Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Vi Nia
Ngày gửi: 16h:48' 08-10-2021
Dung lượng: 906.0 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
CHỦ ĐỀ
ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH (TIẾT 3)
TIẾT 5: TRÙNG BIẾN HÌNH

VÀ TRÙNG GIÀY

CHỦ ĐỀ (T3) Bài 5:
Trùng
biến
hình

trùng
giày
I. Trùng biến hình
II. Trùng giày
3
I. Trùng biến hình:
1. Cấu tạo và di chuyển:
Chân giả
Màng cơ thể
Nhân
Chất nguyên sinh
Không bào co bóp
Không bào tiêu hóa
Trùng biến hình là đại diện của lớp trùng Chân giả. Kích thước thay đổi từ 0,01mm – 0,05mm.
Trùng biến hình sống ở mặt bùn trong các ao hồ tù hay các hồ nước lặng.
Trùng biến hình di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả  cơ thể chúng luôn luôn biến đổi hình dạng.
Cách
Di
Chuyển
Của
Trùng
Biến
hình
6
I. Trùng biến hình:
1. Cấu tạo và di chuyển:
Trình bày cấu tạo và di chuyển của trùng biến hình?
7
1. Cấu tạo và di chuyển:
Cấu tạo: Là một cơ thể động vật đơn bào
có cấu tạo đơn giản.
- Di chuyển: nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về 1 phía tạo thành chân giả  Luôn biến đổi hình dạng.
8
2. Dinh dưỡng:
Các giai đoạn trùng biến hình bắt mồi và tiêu hóa mồi.
Hãy quan sát tranh vẽ sắp xếp theo trình tự hợp lý cách bắt và tiêu hóa mồi của trùng biến hình?
Khi chân giả tiếp cận mồi ( tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ...)
Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.
Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hóa.
Lập tức hình thành chân giả thứ 2 vây lấy mồi
2
1
4
3
10
Dinh dưỡng của trùng biến hình?
11
I. Trùng biến hình:
2. Dinh dưỡng:
Dinh dưỡng nhờ không bào tiêu hóa.
Thải bã nhờ không bào co bóp ở mọi vị trí trên cơ thể
12
3. Sinh sản:
Sinh sản của trùng biến hình?
13
3. Sinh sản:
Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể
(theo chiều bất kỳ)
14
II. Trùng giày:
Trùng giày thuộc đại diện lớp trùng cỏ, tế bào đã có sự phân hóa chức năng cho các bộ phận.
15
1. Cấu tạo và di chuyển:
Trình bày cấu tạo và di chuyển của trùng giày?
Nhân nhỏ
Lỗ thoát
Miệng
Hầu
Không bào tiêu hóa
Không bào co bóp
Không bào co bóp
Nhân lớn
17
1. Cấu tạo và di chuyển:
-Cấu tạo đã phân hóa thành nhiều bộ phận: nhân lớn, nhân nhỏ, không bào tiêu hóa, không bào co bóp...
- Di chuyển nhờ lông bơi.
18
2. Dinh dưỡng:
? Thức ăn của trùng giày gồm những gì?
Vi khuẩn, vụn bã hữu cơ
Trình bày đường đi thức ăn trong cơ thể của trùng giày?
Thức ăn
miệng
hầu
Không bào
tiêu hóa
Biến đổi
nhờ
enzim
Chất thải
đến không
bào co
bóp
Lỗ thoát ra ngoài
21
2. Dinh dưỡng:
-Thức ăn miệng hầu  không bào tiêu hóa biến đổi nhờ Enzim
- Chất thải được đưa đến không bào co bóp lỗ thoát ra ngoài
3. Sinh sản trùng giày :
? Trùng giày sinh sản bằng những hình thức nào.
Sinh sản vô tính
bằng cách phân đôi
theo chiều ngang
Sinh sản hữu
Tính bằng cách
tiếp hợp.
Trùng giày sinh sản bằng hai hình thức
Cấu tạo: Cơ thể đơn bào
Có cấu tạo đơn giản
- Di chuyển: Nhờ chân giả
-Tiêu hóa:
Nhờ KBTH
-Bài tiết:KB
co bóp
Vô tính:Phân đôi

-Thu?c an? mi?ng? h`u?
Khơng ba`o tiu ho?a?
bi?n dơ?i nho` enzym
- Ch?t tha?i d?n ko ba`o co bo?p
qua lơ~ thoa?t ra ngoa`i
Vô tính: Phân đôi
Hữu tính: Tiếp hợp
Cấu tạo: Cơ thể đa bào,
Có cấu tạo phân hóa thành
nhiều bộ phận.
- Di chuyển: Nhờ lông bơi
Câu 1: Dưới đây là 4 giai đoạn trùng biến hình bắt mồi và tiêu hoá mồi:
(1) : Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.
(2) : Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi.
(3) : Không bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi, tiêu hoá mồi nhờ dịch tiêu hoá.
(4) : Khi một chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…).
Em hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo trình tự hợp lý ?
A. (4) - (2) - (1) - (3).
B. (4) - (1) - (2) - (3).
C. (3) - (2) - (1) - (4).
D. (4) - (3) - (1) - (2).
Câu 11: So với trùng biến hình chất bã được thải từ bất cứ vị trí nào trên cơ thể, trùng giày thải chất bã qua
A. Bất cứ vị trí nào trên cơ thể như ở trùng biến hình.
B. Không bào tiêu hoá.
C. Không bào co bóp.
D. Lỗ thoát ở thành cơ thể.
 
Gửi ý kiến