Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trừ hai số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Minh
Ngày gửi: 10h:41' 22-02-2018
Dung lượng: 476.0 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người

Đóng ®iÒn Đ, Sai ®iÒn S vµo « trèng:
4 = 4,0 = 4,00
4 = 40 = 400
1,2 + 2,1 = 3,3

10 + 1,2 = 12

Đ
S
Đ
S
4 – 3 = 1

Đ
4,0 – 3,0 = 1,0

Đ
Kiểm tra bài cũ:
1.Ví dụ 1:
Ta phải thực hiện phép trừ:
184
245(cm)
-
Ta có:
1,84m = 184 cm
4,29m = 429cm
429
V?y : 4,29 - 1,84 = 2,45(m)
1,84
2,45(m)
-
4,29
?m
4,29 m
4,29 - 1,84 = ? (m)
2. Ví dụ 2:
45,8 - 19,26 = ?
45,8

19,26

-
0
26,54

* Quy tắc: Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Muốn trừ hai số thập phân ta làm như thế nào?
a) 68,4 b) 46,8
25,7 9,34
42,7
37,46
Bài 1.Tính:
-
-
Bài 2. Đặt tính rồi tính:
72,1 - 30,4 b) 5,12 - 0,68
72,1
30,4
41,7
5,12
0,68
4,44
-
-
28,75 kg
?kg
Bài giải:
Số ki-lô-gam đường còn lại sau khi lấy lần thứ nhất là :
28,75 - 10,5 = 18,25 ( kg )
Đáp số : 10,25 kg
Tóm tắt
Bài 3.
10,5kg
8kg
Số ki-lô-gam đường còn lại trong thùng là :
18,25 - 8 = 10,25 (kg)
Bài giải:
Số ki-lô-gam đường lấy ra tất cả là:
10,5 + 8 = 18,5 ( kg )
Đáp số : 10,25 kg
Số ki-lô-gam đường còn lại trong thùng là :
28,75 - 18,5 = 10,25 (kg)
Trò chơi
Nhà "biện luận" tài ba
Vì là nhà “biện luận tài ba” của lớp, nên với phép tính
7,1 - 6 Tí Tồ đặt tính như sau:
7,6
6
-
1,1
7,6
6
-
1,1
Tí Tồ lấy làm đắc ý lắm vì mình có được những 2 kết quả, nhiều hơn của bạn 1 kết quả.
Vậy em hãy cùng làm nhà “biện luận” tài ba với Tí Tồ để giúp Tí Tồ nhận thấy cái không “tài ba” của mình.
Tình huống:
 
Gửi ý kiến