Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quách Mạnh Hào
Ngày gửi: 15h:42' 12-09-2021
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 9
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN, QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ
VÀ PHÁP TRIỂN CỦA TRẺ EM
Người thực hiện : HÀ VĂN THỪA
TRU?NG THCS PHAN BỘI CHÂU, TỊNH BIÊN
Tại sao nói nguy cơ chiến tranh hạt nhân đã làm mất đi cuộc sống tốt đẹp của con người?
?
Chúng ta cần làm gì để chống lại chiến tranh hạt nhân?
- Ngày 30/9/1990, trích từ bản tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em.
Mặt trước của trụ sở Liên hiệp hợp quốc ở Niu -Ooc
TUYEĐN BOÂ THEÂ GII VEĂ S SOÂNG CON, QUYEĂN C
BẠO VEÔ VA PHAT TRIEƠN CỤA TRẸ EM

I. Tìm hiểu chung:
1/ Tác phẩm:
TUYEĐN BOÂ THEÂ GII VEĂ S SOÂNG CON, QUYEĂN C
BẠO VEÔ VA PHAT TRIEƠN CỤA TRẸ EM

2/ Bố cục:
I. Tìm hiểu chung:
1/ Tác phẩm:
- Văn bản nhật dụng
- Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận chính trị, xã hội
3/ Thể loại:
II. D?c - hi?u van b?n:
1/ Những hiểm họa cho trẻ em trên thế giới:
3 ph?n
Nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược,…
Nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược,…
Nạn nhân của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh…
Nạn nhân của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh…
Nạn nhân của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh…
TUYEĐN BOÂ THEÂ GII VEĂ S SOÂNG CON, QUYEĂN C
BẠO VEÔ VA PHAT TRIEƠN CỤA TRẸ EM

I. Tìm hiểu chung:
II. D?c - hi?u van b?n:
1/ Những hiểm họa cho trẻ em trên thế giới:
- Bị trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, nạn phân biệt chủng tộc.
- Chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp, chịu tác động nặng nề của nợ nước ngoài.

- Mỗi ngày có tới 40.000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật.
TUYEĐN BOÂ THEÂ GII VEĂ S SOÂNG CON, QUYEĂN C
BẠO VEÔ VA PHAT TRIEƠN CỤA TRẸ EM

I. Tìm hiểu chung:
II. D?c - hi?u van b?n:
1/ Những hiểm họa cho trẻ em trên thế giới:
- Bị trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, nạn phân biệt chủng tộc.
- Chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp, chịu tác động nặng nề của nợ nước ngoài.

- Mỗi ngày có tới 40.000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật.
2/ Cơ hội:
- Sự liên kết của các quốc gia cùng ý thức cao của cộng đồng quốc tế trên cơ sở Công ước về quyền trẻ em.
- Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế trên nhiều lĩnh vực.
TUYEĐN BOÂ THEÂ GII VEĂ S SOÂNG CON, QUYEĂN C
BẠO VEÔ VA PHAT TRIEƠN CỤA TRẸ EM

I. Tìm hiểu chung:
II. D?c - hi?u van b?n:
1/ Những hiểm họa cho trẻ em trên thế giới:
2/ Cơ hội:
- Liên kết lại, các nước có đủ các phương tiện và kiến thức để bảo vệ sinh mệnh của trẻ em.
- Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế đã có khả năng đạt được những kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, môi trường, ngăn không để cho tử vong và tàn tật lan rộng v.v.
3/ Nhiệm vụ:
- Tang cu?ng s?c kh?e v ch? d? dinh du?ng.
Quan tm tr? em cĩ hồn c?nh khĩ khan.
- Vai trị ngu?i ph? n? v quy?n bình d?ng.
- Pht tri?n gio d?c.
- V?n d? k? ho?ch hĩa gia dình.
- Khuy?n khích tr? em tham gia vo sinh ho?t van hĩa x h?i.TUYEĐN BOÂ THEÂ GII VEĂ S SOÂNG CON, QUYEĂN C
BẠO VEÔ VA PHAT TRIEƠN CỤA TRẸ EM

I. Tìm hiểu chung:
II. D?c - hi?u van b?n:
1/ Những hiểm họa cho trẻ em trên thế giới:
2/ Cơ hội:
3/ Nhiệm vụ:
4/ Ý nghia văn bản:
VB nêu lên nhận thức đúng đắn và hành động phải làm vì quyền sống, quyền được bảo vệ và páht triển của trẻ em.
VB nêu lên nhận thức đúng đắn và hành động phải làm vì quyền sống, quyền được bảo vệ và páht triển của trẻ em.
Văn bản nêu lên nhận thức đúng đắn và hành động phải làm vì quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.


III. Tổng kết
* Ghi nhớ sgk/35
- Tang cu?ng s?c kh?e v ch? d? dinh du?ng.
Quan tm tr? em cĩ hồn c?nh khĩ khan.
- Vai trị ngu?i ph? n? v quy?n bình d?ng.
- Pht tri?n gio d?c.
- V?n d? k? ho?ch hĩa gia dình.
- Khuy?n khích tr? em tham gia vo sinh ho?t van hĩa x h?i.LUYEÄN TẬP
Thảo luận nhóm:
Quan sát những hình ảnh sau và cho biết chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội đã có những sự quan tâm chăm sóc nào đối với trẻ em?
“Treû em nhö buùp treân caønh.
Bieát aên nguû, bieát hoïc haønh laø ngoan”
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em – Tháng hành động vì trẻ em.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em – Bảo vệ thân thể và tính mạng.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Đội Văn nghệ thiếu nhi.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Hội thi Tin học trẻ.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Tiếp sức trẻ em nghèo đến trường.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Khám bệnh trẻ miễn phí.
- Tấm lòng dành cho trẻ khuyết tật
- Hội thi vẽ tranh về môi trường.
BÀI TẬP VỀ NHÀ
1. Nắm kĩ các nội dung bài học, tìm các dẫn chứng để minh hoạ.
2. Tìm đọc taùc phaåm Truyeàn kyø maïn luïc cuûa Nguyeãn Döõ vaø caùc taøi liệu viết về taùc phaåm naøy.
3. Soaïn baøi:”Chuyeän ngöôøi con gaùi Nam Xöông”.Về nhà đọc văn bản và trả lời các câu hỏi Đọc – hiểu văn bản trong sách giáo khoa.
Hẹn gặp lại tiết sau
 
Gửi ý kiến