Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

tư tưởng Hồ Chí Minh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thế Cường
Ngày gửi: 06h:21' 03-09-2013
Dung lượng: 23.1 MB
Số lượt tải: 770
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG I
CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

NỘI DUNG:
I.CƠ SỞ HÌNH THÀNH
II.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
III.GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I-CƠ SỞ HÌNH THÀNH TT.HỒ CHÍ MINH.
1-Cơ sở khách quan.
1.1.Điều kiện lịch sử
Quê hương:
Vùng quê Nghệ Tỉnh
Điều kiện thiên nhiên:
Đất đai, sông núi, thời, tiết,
khí hậu khắc nghiệt.
Con người: Lý tưởng
trong tâm hồn, trung kiên
trong bản chất, khắc khổ,
cứng cỏi…
Văn hóa: Địa linh nhân
kiệt, giàu truyền thống
Hoàng Trù quê mẹ
và làng Sen quê cha
“QUÊ HƯƠNG NGHĨA TRỌNG TÌNH CAO
NĂM MƯƠI NĂM ẤY BIẾT BAO NHIÊU TÌNH”
Sông Lam – Núi Hồng
ĐẤT NƯỚC. Việt Nam cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ XX có những đặc điểm:
- Bị thực dân Pháp xâm lược, đất nước mất độc lập tự do.
- KT-XH có nhiều biến đổi, xuất hiện các mâu thuẫn mới.
Các nhu cầu phát triển của dân tộc: Độc lập, dân chủ,cuộc sống no đủ, hạnh phúc.
- Sự thất bại của các phong trào chống Pháp.
GIA ĐÌNH, Ảnh hưởng của những người thân trong gia đình đối với Hồ Chí Minh.


- ÔNG BÀ: Có văn hóa, gia phong, nề nếp.
- BỐ MẸ:
+ Ông Nguyễn Sinh Sắc học rộng, đổ đạt cao, có tư tưởng tiến bộ, yêu nước.
+ Bà Hoàng Thị Loan có những đức tính tiêu biểu của người phụ nử Việt Nam.
- ANH, CHỊ trong gia đình: có văn hóa, yêu nước.
Vấn đề thời đại:
- Chủ nghĩa đế quốc thống trị nhân loại
- Chủ nghĩa Mác Lê nin thâm nhập sâu vào phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc
- Cách mạng tháng Mười thắng lợi
- Ảnh hưởng của cách mạng thnags mười đến VN
1.2 TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG-LÝ LUẬN
- Các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
+ Hệ thống các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam: Yêu nước, thương nòi; đoàn kết, nhân ái, cố kết cộng đồng, khoan dung độ lượng; cần cù, thông minh, sáng tạo, hiếu học, ham hiểu biết, hòa hiếu…


+ Vai trò: Tiền đề tư tưởng - lý luận xuất phát hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
- TINH HOA VĂN HÓA NHÂN LOẠI.
+Văn hóa phương Đông: Đạo đức tu thân của Nho giáo, lòng nhân ái của Phật giáo, CN Tam dân của Tôn Trung Sơn…
+Văn hóa phương Tây: Lòng nhân ái của Thiên chúa giáo, các giá trị dân chủ, nhân đạo của văn hóa tư sản.
- Chủ nghiã Mác-Lênin
Tuyên ngôn của ĐCS
(1848)
TP“Nhà nước và CM”của Lênin
TP “CNĐQ” của
Lênin

+ Giá trị: Trang bị TGQ, PPL
cho TT.HCM tìm ra con
đường cứu nước và giải
quyết các vấn đề thực tiễn của
cách mạng dân tộc.

+Vai trò: Nguồn gốc TT-LL
trực tiếp quyết định bản chất
khoa học, cách mạng của
TT.HCM.

- Thực tiễn gần 10 năm đi tìm đường cứu nước, nhất là sau khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đè thuộc địa của Lênin (1920), Nguyễn Ái Quốc nói:
-

“Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng
chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng
nhất là chủ nghĩa Lênin”
(Hô Chí Minh: Toàn tập,t 2,trg 257)
Thế giới quan,pp luận của CN Mác-Lenin đã giúp HCM tổng kết kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để tìm ra con đường cứu nước: “…Chỉ có CNXH, CNCS mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới ”.
(Hồ Chí Minh :Toàn tập,t 10,trg 128)
“Chính là do cố gắng vận dụng những lời dạy của Lênin, nhưng vận dụng một
cách sáng tạo, phù hợp với thực tế Việt Nam ngày nay, mà chúng tôi đã chiến
đấu và giành được thắng lợi to lớn”.
(Hồ Cí Minh :Toàn tập,t 12 ,trg476)
2-Tiền đề chủ quan.
Các phẩm chất cá
nhân của Hồ Chí minh:
- Lòng yêu nước thương dân sâu sắc.
- Trí tuệ uyên thâm, uyên bác.
- Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn, tìm tòi cái mới.


