Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 19. Tự động hoá trong chế tạo cơ khí

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Tiến Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:05' 07-11-2009
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 1827
Số lượt thích: 1 người (Ma Như Quỳnh)
1
TRU?NG PH? THễNG VI?T - C H N?I
MễN CễNG NGH? L?P 11

TỰ ĐỘNG HOÁ
TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍ
BÀI 19
Mục tiêu:
1. Biết được các khái niệm MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
2. Biết được các biện pháp bảo đảm sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí.
2
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
Máy tự động
a. Khái niệm.
BÁN NƯỚC
Máy tự động là gì?
MÁY BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG
3
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
ĐẾM XIỀN
Máy tự động là gì?
Máy tự động
a. Khái niệm.
MÁY ĐẾM XIỀN
4
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
Máy tự động là gì?
Máy tiện thường
Máy tự động
a. Khái niệm.
Máy tiện CNC
5
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
Máy tự động là gì?
Là loại máy hoàn thành một nhiệm vụ theo chương trình định trước mà không có sự tham gia trực tiếp của con người.
Máy tự động
a. Khái niệm.
6
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
Kể tên một số loại máy tự động trong cơ khí?
Máy CNC (tiện, phay, khoan,.. )
Cắt thép tự động
Máy tự động
a. Khái niệm.
7
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
Kể tên một số loại máy tự động trong cơ khí?
Máy CNC (tiện, phay, khoan,.. )
Máy tự động
a. Khái niệm.
8
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
Máy hàn tự động
Kể tên một số loại máy tự động trong cơ khí?
Máy tự động
a. Khái niệm.
9
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
Kể tên một số loại máy tự động trong cơ khí?
Máy cắt bằng plasma
Máy cắt bằng laser
Máy tự động
a. Khái niệm.
10
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
Máy khoan tự động
Kể tên một số loại máy tự động trong cơ khí?
Máy tự động
a. Khái niệm.
11
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
- Máy tự động cứng: là máy điều khiển bằng cơ khí nhờ các cơ cấu CAM
- Máy tự động mềm: Chương trình điều khiển được số hóa nên có thể thay đổi chương trình hoạt động một cách dễ dàng để gia công được các chi tiết khác nhau ( máy CNC).
Máy tự động
b. Phân loại.
12
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
Máy tự động
b. Phân loại.
Đây là gì?
Thuộc loại máy tự động nào?
13
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
2. Người máy công nghiệp ( Robot)
a. Khái niệm
Người máy công nghiệp là gì?
14
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
Là một máy tự động mềm đa chức năng, có khả năng thay đổi chuyển động, xử lí thông tin,…
2. Người máy công nghiệp ( Robot)
a. Khái niệm
Người máy công nghiệp là gì?
15
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
2. Người máy công nghiệp ( Robot)
b. Công dụng
Robot dùng ở đâu ?
Robot thám hiểm mặt trăng
Robot trong dây chuyền sản xuất
16
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
Dùng trong các dây chuyền sản xuất.
Thay thế con người làm việc trong những điều kiện nguy hiểm và độc hại.
2. Người máy công nghiệp ( Robot)
b. Công dụng
Robot dùng ở đâu ?
17
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
2. Người máy công nghiệp ( Robot)
b. Công dụng
Robot dùng ở đâu ?
18
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
3. Dây chuyền tự động.
a. Khái niệm.
Lập quy trình công nghệ chế tạo CHỐT CỬA?
Phôi
Chốt cửa
Tiện
Khoan
Mài
Máy số 1 (Máy tiện)
Máy số 2 (Máy Khoan)
Máy số 3 (Máy Mài)
Rôbôt 1
Rôbôt 2
Rôbôt 3
Băng chuyền
19
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
3. Dây chuyền tự động.
a. Khái niệm.
Dây chuyền tự động là gì?
Phôi
Chốt cửa
Tiện
Khoan
Mài
Máy số 1 (Máy tiện)
Máy số 2 (Máy Khoan)
Máy số 3 (Máy Mài)
Rôbôt 1
Rôbôt 2
Rôbôt 3
Băng chuyền
Là tổ hợp của các máy tự động và rôbốt được sắp xếp theo một trật tự xác định để thực hiện các công việc khác nhau nhằm hoàn thành một sản phẩm nào đó.
quy trình công nghệ chế tạo CHỐT CỬA
20
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
3. Dây chuyền tự động.
b. Công dụng
Dây chuyền chế tạo động cơ trên ô tô
21
I. MÁY TỰ ĐỘNG, NGƯỜI MÁY CÔNG NGHIỆP, DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG
3. Dây chuyền tự động.
b. Công dụng
Nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.
Công dụng của DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG?
22
II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ
1. Ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí.
Trong sản xuất cơ khí có các hoạt động sản xuất nào?
Chất thải tương ứng của các hoạt động đó?
ĐÚC
RÈN
23
II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ
1. Ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí.
Trong sản xuất cơ khí có các hoạt động nào ?
Chất thải tương ứng của các hoạt động đó?
CẮT GỌT
24
II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ
1. Ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí.
Sản xuất cơ khí gây ô nhiễm môi trường như thế nào?
Ô nhiễm môi trường là vấn đề cấp bách hiện nay.
Dầu mỡ, các chất bôi trơn, làm nguội, các chất phế thải trong sản xuất cơ khí không được xử lí tốt sẽ gây ô nhiễm đất đai, nguồn nước.
25
II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ
1. Ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí.
Sản xuất cơ khí gây ô nhiễm môi trường như thế nào?
26
II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ
1. Ô nhiễm môi trường trong sản xuất cơ khí.
Sản xuất cơ khí gây ô nhiễm môi trường như thế nào?
27
II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ
2. Các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí.
Là sự phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai.
Sự phát triển bển vững là gì?
28
II. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ
2. Các biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí.
Sử dụng công nghệ cao trong sản xuất.
Có các biện pháp xử lí chất thải tốt.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người, tích cưc trồng cây xanh,…
Các biện pháp nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí?
29
No_avatar

Thầy cho em xin link của video ' dây chuyền chế tạo động cơ trên ôtô '. em đàng cần gấp lắm ạ

 
Gửi ý kiến