Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 19. Tục ngữ về con người và xã hội

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thuỳ Linh
Ngày gửi: 21h:47' 19-01-2021
Dung lượng: 17.7 MB
Số lượt tải: 293
Số lượt thích: 0 người
TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI
Câu 1,2,3: Tục ngữ nói về giá trị, vẻ đẹp và phẩm chất của con người.
Câu 4,5,6: Tục ngữ về học tập, tu dưỡng.
Câu 7,8,9: Tục ngữ về quan hệ ứng xử và đạo lí sống.
Nội dung chính
Câu 1: “Một mặt người bằng mười mặt của”.
Nghệ thuật:
+ Hoán dụ “mặt người”.
+ nhân hoá “mặt của”.
+ So sánh “mặt người” với “ mặt của”.
1. tục ngữ nói về giá trị, vẻ đẹp và phẩm chất của con người
Nội dung: Thể hiện quan niệm đề cao giá trị con người hơn mọi giá trị của cải khác.
Ý nghĩa: Khuyên nhủ chúng ta trong
cuộc sống phải biết coi trọng con người vì đó là vốn quý nhất.
Nghệ thuật
Sử dụng các tính từ “Đói – rách” ; “sạch – thơm”.
Nhịp 3/3, đối xứng.
Câu 3:
“Đói cho sạch, rách cho thơm”.
a.Nghĩa đen: dù đói cũng phải ăn uống sạch sẽ , giữ gìn cho thơm.
b. Nghĩa bóng: Dù nghèo khổ thiếu thốn vẫn phải sống trong sạch , không vì nghèo khổ mà làm điều xấu xa
c. Ý nghĩa: Giáo dục con người phải có lòng tự trọng.
2. Tục ngữ về học tập, tu dưỡng
Nội dung: Đề cao vai trò của người thầy trong việc giáo dục, dạy học và đào tạo con người.
Ý nghĩa: Phải biết kính trọng, biết ơn người thầy.
Câu 5:
“Không thầy đố mày làm nên”.
3. Tục ngữ về quan hệ ứng xử và đạo lí sống
Câu 8:
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
- Nghĩa đen: Khi được ăn quả -> nhớ người trồng cây.
- Nghĩa bóng: Khi được hưởng thụ -> biết ơn người cống hiến, gây dựng nên.
Nghệ thuật: ẩn dụ
Nội dung:
- Nghĩa đen: Khi được ăn quả -> nhớ người trồng cây.
- Nghĩa bóng: Khi được hưởng thụ -> biết ơn người cống hiến, gây dựng nên.
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
- Ý nghĩa: dạy con cháu về đạo lí làm người, sống có tình nghĩa, phải biết đền ơn người đó giúp đỡ mình chớ nên vong ân bội nghĩa. 
Câu 9:
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụp lại nên hòn núi cao”.
Nghệ thuật: ẩn dụ
Nội dung:  khẳng định ý nghĩa to lớn về sức mạnh của tập thể, nếu một cá nhân lẻ loi, xa rời tập thể thì sẽ chẳng làm được điều gì hay đạt được mục đích của mình.
Ý nghĩa: Đề cao tinh thần đòan kêt. Giáo dục về lối sống tập thể, tránh những tiêu cực cá nhân.
Nhiệm vụ về nhà

Soạn bài: Tìm hiểu về văn nghị luận
Mercury
Mercury is the closest planet to the Sun
Venus
Venus is the second planet from the Sun
Maybe You Need to Divide the Content
Write a pending task here
Priorities
Venus
Mars
Write here your important notes
Write here your important notes
Write a pending task here
Write a pending task here
Write a pending task here
Write a pending task here
Write a pending task here
Write a pending task here
L
M
H
Write here your important notes
Write here your important notes
Notes - September 2020
Write here your important notes
Week - September 2020
Despite being red, Mars is actually a cold planet
Notes - October 2020
Mercury is the closest planet to the Sun
Venus is the second planet from the Sun
A Picture Is Worth a Thousand Words
These Are Some Percentages
20%
Mars
Despite being red, Mars is really cold
33%
Saturn
Saturn is the ringed one
75%
Mercury
Mercury is the smallest planet
Project Plan
01
02
03
04
Tools
Execution
Planing
Venus has a nice name
Saturn is the ringed one
Mercury is the smallest
Idea
Mars is a cold place
Books for Class
Book 1
Book 2
Methodology
Earth
Earth is the third planet from the Sun
Mercury
It’s the smallest planet in the Solar System
Mars
Despite being red, Mars is a cold place
Saturn
Yes, this is the ringed one. It’s a gas giant
Daily Schedule
Math class
Lunch time
Meeting
Activities
Mercury
Venus
Venus has a nice name
Mercury is the smallest
English class
Do you know what helps you make your point clear? Lists like this one:

