Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 1. Phong cách Hồ Chí Minh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Tuyết Mai
Ngày gửi: 15h:20' 27-02-2017
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người


TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
Hồ Chí Minh
1
Kiểm tra bài cũ:
2
Kiểm tra bài cũ:
3
Kiểm tra bài cũ:
4
Kiểm tra bài cũ:


TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
Hồ Chí Minh
KẾT QUẢ CẦN ĐẠT:

Thấy được ý nghĩa to lớn và giá trị nhiều mặt của bản
“Tuyên ngôn độc lập”.

- Thấy được vẻ đẹp của tư tưởng và tâm hồn tác giả
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
A/ TÁC GIẢ HỒ CHÍ MINH
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
Hồ Chí Minh
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
- Ngày 19/8/1945 Chính quyền Hà Nội về tay nhân dân.
- Ngày 26/8/1945 Bác Hồ từ Việt Bắc về Hà Nội-> Tại căn nhà số 48 Hàng Ngang, Bác soạn thảo “Tuyên Ngôn Độc Lập”.
- Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình - HN, Bác đã đọc bản TNĐL trước hàng vạn đồng bào.
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
A/ TÁC GIẢ HỒ CHÍ MINH
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
Hồ Chí Minh
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
Phố Hàng Ngang năm 1945
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
A/ TÁC GIẢ HỒ CHÍ MINH
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
Hồ Chí Minh
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
Lễ Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2-9-1945
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
A/ TÁC GIẢ HỒ CHÍ MINH
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
Hồ Chí Minh
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
Phố Hàng Ngang năm 1945
Lễ Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2-9-1945
-> Lí do?
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
A/ TÁC GIẢ HỒ CHÍ MINH
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
Hồ Chí Minh
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
- Ngày 19/8/1945 Chính quyền Hà Nội về tay nhân dân
- Ngày 26/8/1945 Bác Hồ từ Việt Bắc về Hà Nội-> Tại căn nhà số 48 Hàng Ngang, Bác soạn thảo “Tuyên Ngôn Độc Lập”.
- Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình - HN, Bác đã đọc bản TNĐL trước hàng chục vạn đồng bào
Lí do:
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
- Ngày 19/8/1945 Chính quyền Hà Nội về tay nhân dân
- Ngày 26/8/1945 Bác Hồ từ Việt Bắc về Hà Nội-> Tại căn nhà số 48 Hàng Ngang, Bác soạn thảo “Tuyên Ngôn Độc Lập”.
- Ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình- HN, Bác đã đọc bản TNĐL trước hàng vạn đồng bào
Lí do:
+ Tiến vào từ phía Bắc: Quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc
( Nấp sau là Mĩ tràn vào tước khí giới của quân Nhật)

+ Tiến vào từ phía Nam: Quân đội Anh
( Nấp sau là quân viễn chinh Pháp lăm le trở lại cướp nước ta)
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
Lí do:
+ Tiến vào từ phía Bắc: Quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc
( Nấp sau là Mĩ tràn vào tước khí giới của quân Nhật)

+ Tiến vào từ phía Nam: Quân đội Anh
( Nấp sau là quân viễn chinh Pháp lăm le trở lại cướp nước ta)
Hoàn cảnh rất nguy cấp, cần có 1 thứ văn kiện để tuyên bố nền độc lập trước công chúng
2. Đối tượng và mục đích sáng tác:
* Đối tượng:
- Toàn thể quốc dân đồng bào
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
Lí do:
+ Tiến vào từ phía Bắc: Quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc
( Nấp sau là Mĩ tràn vào tước khí giới của quân Nhật)

