Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trừ hai số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Hà
Ngày gửi: 16h:57' 02-11-2018
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 244
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG KHƯƠNG
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN.
Chào mừng quý thầy, cô đến dự giờ lớp 5A
Môn: Toán
Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016
TOÁN
Muốn cộng hai số thập phân, ta làm thế nào?
- Muốn cộng hai số thập phân, ta làm như sau:
* Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
* Cộng như cộng các số tự nhiên.
* Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.
2) Đặt tính rồi tính:
a) 5,2 + 0,54 + 1,21 b) 12,7 + 5,18 + 0,321
12,7
+ 5,18
0,321
18,201
Kiểm tra bài cũ
5,2
+ 0,54
1,21
6,94
TOÁN
Tiết 52:
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016
Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét?
4,29m
1,84m
?m
- Để tính được độ dài đoạn thẳng BC, ta phải làm thế nào?
Ta phải thực hiện phép trừ : 4,29 – 1,84 = ?(m)
Ta có: 4,29m = … cm
1,84m = . . . cm
429
184
5
4
2
(cm)
245 cm = 2,45 m
Đoạn thẳng BC dài là :
4, 2 9
1, 8 4
5
4
2
,
- Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
* Tương tự như phép tính cộng hai số thập phân. Ta đặt tính sao cho hai dấu phẩy thẳng cột, các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
(cm)
- Trong hai cách tính trên, cách nào đơn giản, gọn hơn?
- Thông thường người ta đặt tính rồi tính:
+ Lưu ý: Đặt phép tính cho thẳng
hàng, thẳng cột, thẳng dấu phẩy.
429
184
4,29 – 1,84 = 2,45(m)
TOÁN
Tiết 52: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016
Ví dụ 2 : Đặt tính rồi tính 45,8 – 19,26 = ?
4 5 , 8
1 9 , 2 6
0
4
5
6
2
,
* Phần thập phân của số trừ có hai chữ số, ta thêm vào tận cùng bên phải phần thập phân của số bị trừ một chữ số 0, để phần thập phân của số bị trừ và số trừ có số chữ số bằng nhau.
* Viết 45,8 rồi viết 19,26 dưới số 45,8 sao cho hai dấu phẩy thẳng cột với nhau, các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
* Trừ như trừ các số tự nhiên.
* Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
TOÁN
Tiết 52: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Quy tắc
* Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân, ta làm như sau:
Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016
TOÁN
Tiết 52: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
- Qua ví dụ trên , hãy nêu cách thực hiện trừ hai số thập phân?
Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016
42,7
0
37,46
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
* Chú ý : Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
68,4 25,7
a)
46,8
9,34
b)
1) Tính:
* Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân, ta làm thế nào?
Bài tập
Bảng con
TOÁN
Tiết 52: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016
2) Đặt tính rồi tính:
a) 72,1 – 30,4
72,1
30,4
41,7
5,12
0,68
4,44
Hoạt động nhóm đôi
b) 5,12 – 0,68
TOÁN
Tiết 52: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016
TOÁN
28,75 kg
?kg
Tóm tắt
Bài 3.
10,5kg
8kg
Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5 kg đường, sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki lô gam đường?
Tiết 52: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016
TOÁN
Tiết 52: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Bài giải:
Số ki-lô-gam đường còn lại sau khi lấy lần thứ nhất là :
28,75 – 10,5 = 18,25 ( Kg )
Đáp số : 10,25 kg
Số ki-lô-gam đường còn lại trong thùng là :
18,25 – 8 = 10,25 (kg)
Bài giải:
Số ki-lô-gam đường lấy ra tất cả là:
10,5 + 8 = 18,5 ( Kg )
Đáp số : 10,25 kg
Số ki-lô-gam đường còn lại trong thùng là :
28,75 – 18,5 = 10,25 (kg)
Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016
Điền chữ Đ vào ô đúng, chữ S vào ô sai
TOÁN
Tiết 52: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Bảng con
Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016
_ 12,9
9,7
3,2
Đ
Điền chữ Đ vào ô đúng, chữ S vào ô sai
TOÁN
Tiết 52: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016
S
Điền chữ Đ vào ô đúng, chữ S vào ô sai
15,68
8,6
14,82
TOÁN
Tiết 52: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016
Về nhà học thuộc cách thực hiện phép trừ hai số thập phân.
- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập
Tiết học đến đây là kết thúc
Dặn dò
TOÁN
Tiết 52: TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
KÍNH CHÚC SỨC KHỎE QUÝ THẦY CÔ
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
 
Gửi ý kiến