- Quan điểm thực tiễn, hành động.
Tấm gương đạo đức tốt đẹp, trong sáng,
có sức hấp dẫn mọi người…
=>Chính những phẩm chất trên,HCM đã khám phá ra lý luận CM ,xây dựng một hệ thống quan điểm toàn diện,sâu sắc về CM Việt Nam.
II. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
Các giai đoạn trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
Sông Lam – Núi Hồng
Hoàng Trù quê mẹ
và làng Sen quê cha
QUÊ HƯƠNG NGHĨA TRỌNG TÌNH CAO
NĂM MƯƠI NĂM ẤY BIẾT BAO NHIÊU TÌNH
2.1-Thời kỳ 1890 - 1911:
Hình thành TTYN và chí hướng cứu nước.
Được nuôi dưỡng, giáo dục, tiếp thu văn hóa quê hương, dân tộc;
Hành trang trước khi ra đi tìm đường cứu nước: Vốn văn hóa dân tộc; nho học; hiểu biết ban đầu về văn hóa Pháp; kinh nghiêm thực tiễn.
Lựa chọn con đường sang Pháp, phương Tây.
Tg
Cụ thân sinh
Nguyễn Sinh Sắc
(1862 – 1929)
Thân mẫu
Hoàng Thị Loan
(1868 1901)
Quê hương
và gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng của Hồ Chí Minh
Tg
Bà Nguyễn Thị Thanh
(1884 - 1954)
Ông Nguyễn Sinh Khiêm
(1888 – 1950)
Quê hương
và gia đình là cái nôi nuôi dưỡng tư tưởng yêu nước và chí hướng cách mạng của Hồ Chí Minh
Tg
Nguyễn Sinh Cung lúc còn nhỏ thường được nghe cha và các bạn của ông bàn về thế sự
Nguyễn Tất Thành khi học
tại trường Quốc học Huế
Nguyễn Tất Thành tham gia phong trào chống thuế
Trung Kỳ (1908)
Ngày 5/6/1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên chiếc tàu buôn của Pháp (Latutsơ Tơrêvin)
sang phương Tây
tỡm đường cứu nước.
“Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi
Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn Bác”
- “Người đi tìm hình của nước”, Chế Lan Viên -
2.Nghiên cứu khảo sát thực tiễn đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin (1911-1920)
Nghiên cứu, khảo sát các nước TBCN, phát hiện mặt tích cực và hạn chế của nó.
Nghiên cứu các nước thuộc địa, nhận thức tiềm năng CM của các dân tộc bị áp bức.
Tham gia các tổ chức CM của công nhân và nhân dân lao động.
Đến với CN Mác-Lênin, trở thành người CS, tìm đường giải phóng dân tộc.
Pháp
(1911)
Mỹ
(1913)
Anh
(1913 - 1917)
Liên Xô
(1923 - 1924)
Trung Quốc
(1924 - 1930)
“Ở ĐÂU NHÂN DÂN LAO ĐỘNG CŨNG LÀ BẠN
Ở ĐÂU CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC CŨNG LÀ THÙ"
PHẢI DỰA VÀO SỨC MẠNH CỦA CHÍNH DÂN TỘC MÌNH
Bản sơ thảo
lần thứ nhất
NHỮNG
LUẬN CƯƠNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ THUỘC ĐỊA

V.I. LÊNIN
Lênin và tác phẩm thông qua tại đại hội II của Quốc tế cộng sản (1920) đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng của Nguyễn Aí Quốc
Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc,
không có con đường nào khác con đường
cách mạng vô sản
Nguyễn ái Quốc tại đại hội Tua
tháng 12 nam 1920
“Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính
đến chủ nghĩa cộng sản,
Từ một thanh niên yêu nước trở thành
người chiến sĩ cộng sản đẩu tiên của dân tộc”
3-HÌNH THÀNH CƠ BẢN TƯ TƯỞNG CM VN
(1921- 1930).
Báo "Người cùng khổ" (1922)
Bìa cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp (1925)
Hoạt động tại pháp
Hoạt động thực tiễn phong phú trong CMTG và VN.
Hoạt động lý luận, các tác phẩm tiêu biểu:
+ Bản án chế độ thực dân Pháp
+ Đường cách mệnh
+ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng.
Hình thành cơ bản về tu tưởng CMVN; con đường; mục tiêu; đối tượng, lực lượng, phương pháp cách mạng…
Hoạt động tại pháp
- Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2000, t.1, tr. 298 -
Bìa cuốn Bản án chế độ
thực dân Pháp (1925)
CHỦ
NGHĨA