+ Tiến vào từ phía Nam: Quân đội Anh
( Nấp sau là quân viễn chinh Pháp lăm le trở lại cướp nước ta)
Hoàn cảnh rất nguy cấp, cần có 1 thứ văn kiện để tuyên bố nền độc lập trước công chúng
2. Đối tượng và mục đích sáng tác:
* Đối tượng:
- Toàn thể quốc dân đồng bào, nhân dân tiến bộ trên thế giới
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
Lí do:
+ Tiến vào từ phía Bắc: Quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc
( Nấp sau là Mĩ tràn vào tước khí giới của quân Nhật)
+ Tiến vào từ phía Nam: Quân đội Anh
( Nấp sau là quân viễn chinh Pháp lăm le trở lại cướp nước ta)
2. Đối tượng và mục đích sáng tác:
* Đối tượng:
- Toàn thể quốc dân đồng bào, nhân dân tiến bộ trên thế giới
- Bọn thực dân, đế quốc ( Pháp, Mĩ )
* Mục đích:
- Tuyên bố nền độc lập của nước ta, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
2. Đối tượng và mục đích sáng tác:
* Đối tượng:
- Toàn thể quốc dân đồng bào, nhân dân tiến bộ trên thế giới
- Bọn thực dân, đế quốc ( Pháp, Mĩ )
* Mục đích:
- Tuyên bố nền độc lập của nước ta, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới
- Tranh luận nhằm bác bỏ luận điệu xảo trá của bọn thực dân, đế quốc, đập tan âm mưu tái chiếm VN của chúng
3. Giá trị của tác phẩm:
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
2. Đối tượng và mục đích sáng tác:
* Đối tượng:
* Mục đích:
- Tuyên bố nền độc lập của nước ta, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới
- Tranh luận nhằm bác bỏ luận điệu xảo trá của bọn thực dân, đế quốc, đập tan âm mưu tái chiếm VN của chúng
3. Giá trị của tác phẩm:
Là 1 văn kiện lịch sử trọng đại
* Về lịch sử:
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
2. Đối tượng và mục đích sáng tác:
* Đối tượng:
* Mục đích:
- Tuyên bố nền độc lập của nước ta, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới
- Tranh luận nhằm bác bỏ luận điệu xảo trá của bọn thực dân, đế quốc, đập tan âm mưu tái chiếm VN của chúng
3. Giá trị của tác phẩm:
Là 1 văn kiện lịch sử trọng đại (đánh dấu sự chấm dứt của CN thực dân cũ và mới, mở ra 1 kỉ nguyên mới – Kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộc ta )
* Về lịch sử:
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
2. Đối tượng và mục đích sáng tác:
3. Giá trị của tác phẩm:
Là 1 văn kiện lịch sử trọng đại ( đánh dấu sự chấm dứt của CN thực dân cũ và mới, mở ra 1 kỉ nguyên mới – Kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộc ta ).
* Về lịch sử:
* Về tư tưởng:
TNĐL là 1 áng văn yêu nước lớn của thời đại
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
2. Đối tượng và mục đích sáng tác:
3. Giá trị của tác phẩm:
Là 1 văn kiện lịch sử trọng đại ( đánh dấu sự chấm dứt của CN thực dân cũ và mới, mở ra 1 kỉ nguyên mới – Kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộc ta ).
* Về lịch sử:
* Về tư tưởng:
* Về văn chương:
TNĐL là 1 áng văn yêu nước lớn của thời đại ( kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc & tư tưởng yêu chuộng độc lập tự do của dân tộc VN).
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
2. Đối tượng và mục đích sáng tác:
3. Giá trị của tác phẩm:
Là 1 văn kiện lịch sử trọng đại đánh dấu sự chấm dứt của CN thực dân cũ và mới, mở ra 1 kỉ nguyên mới – Kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộc ta
* Về lịch sử:
* Về tư tưởng:
* Về văn chương:
TNĐL là 1 áng văn yêu nước lớn của thời đại: kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc & tư tưởng yêu chuộng độc lập tự do của dân tộc VN
Là 1 áng văn chính luận mẫu mực
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
2. Đối tượng và mục đích sáng tác:
3. Giá trị của tác phẩm:
Là 1 văn kiện lịch sử trọng đại đánh dấu sự chấm dứt của CN thực dân cũ và mới, mở ra 1 kỉ nguyên mới – Kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộc ta
* Về lịch sử:
* Về tư tưởng:
* Về văn chương:
TNĐL là 1 áng văn yêu nước lớn của thời đại: kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc & tư tưởng yêu chuộng độc lập tự do của dân tộc VN
Là 1 áng văn chính luận mẫu mực ( Ngắn gọn, súc tích; bố cục, lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, đanh thép, dc xác thực, lời lẽ hào hùng,…. Giàu sức thuyết phục )
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
2. Đối tượng và mục đích sáng tác:
3. Giá trị của tác phẩm:
Là 1 văn kiện lịch sử trọng đại đánh dấu sự chấm dứt của CN thực dân cũ và mới, mở ra 1 kỉ nguyên mới – Kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộc ta
* Về lịch sử:
* Về tư tưởng:
* Về văn chương:
TNĐL là 1 áng văn yêu nước lớn của thời đại: kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc & tư tưởng yêu chuộng độc lập tự do của dân tộc VN
Là 1 áng văn chính luận mẫu mực: Ngắn gọn, súc tích; bố cục, lập luận chặt chẽ,lí lẽ sắc bén, đanh thép, dc xác thực, lời lẽ hào hùng,…. Giàu sức thuyết phục
TNĐL là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật & tính chiến đấu trong văn học
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
2. Đối tượng và mục đích sáng tác:
3. Giá trị của tác phẩm:
Là 1 văn kiện lịch sử trọng đại đánh dấu sự chấm dứt của CN thực dân cũ và mới, mở ra 1 kỉ nguyên mới – Kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộc ta
* Về lịch sử:
* Về tư tưởng:
* Về văn chương:
TNĐL là 1 áng văn yêu nước lớn của thời đại: kết tinh lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc & tư tưởng yêu chuộng độc lập tự do của dân tộc VN
Là 1 áng văn chính luận mẫu mực: Ngắn gọn, súc tích; bố cục, lập luận chặt chẽ,lí lẽ sắc bén, đanh thép, dc xác thực, lời lẽ hào hùng,…. Giàu sức thuyết phục
TNĐL là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật & tính chiến đấu trong văn học
4. Bố cục:
3 phần
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

