Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 18. Trường học thời Hậu Lê

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày gửi: 21h:44' 18-01-2016
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 187
Số lượt thích: 0 người
Tập thể lớp 4B
Chào mừng các thầy cô giáo
về dự giờ môn lịch sử
Lịch sử lớp 4
Nguyễn Anh Tuấn Trường TH và THCS Nga Quán
Kiểm tra bài cũ
Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2016
Lịch sử
Bộ luật Hồng Đức
có những nội dung cơ bản nào?
Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2016
Lịch sử
- Nội dung cơ bản Của bộ Luật Hồng Đức:

+ Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ;
+ Bảo vệ chủ quyền quốc gia;
+ Khuyến khích phát triển kinh tế.
+ Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc;
+ Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.
Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2016
Lịch sử
Đố các em biết đây là
ảnh chụp cảnh gì?
Đây là ảnh chụp cảnh Văn miếu
Quốc Tử Giám ở Hà Nội. Đây đuược
Xem là truường Đại học đầu tiên của
Nưuớc ta. Vậy nó có từ thời kỳ nào?
Bài học hôm nay các em sẽ đưuợc biết
Bài 18
Tr­ưêng häc thêi hËu lª
Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2016
Lịch sử
1.Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê
- Đọc thầm sách giáo khoa để trả lời vào phiếu học tập sau:
Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2016
Lịch sử
Trưuờng học thời Hậu Lê
- Dùng l¹i Quèc Tö Gi¸m,x©y dùng nhµ Th¸i häc. Më trư­êng c«ng..
- Con ch¸u vua quan vµ con em thưêng d©n giái còng ®­ưîc vµo häc
- Nho giáo (Khổng Tử)
- 3 năm có 1 kỳ thi Huương, thi Hội, thi Đình
1. Nhà Hậu Lê đã tổ chức truờng học nhuư thế nào, những ai đưuợc vào học ở Quốc Tử Giám?
2. Nội dung học tập và nền nếp thi cử đuược quy định ra sao ?
thảo luận theo cặp (5 phút)
Dựng nhà Thái học
Dựng lại Quốc Tử Giám
Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2016
Lịch sử
Trưuờng học thời Hậu Lê
Nội dung học tập: chủ yếu là Nho giáo
Khổng tử
Nho giáo(còn gọi là khổng giáo) do Khổng Tử sáng lập.
Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2016
Lịch sử
Tổ chức lớp học thời Hậu Lê
ở thời Hậu Lê học sinh phải học thuộc lòng những điều Nho giáo dạy....
Trưuờng học thời Hậu Lê
Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2016
Lịch sử
Hình ảnh tổ chức hội thi dưới thời Hậu Lê
Hội thi Đình ở thời Hậu Lê
Trưuờng học thời Hậu Lê
2. Những biện pháp khuyến khích học tập ở nhà Hậu Lê
Đọc SGK đoạn "Cứ ba năm....ngưuời có tài" và trả lời câu hỏi:
- Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?
- Tổ chức lễ xuướng danh.
- Tổ chức lễ vinh quy bái tổ.
- Khắc tên nguười đỗ đạt cao vào bia đá.
- Ngoài ra còn kiểm tra định kỳ trình độ của quan lại để các quan thưuờng xuyên phải học tập.
1.Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê:
Hoạt động 2: Làm việc cá nhân: (5 phút)
Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2016
Lịch sử
Lễ xuướng danh nguười đỗ Trạng nguyên.
Trưuờng học thời Hậu Lê
LÔ Vinh quy b¸i tæ (LÔ ®ãn r­ưíc ng­êi ®ç cao vÒ lµng)

Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2016
Lịch sử
Trưuờng học thời Hậu Lê
Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2016
Lịch sử
Khắc tên tuổi ngưuời đỗ cao(tiến sĩ) vào bia đá ở văn miếu để tôn vinh những nguười có tài
Trưuờng học thời Hậu Lê
1.Nhà Hậu Lê đã tổ chức trưuờng học
nhuư thế nào ?
Không quy cñ
Có nhiều học sinh
Đã có nền nếp và quy củ
Em chọn đáp án nào?
Đáp án : C
b
a
c
Bài 18:
Trường học
thời hậu lê
2. Dưới thời Lê , những ai được vào học
trong Quốc Tử Giám ?
A - Con cháu vua quan và con dân thường
nếu học giỏi
B Tất cả mọi người có tiền
C Chỉ con cháu vua,quan mới được học
Em chọn ĐáP áN NàO?
Đáp án : A
Bài 18:
Trường học
thời hậu lê
3. Có mấy kì thi lớn đuược tổ chức để chọn nhân tài?
A 5 Kỳ thi
B 4 kỳ thi
C 3 kỳ thi
Em chọn ĐáP áN NàO?
Đáp án : C
Bài 18:
Trường học
thời hậu lê
4. Nhà Hậu Lê đã cho tổ chức các lễ nào để khuyến khích học tập?
A Lễ báo danh.
C Lễ Vinh quy bái tổ.
B Lễ báo danh và lễ Vinh quy bái tổ
Em chọn ĐáP áN NàO?
Đáp án : B
Thứ hai, ngày 07 tháng 01 năm 2016
Lịch sử
2. Những biện pháp khuyến khích học tập ở nhà Hậu Lê
Giáo dục thời Hậu Lê đã có nền nếp và quy củ.
Trưuờng học thời Hậu Lê nhằm đào tạo những ngưuời trung thành với chế độ phong kiến và nhân tài cho đất nuước.
1.Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê:
Qua bài học này, em biết đuược những gì về trưuờng học thời Hậu Lê?
Trưuờng học thời Hậu Lê
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, QUÝ CÔ
Kính chúc quý thầy giáo, cô giáo sức khoẻ và hạnh phúc.
 
Gửi ý kiến