They’re simple
You can organize your ideas clearly
You’ll never forget to buy milk!

And the most important thing: the audience won’t miss the point of your presentation
The Slide Title Goes Here!
Events
Mercury
Mercury is the smallest planet
Jupiter
Jupiter is the biggest planet
Mars
Mars is actually a cold place
Neptune
Neptune is the farthest planet
Important Dates
14/ Valentine’s Day
4/ Independence Day
26/ Thanksgiving
7/ Labor Day
12/ Columbus Day
This Is a Map
Neptune
Neptune is the farthest
Mars
Mars is a cold place
4,498,300,000
Big numbers catch your audience’s attention
Mercury is the smallest planet in the Solar System
24h 37m 23s
Jupiter is the biggest planet in the Solar System
333,000.00
Venus has a beautiful name, but it’s terribly hot
386,000 km
Featured Numbers
October 2020
Mercury
Mercury is the smallest planet
Venus
Venus has a beautiful name
Neptune
Neptune is the farthest planet
Saturn
Saturn is a gas giant and has rings
Mars
Mars is actually a cold place
Jupiter
It’s the biggest planet of them all
Achievements
Projects Calendar
Project 1
Project 3
Project 2
Month at a Glance
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dic
To Do:
Review lesson 2 for tomorrow
Student Information
Student’s name: Jenny Jackson
Subjects: Math, Geometry
Progress date: 11.20.20
Grades: 5.4
Needs help with
Write here your important notes
Reinforcement exercises
Write here your important notes
Information
Clever Charlene
Here you could talk a bit about this person
Bright Barry
Here you could talk a bit about this person
Our Team
You can replace the image on the screen with your own work. Just delete this one, add yours and center it properly
Desktop Software
You can replace the image on the screen with your own work. Just delete this one, add yours and center it properly
Mobile Web
You can replace the image on the screen with your own work. Just delete this one, add yours and center it properly
Tablet App
Thanks!
Do you have any questions? youremail@freepik.com
+91 620 421 838
yourcompany.com
Please keep this slide for attribution
Alternative Resources
Photos

Young student sitting at the table and use the laptop
Team of students completing task
Young woman with backpack and books
E-learning concept and coffee
Man with headphones having an online meeting
Medium shot students reading together
Alternative Resources
Photos

Arrangement of desk elements with copy space on orange background
Keyboard surrounded by colorful stationery
Online remote courses student thinking
Female teacher explaining lesson during an online class

Vectors

To do list template with leaves
Blank paper notes
Pack of four realistic adhesive notes with thumbtacks
Flat post-its boards infographics
Resources
Instructions for use
In order to use this template, you must credit Slidesgo by keeping the Thanks slide.
You are allowed to:
- Modify this template.
- Use it for both personal and commercial projects.
You are not allowed to:
- Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content).
- Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo.
- Include Slidesgo Content in an online or offline database or file.
- Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download.
- Acquire the copyright of Slidesgo Content.


For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School:
https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school
Fonts & colors used
This presentation has been made using the following fonts:
Sue Ellen Francisco
(https://fonts.google.com/specimen/Sue+Ellen+Francisco)

Comfortaa
(https://fonts.google.com/specimen/Comfortaa)
#f7ba9c
#e1a28d
#00c3b1
#981d04
#d74a2e
#764b3d
#029083
#c18a78
Stories by Freepik
Create your Story with our illustrated concepts. Choose the style you like the most, edit its colors, pick the background and layers you want to show and bring them to life with the animator panel! It will boost your presentation. Check out How it Works.
Pana
Amico
Bro
Rafiki
Cuate
Use our editable graphic resources...
You can easily resize these resources without losing quality. To change the color, just ungroup the resource and click on the object you want to change. Then, click on the paint bucket and select the color you want. Group the resource again when you’re done. You can also look for more infographics on Slidesgo.
...and our sets of editable icons
You can resize these icons without losing quality.
You can change the stroke and fill color; just select the icon and click on the paint bucket/pen.
In Google Slides, you can also use Flaticon’s extension, allowing you to customize and add even more icons.

