Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 18. Trường học thời Hậu Lê

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Văn Đăng
Ngày gửi: 14h:50' 23-01-2018
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 160
Số lượt thích: 0 người
Chu Thị Soa – Đà nẵng

PHÒNG GD&ĐT THAN UYÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ MƯỜNG CANG
Lớp 4
Lịch sử: Trường học thời Hậu Lê
Gv:Phạm Văn Hội
KIỂM TRA ĐẦU GIỜ
Câu 1: Thời Hậu Lê, mọi quyền hành đều tập trung vào tay :
a. Vua.
b. Vua và các quan lại .
c. Các quan lại.
Hãy ghi chữ cái đặt trước câu trả lời đúng vào bảng con:
Thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2018
Bảng con
a. Bảo vệ chủ quyền quốc gia.
b. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.
c. Tất cả các ý trên.
Câu 2: Điểm tiến bộ trong Bộ luật Hồng Đức là:
Bia tiến sĩ
1. Trường học thời Hậu Lê
Câu 1: Việc học dưới thời Hậu Lê được tổ chức như thế nào?
SGK/49, 50.
Câu 2: Nội dung học tập thời Hậu Lê là gì?
Thảo luận nhóm đôi:
Thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2018
Lịch sử:
Tiết 22: Trường học thời Hậu Lê
Câu 1: Việc học dưới thời Hậu Lê được tổ chức:
- Dựng nhà Thái Học, dựng lại Quốc Tử Giám.
- Trường có lớp học, có chỗ ở, có cả kho sách.
- Trường thu nhận cả con em gia đình thường dân nếu học giỏi.
- Mở trường công bên cạnh các lớp học tư.

Câu 2: Nội dung học tập thời Hậu Lê là Nho giáo.
Thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2018
Lịch sử:
Tiết 22: Trường học thời Hậu Lê
Văn Miếu
Quốc Tử Giám ngày trước
Quốc Tử Giám ngày nay
Nhà Thái Học trong Văn Miếu (Hà Nội)
Thầy giáo làng
Thầy đồ
Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê có sự phát triển, đổi mới, có nề nếp và quy củ. Nội dung học tập là Nho giáo.
Thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2018
Lịch sử:
Tiết 22: Trường học thời Hậu Lê
1. Trường học thời Hậu Lê
2. Chế độ thi cử và những khuyến khích học tập của nhà Hậu Lê.
Thảo luận nhóm bốn:
Câu 1: Chế độ thi cử nhà Hậu Lê như thế nào?
Câu 2: Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học?
SGK/ 50.
Thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2018
Lịch sử:
Tiết 22: Trường học thời Hậu Lê
Câu 1: Chế độ thi cử thời Hậu Lê:
- Cứ ba năm có một kì thi Hương ở các địa phương và thi Hội ở kinh thành.
- Ai đỗ thi Hội được dự thi Đình để chọn làm tiến sĩ.
Thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2018
Lịch sử:
Tiết 22: Trường học thời Hậu Lê
Giám khảo
Hội đồng giám khảo
Cảnh thi
Tái hiện cảnh thi Đình
Lều chõng đi thi
Câu 2: Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học?
Thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2018
Lịch sử:
Tiết 22: Trường học thời Hậu Lê
Lễ xướng danh
Ghi tên bảng vàng
Tạ lễ trước Văn Miếu
Tân khoa dạo phố
Bia tiến sĩ
Các tân khoa được ban mũ, áo, hia.
Nhà bia tiến sĩ ở Văn Miếu
Câu 2: Những việc làm của nhà Hậu Lê nhằm khuyến khích việc học tập:
+ Đặt ra lễ xướng danh ( lễ đọc tên người đỗ ).
+ Đặt ra lễ vinh quy ( lễ đón rước người đỗ cao về làng ).
+ Khắc tên tuổi người đỗ cao vào bia đá dựng ở Văn Miếu.
Thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2018
Lịch sử:
Tiết 22: Trường học thời Hậu Lê
Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê đã có nền nếp, quy củ và có nhiều chính sách khuyến khích việc học tập.
Thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2018
Lịch sử:
Tiết 22: Trường học thời Hậu Lê
2. Chế độ thi cử và những khuyến khích học tập của nhà Hậu Lê.
Hoa trạng nguyên
Cử nhân
Hằng năm, các thủ khoa của các trường đại học (khu vực Hà Nội) về Văn Miếu - Quốc Tử Giám báo công và thăm quan trường đại học đầu tiên .
Trò chơi
Hướng dẫn cách chơi:
Ô chữ này gồm có 6 hàng ngang tương ứng với 6 từ. Trả lời một câu hỏi các em tìm được một từ hàng ngang. Tìm được một từ hàng ngang chúng ta sẽ có một số chữ cái của từ chìa khoá. Sau khi tìm xong các em hãy sắp xếp lại các chữ cái để biết từ chìa khoá là gì?
Hình thức chơi: Cả lớp cùng tham gia. Bạn nào tìm được nhiều từ, đặc biệt là tìm nhanh từ chìa khoá sẽ nhận được một món quà dặc biệt.
ô chữ kì diệu
1.Ô chữ này gồm 7 chữ cái, chỉ tên một di tích văn hóa lịch sử được xây dựng vào thời Lý.
2.Từ này gồm 7 chữ cái, chỉ nội dung học tập và thi cử thời Hậu Lê.
3.Đây là ô chữ gồm 6 chữ cái, chỉ kì thi ở kinh thành thời Hậu Lê.
4.Đây là ô chữ gồm 7 chữ cái, là từ còn thiếu trong câu “Tại Quốc Tử Giám có lớp học, có chỗ ở cho học sinh và cả…....”
5.Từ này gồm 5 chữ cái, là nơi khắc tên tuổi người thi đỗ cao.
6.Ô chữ này gồm 7 chữ cái, là tên người sáng lập ra Nho giáo.
Bia tiến sĩ
Kết luận:
Giáo dục thời Hậu Lê đã có nền nếp và quy củ.
Trường học thời Hậu Lê nhằm đào tạo những người trung thành với chế độ phong kiến và nhân tài cho đất nước.
Hãy nêu sự khác nhau giữa giáo dục thời Hậu Lê và thời Lý – Trần?
Thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2018
Lịch sử:
Tiết 22: Trường học thời Hậu Lê
Chào tạm biệt các em
 
Gửi ý kiến