BẢN
nhân dân
lao động
chính quốc
nhân dân
lao động
thuộc địa
Nguyễn ái Quốc dự đại hội V của Quốc t? cộng sản (7/1924)
“Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa
có thể nổ ra và giành thắng lợi trước
cách mạng vô sản ở chính quốc”
Chân dung Phạm Hồng Thái
và mộ tại Quảng Châu, Trung Quốc
“Như cánh chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân"
Tâm tâm xã (1923)
Cộng sản đoàn (2/1925)
Hội Việt Nam cách mạng
thanh niên (6/1925)
“Là quả trứng từ đó nở ra con chim non cộng sản”
Nguyễn ái Quốc thời kỳ hoạt động ở Trung Quốc
CÁC ĐỒNG CHÍ ĐỨNG ĐẦU TỔNG BỘ ĐẦU TIÊN CỦA HỘI VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN
Nguyễn i Quốc
Lê Hồng Sơn
Hồ Tùng Mậu
báo "Thanh niên",
cơ quan ngôn luận của hội
Số nhà 13/1 phố Văn Minh – Trụ sở của
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
Hồng Kông ngày nay - Nơi đã diễn ra hội nghị hợp nhất thành lập Dảng cộng sản Việt Nam 1930
Toàn cảnh Hội nghị thành lập đảng 2/1930 tại Cửu Long
( Hươg Cảng, Trung Quốc)
Nh?ng d?i bi?u tham gia H?i ngh? thnh l?p D?ng
PHIM “NGUYỄN ÁI QUỐC
CHUẨN BỊ THÀNH
LẬP ĐẢNG
4-Vượt qua thử thách, giữ vững lập trường, giành thắng (1930-1945)
Nhà ngục Victoria ở Hồng Kông, nơi Người bị giam (1931 - 1933)
và Nguyễn ái Quốc khi vừa ra khỏi nhà tù.
Khó khăn từ phía Đảng ta: Bị hiểu sai, đánh gía không đúng;
Từ phía Quốc tế CS: Nghi ngờ, không giao nhiệm vụ;
Kiên nhẫn chịu đựng, giữ vững lập trường cứu nước, giải phóng dân tộc;
Trở về nước hiện thực hóa quan điểm của mình, giành thắng lợi cho CMVN.
đây suối Lênin kia núi Mác
"Bàn đá chông chênh dịch sử đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang"
Lán Khuổi Nậm - Nơi Nguyễn ái Quốc triệu tập và chủ trỡ hội nghị Ban chấp hành trung ương đảng lần thứ 8 (5/1941) - Hội nghị đánh dấu sự trở về của tư tưởng Nguyễn ái Quốc trong
Cương lĩnh đầu tiên
“Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta
đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy
đem sức ta mà tự giải phóng cho ta"
Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập
sáng ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình,
khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
5.Ti?p t?c b? sung, phỏt tri?n v hon thi?n (1845-1969):
Khai sinh chế độ dân chủ cộng hòa.
Đường lối kháng chiến, kiến quốc;
Thực hiện chiến lược CM ở hai miền.
Lý luận về CNXH và xây dưng XHCN

...Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ,
không chia đảng phái, tôn giáo, dân tộc. Hễ là người
Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu
Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm,
không có súng có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy, gộc.
Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
KHÁNG CHIẾN TOÀN DIỆN
Quân sự
Chính trị
Kinh tế
Van hóa
Ngoại giao
“Quân sự là việc chủ chốt"
“Vừa đánh vừa đàm"
"Hậu phương thi đua với tiền phương”
“Văn hóa văn nghệ là một mặt trận"
đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành
Mặt trận Liên Việt (1946)
Hiến pháp 1946 - Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Bác Hồ báo cáo tại kỳ họp thứ nhất khóa I, 2-3-1946
Bác Hồ báo cáo tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa I,
20-9-1955
Bác Hồ ký sắc lệnh công bố Hiến pháp mới,
31-12-1959
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa III, 20-5-1968
Một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lĩnh vực xây dựng Nhà nước
đại hội đảng lần thứ hai (1951)
thúc đẩy kháng chiến đi đến thắng lợi
đại hội đảng lần thứ ba (1960)
đưa ra chiến lược cách mạng hai miền
III-GIÁ TRỊ TT HỒ CHÍ MINH.

1-Giá tri dân tộc:

Soi sáng con đường cho cuộc đấu tranh của
nhân dân VN, giành thắng lợi qua các cuộ CM;
Tài sản tinh thần to lớn của dân tộc ta;
Cùng với CN Mác-Lênin, TT.HCM là nền tản
tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và
dân tộc.

2-GIÁ TRI TẦM VÓC THỜI ĐẠI.
- Cơ sở cuộc đấu tranh của nhân loại, tiến bộ vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và phát triển;
- Hiện thân khát vọng của các dân tộc trong việc bảo vệ bản sắc dân tộc của minh và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau;
- Cơ sở để mọi người khác nhau trên thế giới xích lại gần nhau, hợp tác với nhau vì một tương lai tươi sáng và tốt đẹp.
Xin
chân thành cảm ơn!
Gửi ý kiến