Educational Icons
Medical Icons
Business Icons
Teamwork Icons
Help & Support Icons
Avatar Icons
Creative Process Icons
Performing Arts Icons
Nature Icons
SEO & Marketing Icons
No_avatarf

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘIKín miệng
Câu 1,2,3: Tục ngữ nói về giá trị, vẻ đẹp và chất lượng của con người.
Câu 4,5,6: Tục ngữ về học tập, tu dưỡng.
Câu 7,8,9: Tục ngữ về hệ thống xử lý và đạo lý cuộc sống.
Nội dung chính
Câu 1: “Một người bằng gương mặt”.
Nghệ thuật:
+ Hoán dụ “mặt người”.
+ "face of" nhân hoá.
+ So sánh “mặt người” với “mặt người”.
1. Tiếp tục nói về giá trị, vẻ đẹp và chất lượng của con người
.
Ý nghĩa: Khuyên chúng ta trong
cuộc sống phải biết coi trọng con người vì đó là vốn quý nhất.
Nghệ thuật
sử dụng các tính năng từ “Đói - rách”; “Sạch - thơm”.
Nhịp 3/3, đối xứng.
Câu 3:
“Đói cho sạch, rách cho thơm”.
a.Nghĩa đen: dù đói cũng phải ăn sạch sẽ, giữ ấm cho thơm.
b. Nghĩa bóng: Dù nghèo khổ thì vẫn phải sống trong sạch, không vì nghèo khổ mà điều khiển xa
c. Ý nghĩa: Con người giáo dục phải có tầm quan trọng của lòng người.
2. Tục ngữ về học tập, tu dưỡng
Nội dung: Đề cao vai trò của người dạy trong công việc giáo dục, dạy học và đào tạo con người.
Ý nghĩa: Phải biết kính trọng, biết ơn người thầy.
Câu 5:
“Không thầy đố mày làm nên”.
3. Tục ngữ về hệ thống xử lý và đạo lý sống
Câu 8:
“Ăn quả nhớ cây trồng”.
- Nghĩa đen: Khi được ăn quả -> nhớ người trồng.
- Nghĩa bóng: Khi được thụ hưởng -> biết ơn người hiến tặng, người dựng nên.
Nghệ thuật: ẩn dụ
Nội dung:
- Nghĩa đen: Khi được ăn quả -> nhớ người trồng cây.
- Nghĩa bóng: Khi được thụ hưởng -> biết ơn người hiến tặng, người dựng nên.
“Cây trồng ký tự kết quả".
- Ý nghĩa: dạy con về đạo làm người, sống có tình có nghĩa, phải biết đền ơn người giúp đỡ mình và biết ơn bội nghĩa. 
Câu 9:
“Một cây làm nghề nên không
Ba cây chụp lại nên hòn núi cao”.
Nghệ thuật: ẩn dụ
Nội dung: định nghĩa to lớn về sức mạnh của tập, nếu một cá nhân lẻ loi, xa rời tập thì sẽ không làm được gì hoặc đạt được đích của mình.
Ý nghĩa: Đề cao tinh thần đòan kêt. Giáo dục về đường lối sống, tránh những cá nhân tiêu cực.

