Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 15. Going out

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Sửu
Ngày gửi: 23h:10' 19-04-2008
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 607
Số lượt thích: 0 người
Prepared by Do Tuan
* Brainstorming:
Programs on TV
The news
Pop music
Cartoons
Contests
sports
Imports
VIDEO GAMES
Amusement center
1. What do you often do in your free time?
2. Do you like playing video games?
3. How often do you play video games?
* Chatting
4. Do you spend much time and money on playing Video games?
amusement center
:(n) trung t©m vui ch¬i,
gi¶i trÝ
It is a place where we can play
some games or relax.
What is it ?
ADDICTIVE
:(a) có tính gây nghiện
Ex: Video games can be additive
arcade
:(n) khu vui chơi, mua bán...
Có mái vòm
amusement center: (n) trung t©m vui ch¬i, gi¶i trÝ
addictive: (a) có tính gây nghiện
arcade: (n) khu vui chơi, mua bán.....có mái vòm
Vocabulary
trung tâm vui chơi, giải trí

amusement center
có tính gây nghiện
addictive
Khu vui chơi giải trí,
mua sắm...có mái vòm

arcade
Don`t spend too much of your time in the arcade
*Model sentences
= you shouldn`t spend too much time in the arcade
?It is used to express an advice
- Responding:
?It is used to express a promise
Don’t worry, I won’t
Practice
1) Stay up late
2) Forget to do your homework
3) Go to class late
4) Play football in the street
Lucky Numbers!
7
1
4
6
2
8
5
3
P.W
9
S.E.C
10
Where is Nam going?
- He`s going to the amusement center.
What is he going to do ?
- He`s going to play video games.
How often does he go?
- He goes to the amusement center about once a week.
Does he spend a lot of money?
- NO, he doesn`t. He doesn`t spend much money.
How long does he usually stay?
- He usually stays for an hour.
Why must Nam be careful?
- He must be careful because video games can be additive.
What will Nam do later?
- He`ll do his homework later.
A, Where is Nam going?
B, What is he he going to do?
C, How often does he go?
D, Does he spend a lot of money?
E, How long does he usually stay?
F, Why must Nam be careful?
G, What will Nam do later?
Keys to the questions:
He is going to the amusement center.
He is going to play video games.
He often goes (there) about once a week.
No, he doesn`t. He doesn`t spend much.
He usually stays for about an hour.
Because Video games can be addictive.
He will do homework later
Where...going?
...amusement center...
What......do?
Video games
How often..............?
2,3,4/a week
Don`t spend ......video games.
Don`t worry,..
Don`t forget ......homework.
No,..............
Learn the dialogue by heart.
Do exercises A1,2 in your workbook.
Thank you very much
for your attention.
 
Gửi ý kiến