Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Trừ hai số thập phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:12' 14-04-2013
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
Bài giảng điện tử
TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
MÔN: TOÁN(tiết 52)
LỚP 5
GV : NGÔ ĐỨC HOÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN GIÃ 2
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán
Bài cũ
Đặt tính rồi tính:
15,32 + 41,69 + 8,44
15,32
41,69
8,44
65,45
+

Dúng điền D- Sai điền S vào ô trống:
4 = 4,0
10 + 1,2 = 11,2

10 + 1,2 = 12

D
D
S

4,0 – 3,0 = 1,0

D
Bài cũ
C
A
B


.

.

.
1,84m
?m
4,29 m
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012

Toán :
a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29 m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84 m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét ?

Trừ hai số thập phân
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán
Trừ hai số thập phân
a) Ví dụ 1: Đường gấp khúc ABC dài 4,29 m, trong đó đoạn thẳng AB dài 1,84 m. Hỏi đoạn thẳng BC dài bao nhiêu mét ?

Ta phải thực hiện phép trừ: 4,29 – 1,84 = ? (m)

Ta có:
4,29m
= 429cm
1,84m
= 184cm
4 2 9
1 8 4
2
4
5
(cm)
245cm = 2,45m
Vậy: 4,29 – 1,84 = 2,45 (m)
1.Ví dụ 1:
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán
Trừ hai số thập phân
Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:
4 , 2 9
1 , 8 4
2
4
5
,
* Thực hiện như trừ các số tự nhiên
* Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
2.Ví dụ 2:
45,8 – 19,26 = ?
4 5 , 8

1 9 , 2 6
5
2
6
4
,
0
* Coi 45,8 là 45,80 rồi trừ như trừ các số tự nhiên
* Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
(m)
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như thế nào?
Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như thế nào?

Ghi nhớ : Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý : Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán
Trừ hai số thập phân
Luyện tậpBài 1 : Tính :
a) 6 8, 4
2 5, 7
4 2, 7
4 6, 8
9, 3 4
0
3 7, 4 6
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán
Trừ hai số thập phân
Ghi nhớ : Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.
Bài 2 : Đặt tính rồi tính:
Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán
Trừ hai số thập phân
Ghi nhớ : Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

a) 72,1 – 30,4
b) 5,12 – 0,68
7 2, 1
3 0, 4
4 1, 7
5, 1 2
0, 6 8
4, 4 4Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán: Trừ hai số thập phân
Một thùng đựng 28,75 kg đường đường. Người ta lấy từ thùng đó ra 10,5kg đường đường, sau đó lại lấy ra 8 kg đường đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?
Tóm tắt:
Một thùng có: 28,75 kg
Lấy ra : 10,5 kg và 8kg
Còn : ...kg đường ?
Bài 3:
Giải:
Số đường người ta đã lấy ra là:
10,5 + 8 = 18,5 (kg đường )
Trong thùng còn lại số đường là:
28,75 – 18,5 = 10,25 (kg đường )
Đáp số: 10,25 kg đường.


Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán
Trừ hai số thập phân

Cách 1:
Giải:
Số đường người ta đã lấy ra là:
10,5 + 8 = 18,5 (kg đường )
Trong thùng còn lại số đường là:
28,75 – 18,5 = 10,25 (kg đường)
Đáp số: 10,25 kg đường
Cách 2:

Giải:
Sau khi lấy ra 10,5 ki-lô-gam đường thì
trong thùng còn lại là:
28,75 – 10,5 = 18,25(kg đường)
Số đường còn lại sau hai lần lấy là:
28,75 – 18,25 = 10,25(kg đường)

Đáp số: 10,25 kg đường

Ghi nhớ :

Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.
- Trừ như trừ các số tự nhiên.
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2012
Toán

Trừ hai số thập phân
80 - 62,5 = 17,5
Đ
27,6
16,5
1,1 1
S
55,2
4,1 8
1,4 4
S
2,5 - 2,46 = 0,04
Đ
-
-
Đúng ghi Đ, sai ghi S
Củng cố :
+ Muốn trừ một số thập cho một số thập phân ta làm như thế nào ?
- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số
ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau .
- Trừ như các số tự nhiên .
- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy
của số bị trừ và sô số trừ
Chúc các em chăm ngoan học giỏi
Kinh chúc quý Thầy Cô mạnh khoẻ
******************
 
Gửi ý kiến