I. TÌM HIỂU CHUNG:
1. Hoàn cảnh sáng tác:
2. Đối tượng và mục đích sáng tác:
3. Giá trị của tác phẩm:
4. Bố cục:
3 phần
P1: Từ đầu -> “…không ai chối cãi được”:
Cơ sở pháp lí & chính nghĩa của bản tuyên ngôn
P2: “Thế mà…-> Dân tộc đó phải được độc lập”:
Cơ sở thực tiễn của bản Tuyên ngôn
P3: Còn lại ( “Vì những lẽ trên…-> quyền tự do, độc lập ấy”):
Lời tuyên ngôn & tuyên bố về ý chí bảo vệ nền đltd của dân tộc VN
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

I. TÌM HIỂU CHUNG:
4. Bố cục:
3 phần
P1: Từ đầu -> “…không ai chối cãi được”:
Cơ sở pháp lí & chính nghĩa của bản tuyên ngôn
P2: “Thế mà…-> Dân tộc đó phải được độc lập”:
Cơ sở thực tiễn của bản Tuyên ngôn
P3: Còn lại ( “Vì những lẽ trên…-> quyền tự do, độc lập ấy”):
Lời tuyên ngôn & tuyên bố về ý chí bảo vệ nền đltd của dân tộc VN
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. P1- CƠ SỞ PHÁP LÍ VÀ CHÍNH NGHĨA CỦA BẢN TUYÊN NGÔN:
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. P1- CƠ SỞ PHÁP LÍ VÀ CHÍNH NGHĨA CỦA BẢN TUYÊN NGÔN:
* Mở đầu bằng cách trích dẫn 2 bản tuyên ngôn:
- Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ ( 1776)
- Tuyên ngôn Nhân quyền & Dân quyền của Pháp ( 1791 )
Quyền bình đẳng
Quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc
Quyền tự do
Quyền bình đẳng
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. P1- CƠ SỞ PHÁP LÍ VÀ CHÍNH NGHĨA CỦA BẢN TUYÊN NGÔN:
* Mở đầu bằng cách trích dẫn 2 bản tuyên ngôn:
- Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ( 1776)
- Tuyên ngôn Nhân quyền & Dân quyền của Pháp ( 1791 )
Quyền bình đẳng
Quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc
Quyền tự do
Quyền bình đẳng
-> Bác chú ý đến quyền con người ( Nhân quyền)
+ Lí do:
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. P1- CƠ SỞ PHÁP LÍ VÀ CHÍNH NGHĨA CỦA BẢN TUYÊN NGÔN:
* Mở đầu bằng cách trích dẫn 2 bản tuyên ngôn:
- Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ( 1776)
- Tuyên ngôn Nhân quyền & Dân quyền của Pháp ( 1791 )
-> Bác chú ý đến quyền con người
( Nhân quyền)
+ Lí do:
Là 2 bản tuyên ngôn ra đời sớm
Là 2 bản tuyên ngôn của 2 nước lớn đã được cả thế giới biết đến, công nhận & cũng là tuyên ngôn của 2 nước đang lăm le xâm lược VN
Nội dung của 2 bản tuyên ngôn này cũng liên quan đến vấn đề Bác sẽ nói
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. P1- CƠ SỞ PHÁP LÍ VÀ CHÍNH NGHĨA CỦA BẢN TUYÊN NGÔN:
* Mở đầu bằng cách trích dẫn 2 bản tuyên ngôn:
+ Lí do:
Là 2 bản tuyên ngôn ra đời sớm
Là 2 bản tuyên ngôn của 2 nước lớn đã được cả thế giới biết đến, công nhận & cũng là tuyên ngôn của 2 nước đang lăm le xâm lược VN
Nội dung của 2 bản tuyên ngôn này cũng liên quan đến vấn đề Bác sẽ nói
+ Cách trích dẫn:
Chọn lọc
Có sự sáng tạo, mở rộng, nâng cao
