Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 1. Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thu Trang
Ngày gửi: 22h:49' 03-02-2019
Dung lượng: 31.4 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người

Tru?ng THPT Nguy?n Hu?
Ch? d?:
Truy?n th?ng dânh gi?c c?u nu?c c?a dđn t?c Vi?t Nam


Nhóm thực hiện (10B2)
Nhóm 1:
Nguyễn Vy Thảo Lam
Đặng Diệu Kha
Lê Vi Đoan Trang
Trần Kiều Trinh
Lâm Khánh Duyên
Phạm Thị Thu Trang
Đoàn Nguyễn Thùy Linh
Truy?n th?ng v? vang c?a dđn t?c ta trong s? nghi?p dânh gi?c gi? nu?c
1. Truy?n th?ng d?ng nu?c di di v?i gi? nu?c.
2. Truy?n th?ng l?y nh? ch?ng l?n, l?y t d?ch nhi?u.
3. Truy?n th?ng c? nu?c chung s?c dânh gi?c, toăn dđn dânh gi?c, dânh gi?c toăn di?n.
4. Truy?n th?ng dânh gi?c b?ng tr thng minh, sâng t?o, b?ng ngh? thu?t quđn s? d?c dâo.
5. Truy?n th?ng doăn k?t qu?c t?.
6. Truy?n th?ng m?t lng theo D?ng, tin tu?ng văo s? lênh d?o c?a D?ng, văo th?ng l?i c?a câch m?ng Vi?t Nam.
1) Truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nướcDo ở vị trí chiến lược trọng yếu trong vùng Đông Nam Á, có nhiều tài nguyên phong phú như vàng, bạc, khoáng sản….

=> Trở thành mục tiêu xâm lược của
nhiều nước lớn trong khu vực và trên
thế giới

=> Dựng nước đi đôi với giữ nước là một quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta.
2) Truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều
Bởi vì các cuộc chiến tranh xảy ra, về so sánh lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch, kẻ thù thường đông và mạnh hơn ta rất nhiều lần.
-TK XI trong cuộc kháng chiến chống Tống nhà Lí có 10 vạn quân kẻ thù có 30 vạn.
Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên- Mông ở TK XIII: nhà Trần có 15 vạn; kẻ thù có 50 – 60 vạn.
Cuộc kháng chiến chống Mãn Thanh: Ta có 10 vạn, địch có 29 vạn.
Cuộc kháng chiến chống quân Mỹ
kẻ thù nhiều hơn ta gấp nhiều lần.
=> Lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn dân để đánh giặc, đã trở thành truyền thống trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc ta.
3) Truyền thống cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện .
Để chiến thắng giặc ngoại xâm có tiềm lực kinh tế, quân sự hơn ta gấp nhiều lần, nhân dân Việt Nam phải đoàn kết các dân tộc, đoàn kết toàn tạo thành nguồn sức mạnh to lớn của cả dân tộc, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.
 
Gửi ý kiến