No_avatarf
TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI
Câu 1,2,3: Tục ngữ nói về giá trị, vẻ đẹp và phẩm chất của con người.
Câu 4,5,6: Tục ngữ về học tập, tu dưỡng.
Câu 7,8,9: Tục ngữ về quan hệ ứng xử và đạo lí sống.
Nội dung chính
Câu 1: “Một mặt người bằng mười mặt của”.
Nghệ thuật:
+ Hoán dụ “mặt người”.
+ nhân hoá “mặt của”.
+ So sánh “mặt người” với “ mặt của”.
1. tục ngữ nói về giá trị, vẻ đẹp và phẩm chất của con người
Nội dung: Thể hiện quan niệm đề cao giá trị con người hơn mọi giá trị của cải khác.
Ý nghĩa: Khuyên nhủ chúng ta trong
cuộc sống phải biết coi trọng con người vì đó là vốn quý nhất.
Nghệ thuật
Sử dụng các tính từ “Đói – rách” ; “sạch – thơm”.
Nhịp 3/3, đối xứng.
Câu 3:
“Đói cho sạch, rách cho thơm”.
a.Nghĩa đen: dù đói cũng phải ăn uống sạch sẽ , giữ gìn cho thơm.
b. Nghĩa bóng: Dù nghèo khổ thiếu thốn vẫn phải sống trong sạch , không vì nghèo khổ mà làm điều xấu xa
c. Ý nghĩa: Giáo dục con người phải có lòng tự trọng.
2. Tục ngữ về học tập, tu dưỡng
Nội dung: Đề cao vai trò của người thầy trong việc giáo dục, dạy học và đào tạo con người.
Ý nghĩa: Phải biết kính trọng, biết ơn người thầy.
Câu 5:
“Không thầy đố mày làm nên”.
3. Tục ngữ về quan hệ ứng xử và đạo lí sống
Câu 8:
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
- Nghĩa đen: Khi được ăn quả -> nhớ người trồng cây.
- Nghĩa bóng: Khi được hưởng thụ -> biết ơn người cống hiến, gây dựng nên.
Nghệ thuật: ẩn dụ
Nội dung:
- Nghĩa đen: Khi được ăn quả -> nhớ người trồng cây.
- Nghĩa bóng: Khi được hưởng thụ -> biết ơn người cống hiến, gây dựng nên.
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
- Ý nghĩa: dạy con cháu về đạo lí làm người, sống có tình nghĩa, phải biết đền ơn người đó giúp đỡ mình chớ nên vong ân bội nghĩa. 
Câu 9:
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụp lại nên hòn núi cao”.
Nghệ thuật: ẩn dụ
Nội dung:  khẳng định ý nghĩa to lớn về sức mạnh của tập thể, nếu một cá nhân lẻ loi, xa rời tập thể thì sẽ chẳng làm được điều gì hay đạt được mục đích của mình.
Ý nghĩa: Đề cao tinh thần đòan kêt. Giáo dục về lối sống tập thể, tránh những tiêu cực cá nhân.
Nhiệm vụ về nhà

Soạn bài: Tìm hiểu về văn nghị luận
Mercury
Mercury is the closest planet to the Sun
Venus
Venus is the second planet from the Sun
Maybe You Need to Divide the Content
Write a pending task here
Priorities
Venus
Mars
Write here your important notes
Write here your important notes
Write a pending task here
Write a pending task here
Write a pending task here
Write a pending task here
Write a pending task here
Write a pending task here
L
M
H
Write here your important notes
Write here your important notes
Notes - September 2020
Write here your important notes
Week - September 2020
Despite being red, Mars is actually a cold planet
Notes - October 2020
Mercury is the closest planet to the Sun
Venus is the second planet from the Sun
A Picture Is Worth a Thousand Words
These Are Some Percentages
20%
Mars
Despite being red, Mars is really cold
33%
Saturn
Saturn is the ringed one
75%
Mercury
Mercury is the smallest planet
Project Plan
01
02
03
04
Tools
Execution
Planing
Venus has a nice name
Saturn is the ringed one
Mercury is the smallest
Idea
Mars is a cold place
Books for Class
Book 1
Book 2
Methodology
Earth
Earth is the third planet from the Sun
Mercury
It’s the smallest planet in the Solar System
Mars
Despite being red, Mars is a cold place
Saturn
Yes, this is the ringed one. It’s a gas giant
Daily Schedule
Math class
Lunch time
Meeting
Activities
Mercury
Venus
Venus has a nice name
Mercury is the smallest
English class
Do you know what helps you make your point clear? Lists like this one:

They’re simple
You can organize your ideas clearly
You’ll never forget to buy milk!

