Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Ngọc Lê
Ngày gửi: 22h:21' 17-04-2016
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 216
Số lượt thích: 0 người
P.E Onimusha - Thân tặng !
GIỚI THIỆU
:
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 8A7 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: LƯU VĨNH THÀNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX SAĐÉC TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG Kiểm tra bài cũ
:
KIỂM TRA BÀI CŨ ? Tìm ĐKXĐ của phương trình sau đây: latex((x + 2)/x) = latex((2x + 3)/(2(x - 2)) Giải: ĐKXĐ của phương trình là: latex( x != 0) và latex( x - 2 != 0) latex(iff) latex(x != 0) và latex( x != 2) Vậy ĐKXĐ của phương trình là: latex( x != 0) và latex( x != 2) DẠY BÀI MỚI
3. : Tiết 48 BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU ( TIẾP )
3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: Ví dụ 2: Giải phương trình: latex((x +2)/x) = latex(( 2x +3)/(2(x - 2)) Phương pháp giải: - ĐKXĐ của phương trình là: latex(x != 0) và latex( x != 2) - Quy đồng mẫu hai vế của phương trình: latex((2(x + 2)(x - 2))/(2x(x - 2))) = latex((x(2x + 3))/(2x(x - 2)) - Khử mẫu ta được: 2(x + 2)(x - 2) = x(2x + 3) (1) - Giải phương trình: (1) latex(iff) latex(2(x^2 - 4)) = x(2x + 3) latex(iff) latex(2x^2) - 8 = latex(2x^2) + 3x latex(iff) 3x = - 8 latex(iff) x = latex(-8/3) ( thỏa mãn ĐKXĐ) Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {latex(-8/3)} Ghi nhớ: Tiết 48 BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU ( TIẾP )
Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình Bước 2: Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được Bước 4: ( Kết luận). Trong các giá trị của ẩn tìm được ở bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xã định chính là các nghiệm của phương trình đã cho Áp dụng: Tiết 48 BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU ( TIẾP )
4. Áp dụng: Ví dụ 3: Giải phương trình: latex((x +1)/(x - 1)) - latex((x - 1)/(x + 1)) = latex(4/(x^2 - 1)) (1) Giải: - ĐKXĐ: latex(x - 1 != 0) và latex( x + 1 != 0) latex(iff) latex( x != 1) và latex( x != - 1) - Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu: (1) latex(iff) latex(((x + 1)^2 - (x - 1)^2)/(x^2 - 1)) = latex( 4/(x^2 - 1)) latex(iff) latex((x + 1)^2 - (x - 1)^2) = 4 latex(iff) latex(x^2) + 2x + 1 - latex(x^2) + 2x - 1 = 4 latex(iff) 4x = 4 latex(iff) x =1 ( không thoả mãn ĐKXĐ) Vậy phương trình vô nghiệm CỦNG CỐ
?3: Tiết 48 BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU ( TIẾP )
?3 Giải phương trình trong ?2 a) latex(x/(x - 1)) = latex((x + 4)/(x + 1)) b) latex(3/(x - 2)) = latex((2x - 1)/(x - 2)) - x Giải: Giải: latex(x/(x - 1)) = latex((x + 4)/(x + 1)) (1) - ĐKXĐ: latex( x != 1) và latex( x != - 1) (1) latex(iff) x(x + 1) = (x + 4)(x - 1) latex(iff) latex(x^2) + x = latex(x^2) - x + 4x - 4 latex(iff) 2x = 4 latex(iff) x = 2 ( thỏa mãn ĐKXĐ) Vậy: tập nghiệm của phương trình là S = {2} latex(3/(x - 2)) = latex((2x - 1)/(x - 2)) - x (2) - ĐKXĐ: latex( x != 2) (2) latex(iff) 3 = 2x - 1 - x(x - 2) latex(iff) 3 = 2x - 1 - latex(x^2) + 2x latex(iff) latex(x^2) - 4x + 4 = 0 latex(iff) latex((x - 2)^2) = 0 latex(iff) x - 2 = 0 latex(iff) x = 2 (không thỏa mãn ĐKXĐ) Vậy phương trình vô nghiệm BT trac nghiem: Tiết 48 BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU ( TIẾP )
Tìm ĐKXĐ của phương trình: latex(1/(x^2 +1)) - latex(2/(x - 1)) = x
a) latex(x != - 1) và latex(x != 1)
b) latex(x != - 1)
c) latex(x != 1) và latex(x != 0)
d) latex(x != 1)
Bài 29: Tiết 48 BÀI 5: PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU ( TIẾP )
Bài 29: Bạn Sơn giải phương trình latex((x^2 - 5x)/(x -5)) = 5 (1) như sau: (1) latex(iff) latex(x^2) - 5x = 5(x - 5) latex(iff) latex(x^2) - 5x = 5x - 25 latex(iff) latex(x^2) - 10x + 25 = 0 latex(iff) latex((x - 5)^2) = 0 latex(iff) latex(x - 5) = 0 latex(iff) x = 5 Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vì đã nhân hai vế với biểu thức x - 5 có chứa ẩn. Hà giải lại bằng cách rút gọn vế trái như sau: (1) latex((x(x - 5))/(x - 5)) = 5 latex(iff) x = 5 Hãy cho biết ý kiến của em về hai lời giải trên. Nhận xét: Cả hai lời giải đều sai Vì đã khử mẫu mà không chú ý đến ĐKXĐ của phương trình. ĐKXĐ của phương trình là latex(x != 5). Do đó giá trị x = 5 không thỏa mãn ĐKXĐ Vậy phương trình vô nghiệm DẶN DÒ
:
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Xem lại phương pháp giải phương trình chứa ẩn ở mẫu - Xem lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử - Xem lại cách quy đồng phân thức - Làm bài tập 27;28;30;31;32;33 SGK trang 22;23 - Tiết sau luyện tập
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