Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Liên
Ngày gửi: 07h:23' 11-04-2018
Dung lượng: 17.5 MB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
Môn: TOÁN
GV: VŨ LIÊN
Tỉ lệ
bản đồ
Tỉ lệ 1 : 10 000 000
Đọc tỉ lệ bản đồ.
Tỉ lệ 1 : 10 000 000
Bản đồ Việt Nam
BẢN ĐỒ NAM ĐỊNH
Tỉ lê. 1: 60 000
Lựa chọn đáp án đúng nhất
Câu 1.Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000, độ dài 1 mm ứng với độ dài thật nào cho dưới đây ?

A.1000 dm C. 1000 mm

B.1000 cm D. 1000 m
Câu 2. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 10000 quãng đường từ A đến B đo được 1 dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là bao nhiêu km?
Toán
Ứng dụng của tỷ lệ bản đồ
Thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2018
HỌAT ĐỘNG 1

HÌNH THAØNH KIEÁN THÖÙC
Bài toán 1 :Bản đồ Trường Mầm non xã Thắng Lợi vẽ theo tỉ lệ 1 : 300.Trên bản đồ cổng trường rộng 2cm( khoảng cách từ A đến B ).Hỏi chiều rộng thật của cổng trường là mấy mét ?
2cm
Tttỉ lệ 1: 300
Bài giải
Chiều rộng thật của cổng trường là:
2 x 300 = 600 (cm )
600cm = 6 m
Đáp số: 6 m
Bài toán 2 :
Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, quãng đường Hà Nội – Hải Phòng đo được 102 mm. Tìm độ dài thật của quãng đường Hà Nội – Hải Phòng ?
Bài toán
cho biết gì?
Bài toán hỏi gì?
Thảo luận nhóm 2 và giải bài toán
Muốn tính độ dài thật ta làm thế nào?
Muốn tính độ dài thật ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với số lần vẽ thu nhỏ theo tỉ lệ bản đồ.
Quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài là:
102 x 1000 000 = 102 000 000 (mm )
102 000 000 mm = 102 km

Đáp số 102 km
Bài giải :
Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, quãng đường Hà Nội – Hải Phòng đo được 102 mm. Tìm độ dài thật của quãng đường Hà Nội – Hải Phòng ?
HỌAT ĐỘNG 2

LUYEÄN TAÄP-THÖÏC HAØNH
* Luyện tập :
Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ trống:
1000000
100000
45000
gbbbab

Bài 2: Trên bản đồ tỉ lệ 1:200, chiều dài phòng học lớp em đo được 4cm. Hỏi chiều dài thật của phòng học đó là mấy mét?
Bài giải:
Chiều dài thật của phòng học là:
4 x 200 = 800 (cm)
Đổi 800 cm = 8 m
Đáp số: 8 m
Từ độ dài thu nhỏ và tỉ lệ bản đồ cho trước,muốn tìm độ dài thật ta làm thế nào?
Muốn tính độ dài thật ta lấy độ dài thu nhỏ nhân với số lần vẽ thu nhỏ theo tỉ lệ bản đồ.
CỦNG
CỐ
Rung chuông vàng
TRÒ CHƠI
LUẬT CHƠI
Cô chia lớp làm 2 Đội A và B.Trò chơi hôm nay của chúng ta có 4 câu hỏi. Ở câu hỏi nào có bạn trả lời sai thì bạn đó không được quyền trả lời các câu hỏi tiếp theo. Qua 4 câu hỏi Đội nào có ít bạn trả lời sai thì đội đó là đội thắng cuộc. Các em đã sẵn sàng chưa?
rung chuông vàng
Câu hỏi 1
Trên sơ đồ vẽ theo tỉ lệ 1:200,chiều dài cái bàn của em đo được 1 cm. Hỏi chiều dài thật của cái bàn là bao nhiêu cm?
200 cm
2000 cm
20 cm
Dỏp ỏn
10s
rung chuông vàng
Câu hỏi 2
Nhìn vào sơ đồ . Tính độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hải Phòng là bao nhiêu km?
16180 km
1618 km
161800 km
Đáp án
10s
1618 cm
Thành phố
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Tỉ lệ :
1: 100000
rung chuông vàng
Câu hỏi 3
Quãng đường từ nhà đến trường được vẽ trên sơ đồ là 2cm. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100000. Hỏi quãng đường thật từ nhà đến trường dài bao nhiêu km?
2 km
Đáp án
10s
rung chuônng vàng
Câu hỏi 4
Từ độ dài thu nhỏ và tỉ lệ bản đồ cho trước , muốn tính độ dài thật trên mặt đất ta làm sao?
Lấy độ dài thu nhỏ nhân với số lần vẽ thu nhỏ theo tỉ lệ bản đồ.
Đáp án
30s
- V? xem l?i bi d h?c.Hoàn tất các bài tập ở sách giáo khoa.
- Xem tru?c bi "?ng d?ng c?a t? l? b?n d? (t t)"
Dặn dò:
Kính chúc quý Thầy Cô nhiều sức khỏe
 
Gửi ý kiến