Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Ứng dụng hình học và vật lý của tích phân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://hcm.edu.vn
Người gửi: Trương Hoàng Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:39' 07-12-2007
Dung lượng: 363.5 KB
Số lượt tải: 363
Số lượt thích: 0 người
Chào Mừng Quí Thầy Cô Dự Giờ Thao Giảng
4 ? Ứng Dụng Hình Học & Vật Lý
Của Tích Phân
Trường THPT Võ Thị Sáu
Giáo Viên:BÙI HUY THỐNG
A ? Diện Tích Hình Phẳng
Diện Tích Hình Phẳng
Phần 1: Kiểm Tra Bài Cũ
2)Công thức:
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường thẳng
x = a; x = b và đồ thị của hai hàm số

Liên tục trên được tính theo công thức


Phần 2: Nội Dung Bài Mới
Diện Tích Hình Phẳng
3.Tính diện tích hình phẳng theo công thức :
4) Các Ví Dụ:
Ví Dụ 1:

Tính diện tích hình phẳng nằm giữa (c) : y = x3 ;
y = 0 ; x = - 1 ; x = 2

Diện Tích Hình Phẳng
Giải
Đặt f1(x) = x3
f2 (x) =0
f1 (x) ? f2 (x) =0
x3 ? 0 = 0
x = 0

đvdt
b) Ví dụ 2 :

Tính diện tích hình phẳng nằm giữa hai đường
f1(x) = x3 -3x và f2(x) = x

Diện Tích Hình Phẳng
Giải

5 ) Chú ý :
a) Chú ý 1 : Diện tích hình phẳng giới hạn bởi nhiều đường
Vẽ các đường lên một hệ trục tọa độ
Chia diện tích ra nhiều vùng nhỏ và sử dụng công thức (3)
Diện Tích Hình Phẳng
Ví duï :
Cho (c) : y = -x2 + 4x – 3
a) Veõ (c) trong maët phaúng oxy
b) Vieát phöông trình tieáp tuyeán (T1) vaø (T2) vôùi (c) laàn löôït taïi caùc ñieåm M (0 ; -3 ) vaø N (3 ; 0)
c) Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi (c) vaø (T1), (T2)
Diện Tích Hình Phẳng
a) Đỉnh S ( 2 , 1 )

Giải
b) Ta có y?= -2x + 4
Tiếp tuyến (T1) với (c) tại M có phương trình :

Tiếp tuyến (T2) với (c) tại N có phương trình :

c)
đvdt
b) Chú ý 2 :
Khi diện tích S ở vị trí phức tạp ta dùng tính chất:
Diện tích S bất biến qua một phép dời hình
Ví dụ :
Tính diện tích hình tròn tâm tùy ý và bán kính R

Diện Tích Hình Phẳng

Mọi đường tròn có tâm tùy ý và bán kính R đều có cùng diện tích. Nên ta cần tính diện tích của đường tròn (c) tâm O bán kính R là đủ
(c) : x2 +y2 =R2 (1)

Giải
 
Gửi ý kiến