Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 2 . People’s backgrounds

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Trọng Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:09' 11-10-2010
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 162
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
Name the pictures
1. Ngô Bảo Châu
2. Einstein
3. Darwin
4. Marie Curie
a
b
c
d
1. Ngô Bảo Châu
2. Einstein
3. Darwin
4. Marie Curie
Game
Marie Curie
Unit 2: People’s Background
Period: 12 - Reading
I. Pre - reading
II. While - reading
III. Post - reading
Pre – reading
1. Vocabulary
General education (n): /`dʒenərəl edju:`kei∫n/
Brilliant (a): /`briljənt/
Mature (a): /mə`tjuə/
Harbour the dream of (v.ph): /`hɑ:bə/
Flying colour: /`flaiiη `kʌlə/
PhD: /pi: eit∫ `di/
Tragic death: /`trædʒik deθ/
To be awarded: /ə`wɔ:did/
Atomic weight of radium:
/ə`tɔmik `weit əv `reidiəm/
Humanitarian wish: /hju:,mæni`teəriən wi∫/
Ease (v): /i:z/
Giáo dục phổ thông
Thông minh, sáng dạ
Trưởng thành
Nuôi ước mơ trở thành…
Tiến sĩ
Cái chết đau đớn
Được trao cái gì…
Trọng lượng nguyên tử
Mong muốn nhân đạo
Làm dịu đi, giảm bớt
Loại ưu, loại xuất sắc
= intelligent, clever (a)
2. Check vocabulary: Match the words or phrases in A with their Vietnamese meaning in B
Task 1: Read the passage and decide whether the statements are true (T) or false (F). Correct the false information.
1. Marie received some scientific training form local schools.
2. Marie Curie went to Paris to earn money.
3. She had a good living condition in Paris.
4. She married Pierre Curie in 1894.
5. She was awarded Nobel Prize in Chemistry for easing human suffering.
T
F
II. While reading
III. Post reading
Game: Back to the board
Quang Vinh: A singer
Ngo Bao Chau: Field Prize
To Hoai: A writer – Dế mèn phiêu lưu ký
Mr. Nguyen Minh Triet – Vietnamese President
Dam Vinh Hung: A singer
Many Thanks
For Your Attention
Avatar

Đây là một bài giảng có chứa Visual, nếu đặt chế độ marco quá cao thì bài giảng sẽ không chạy được.Bên cạnh đó, sau khi quý thầy cô dạy học sinh xong phần true/false statements, tạo 1 link tới trò chơi "who wants to be a millionaire?" (Có bông hoa nhỏ ở dưới,có thể đặt link tại đó)

Chúc quý thầy cô thành công.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