Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. Undersea world

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Trúc Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:53' 22-05-2015
Dung lượng: 226.5 KB
Số lượt tải: 183
Số lượt thích: 0 người
Unit 9: Undersea world.
Lesson : Speaking
Period:
wellcome to class
1.Water shortage 2. Water pollution
Look at these pictures
1. Air pollution. 2. Traffic jam
New words:
Release ( n): sự giải phóng
Release ( V): làm nhẹ
To threaten( V): đe dọa, hăm dọa
To hunt for ( V) : tìm kiếm
Hunter ( n) : người đi săn
To dispose ( v): lọai bỏ, vứt bỏ, sắp xếp.
Tanker ( n): tàu chở dầu
Sparingly ( adv): tằn tiện, không hoang phí
Pollute ( v): làm ô nhiễm môi trường.
Pollution ( n): sự ô nhiễm
-Herbicide (n): thuốc diệt cỏ.
- Pest ( n): người làm hại,vật làm hại.
- Pester ( n): làm phiền, phá hại.
- Pesticide ( n): thuốc trừ sâu.
- Pestiferous( adj): truyền bệnh, gây hại.
- Fertilizer ( n): phân bón hóa học.
- Fertilize ( v): bón phân
- Smart( adj): khôn ngoan, nhanh trí.

Task 1: Below are some actions that should be taken to protect our oceans. Work in pairs. Put the actions in the order of importance and then say what we should or should not do
A.Place rubbish and plastic bags in proper dustbin.
B.Use water sparingly and do not pollute it .
C.Dispose of fishing lines and nets properly , not in or near the water.
D.Do not use herbicides, pesticides and fertilizers that harm the environment.
E.Do not fish for species that are limited, threatened or endangered.
f. Learn all you can about the oceans.
g. Be smart shopper and choose your seafood responsibly.
h. Keep only the fish that you will eat; release the rest.
E. Do not fish for species that are limited, threatened or endangered.What should you do to protect the oceans?
1.We should place rubbish and plastic bags in proper dustbin.
2. We should use water sparingly and shouldn’t pollute it.
3. We should dispose of fishing lines and nets properly
What shouldn’t you do?
We should not fish for species that are limited,
threatened or endangered.
2. We should not use herbicides, pesticides and
fertilizers that harm the environment
Task 2: Below are some threats to the health of the oceans. Discuss the consequences that might occur and offer some possible solution.
Pollution water
Extinct/
disappear
Place plastic bags
in proper dustbins
Tell other people not
to litter them
Don’t let people sell
whale products
A lot of fish died
Be banned
Polluted water
Punish captain
Polluted water
Clean up the water before
running in to the sea
Model:
I think…………. Should…………
I don’t think………..should……………
In my opinion………………
Model: - we should place rubbish and plastic bags in proper dustbins.
- we should tell other people not to litter them.
.

2. We shouldn’t buy whale products.
-we should tell other people not to kill animals.
- We should ban people to kill animals
3. We should dispose of fishing lines and nets
properly, not in or near the water.
We should keep only the fish that you will eat ,
release the rest
* Learn by heart the new words
Prepare the new lesson:
Unit 9: Listening
Homwork
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