ hai, ngày 6 tháng 11 năm 2017
Toán
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Thứ hai, ngày 6 tháng 11 năm 2017
Toán
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau
Trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy thẳng cột với dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

KẾT THÚC TIẾT HỌC
 
Gửi ý kiến