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. P1- CƠ SỞ PHÁP LÍ VÀ CHÍNH NGHĨA CỦA BẢN TUYÊN NGÔN:
* Mở đầu bằng cách trích dẫn 2 bản tuyên ngôn:
+ Lí do:
+ Cách trích dẫn:
Chọn lọc
Có sự sáng tạo, mở rộng, nâng cao
( “Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là..”)
-> Bác đi từ quyền con người đến quyền của Dân tộc ( Dân quyền)
* Nghệ thuật lập luận & thái độ của người viết:
- Lập luận:
- Thái độ:
chặt chẽ, logic làm cho 2 bản tuyên ngôn trở thành hàng rào pháp lí
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. P1- CƠ SỞ PHÁP LÍ VÀ CHÍNH NGHĨA CỦA BẢN TUYÊN NGÔN:
* Mở đầu bằng cách trích dẫn 2 bản tuyên ngôn:
+ Lí do:
+ Cách trích dẫn:
Chọn lọc
Có sự sáng tạo, mở rộng, nâng cao
( “Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là..”)
-> Bác đi từ quyền con người đến quyền của Dân tộc ( Dân quyền)
* Nghệ thuật lập luận & thái độ của người viết:
- Lập luận chặt chẽ, logic làm cho 2 bản tuyên ngôn trở thành hàng rào pháp lí
- Thái độ:
Khéo léo:
Kiên quyết:
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. P1- CƠ SỞ PHÁP LÍ VÀ CHÍNH NGHĨA CỦA BẢN TUYÊN NGÔN:
* Mở đầu bằng cách trích dẫn 2 bản tuyên ngôn:
* Nghệ thuật lập luận & thái độ của người viết:
- Lập luận chặt chẽ, logic làm cho 2 bản tuyên ngôn trở thành hàng rào pháp lí
- Thái độ:
Khéo léo:
Kiên quyết:
Kín đáo thể hiện sự tự hào:
Gợi lại những bản tuyên ngôn trước đó của d.tộc ta
Đặt 3 cuộc CM, 3 nền độc lập ngang hàng nhau
Ngầm nhắc nhở Pháp, Mĩ đừng đi ngược lại với lí lẽ tổ tiên ( dùng thủ pháp “gậy ông đập lưng ông”)
Trân trọng, đề cao : “ lời bất hủ”, “lẽ phải”
Cho thế giới biết: chúng ta đứng về phía lẽ phải
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. P1- CƠ SỞ PHÁP LÍ VÀ CHÍNH NGHĨA CỦA BẢN TUYÊN NGÔN:
* Nghệ thuật lập luận & thái độ của người viết:
- Thái độ:
Khéo léo:
Kiên quyết:
Kín đáo thể hiện sự tự hào:
Gợi lại những bản tuyên ngôn trước đó của d.tộc ta
Đặt 3 cuộc CM, 3 nền độc lập ngang hàng nhau
Ngầm nhắc nhở Pháp, Mĩ đừng đi ngược lại với lí lẽ tổ tiên ( dùng thủ pháp “gậy ông đập lưng ông”)
Trân trọng, đề cao : “ lời bất hủ”, “lẽ phải”
Cho thế giới biết: chúng ta đứng về phía lẽ phải
=> TIỂU KẾT :
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ( Hồ Chí Minh )
B/TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh)

II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. P1- CƠ SỞ PHÁP LÍ VÀ CHÍNH NGHĨA CỦA BẢN TUYÊN NGÔN:
* Nghệ thuật lập luận & thái độ của người viết:
- Thái độ:
Khéo léo:
Kiên quyết:
Kín đáo thể hiện sự tự hào:
=> TIỂU KẾT :
Với cách mở đầu ngắn gọn, súc tích, chặt chẽ… Bác đã tạo ra được 1 cơ sở pháp lí vững vàng để ngầm khẳng định: Về pháp lí -> Chúng ta CÓ QUYỀN ĐƯỢC HƯỞNG TỰ DO & ĐỘC LẬP
1
Củng cố:
2
Củng cố:
3
Củng cố:
4
Củng cố:
 
Gửi ý kiến