And the most important thing: the audience won’t miss the point of your presentation
The Slide Title Goes Here!
Events
Mercury
Mercury is the smallest planet
Jupiter
Jupiter is the biggest planet
Mars
Mars is actually a cold place
Neptune
Neptune is the farthest planet
Important Dates
14/ Valentine’s Day
4/ Independence Day
26/ Thanksgiving
7/ Labor Day
12/ Columbus Day
This Is a Map
Neptune
Neptune is the farthest
Mars
Mars is a cold place
4,498,300,000
Big numbers catch your audience’s attention
Mercury is the smallest planet in the Solar System
24h 37m 23s
Jupiter is the biggest planet in the Solar System
333,000.00
Venus has a beautiful name, but it’s terribly hot
386,000 km
Featured Numbers
October 2020
Mercury
Mercury is the smallest planet
Venus
Venus has a beautiful name
Neptune
Neptune is the farthest planet
Saturn
Saturn is a gas giant and has rings
Mars
Mars is actually a cold place
Jupiter
It’s the biggest planet of them all
Achievements
Projects Calendar
Project 1
Project 3
Project 2
Month at a Glance
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dic
To Do:
Review lesson 2 for tomorrow
Student Information
Student’s name: Jenny Jackson
Subjects: Math, Geometry
Progress date: 11.20.20
Grades: 5.4
Needs help with
Write here your important notes
Reinforcement exercises
Write here your important notes
Information
Clever Charlene
Here you could talk a bit about this person
Bright Barry
Here you could talk a bit about this person
Our Team
You can replace the image on the screen with your own work. Just delete this one, add yours and center it properly
Desktop Software
You can replace the image on the screen with your own work. Just delete this one, add yours and center it properly
Mobile Web
You can replace the image on the screen with your own work. Just delete this one, add yours and center it properly
Tablet App
Thanks!
Do you have any questions? youremail@freepik.com
+91 620 421 838
yourcompany.com
Please keep this slide for attribution
Alternative Resources
Photos

Young student sitting at the table and use the laptop
Team of students completing task
Young woman with backpack and books
E-learning concept and coffee
Man with headphones having an online meeting
Medium shot students reading together
Alternative Resources
Photos

Arrangement of desk elements with copy space on orange background
Keyboard surrounded by colorful stationery
Online remote courses student thinking
Female teacher explaining lesson during an online class

Vectors

To do list template with leaves
Blank paper notes
Pack of four realistic adhesive notes with thumbtacks
Flat post-its boards infographics
Resources
Instructions for use
In order to use this template, you must credit Slidesgo by keeping the Thanks slide.
You are allowed to:
- Modify this template.
- Use it for both personal and commercial projects.
You are not allowed to:
- Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content).
- Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo.
- Include Slidesgo Content in an online or offline database or file.
- Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download.
- Acquire the copyright of Slidesgo Content.


For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School:
https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school
Fonts & colors used
This presentation has been made using the following fonts:
Sue Ellen Francisco
(https://fonts.google.com/specimen/Sue+Ellen+Francisco)

Comfortaa
(https://fonts.google.com/specimen/Comfortaa)
#f7ba9c
#e1a28d
#00c3b1
#981d04
#d74a2e
#764b3d
#029083
#c18a78
Stories by Freepik
Create your Story with our illustrated concepts. Choose the style you like the most, edit its colors, pick the background and layers you want to show and bring them to life with the animator panel! It will boost your presentation. Check out How it Works.
Pana
Amico
Bro
Rafiki
Cuate
Use our editable graphic resources...
You can easily resize these resources without losing quality. To change the color, just ungroup the resource and click on the object you want to change. Then, click on the paint bucket and select the color you want. Group the resource again when you’re done. You can also look for more infographics on Slidesgo.
...and our sets of editable icons
You can resize these icons without losing quality.
You can change the stroke and fill color; just select the icon and click on the paint bucket/pen.
In Google Slides, you can also use Flaticon’s extension, allowing you to customize and add even more icons.

Educational Icons
Medical Icons
Business Icons
Teamwork Icons
Help & Support Icons
Avatar Icons
Creative Process Icons
Performing Arts Icons
Nature Icons
SEO & Marketing Icons
 
 
Gửi ý kiến