Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

unit5- The media

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Khắc Đảm (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:35' 07-12-2009
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 201
Số lượt thích: 0 người
english 9
Unit 5: The media
Period: 34
Lesson 4: Writing
Teacher: Phạm Thị Mến
Thọ nghiệp secondary school
Lucky number
1
2
3
4
5
6
7
8
Lucky number
1
2
3
4
5
6
7
8
Number 1: What does Sandra use the Internet for?
Lucky number
1
2
3
4
5
6
7
8
Number 2: Why is it difficullt for Hong Hoa to get access to the Internet?
Lucky number
1
2
3
4
5
6
7
8
Number 3: Lucky number
Lucky number
1
2
3
4
5
6
7
8
Number 4: According to Huansui, why do people use the Internet?
Lucky number
1
2
3
4
5
6
7
8
Number 5: Are there any disadvantages of the Internet?
Lucky number
1
2
3
4
5
6
7
8
Number 6: Do you like the Internet?
Lucky number
1
2
3
4
5
6
7
8
Number 7: Do you think the Internet has many benefits?
Lucky number
1
2
3
4
5
6
7
8
Number 8: Lucky number.
Period 34 Unit 5: The media
Lesson 4: Writing
Read the forum on the Internet in the reading text again (5. Read). Write a passage about the benefits of the internet. You can use the following cues.
-The Internet as a source of information (news, articles, weather forecast, etc.)
Thursday, December 6th 2007
-The Internet as a source of entertainment (music, movies, games, etc.)
-The Internet as a means of education (on – line schools, on –line lessons, self – study, etc.)
Period 34 Unit 5: The media
Lesson 4: Writing
Thursday, December 6th 2007
New words:
Source (n)
 Source of information.
On - line school (noun-phrase)
On - line lesson (noun-phrase)
Period 34 Unit 5: The media
Lesson 4: Writing
Read the forum on the Internet in the reading text again (5. Read). Write a passage about the benefits of the internet. You can use the following cues.
-The Internet as a source of information (news, articles, weather forecast, etc.)
-The Internet as a source of entertainment (music, movies, games, etc.)
-The Internet as a means of education (on –line schools, on –line lessons, self –study, etc.)
Thursday, December 6th 2007
Steps to write a passage
- Topic sentence
- Supporting sentences
- Concluding sentence
Note: Use the conjunctions to write the passage.
- The internet as a source of information
Therefore, I think…….
- The Internet as a source of entertainment
- The Internet as a means of education
get news
read articles
check weather forecast, etc.
listen to music
watch movies
play games, etc.
attend on –line schools
attend on –line lessons
self – study, etc.
The benefits of the Internet
I think...
Steps to write a passage
- Topic sentence
- Supporting sentences
- Concluding sentence
Note: Use the conjunctions to write the passage.
The benefits of the Internet
The Internet has widely developed recently and it has three main benefits. Firstly, the Internet is a plentiful and reliable source of information. We can get information such as news, articles and weather forecasts very fast and conveniently. The information is not only diversified but also very updated. Secondly, the internet is a very good way to entertain. We can listen to music, watch videos and play games on- line. Besides, we can chat with friends and relatives who live far away. It is a very cheap means of communication. Lastly, the Internet provides a rich source of educational materials and convenient way to study. On the Internet, we can search a lot of websites which contain useful guidelines and methods for study. In addition, we can do on-line exercises and take on-line tests. We don’t need to go to school but we still can complete the educational programs. In conclusion, the Internet brings us lots of benefits which make our life more modern and convenient.
Write about the disadvantages of the Internet. Use the cues.
- Waste time and money.
- Bad websites.
- Suffer various risks.
The disadvantages of the internet
According to me, there are some disadvantages of using the Internet.
Firstly you spend too much time on playing games, watching favorite programs. It is time consuming for you. Secondly, using the Internet is costly. Next, it is sometimes dangerous because of viruses and bad programs. Moreover, Internet users sometimes have to suffer various risks such as spam or electronic junk mail, and personal information leaking.
Therefore, I think the Internet has some disadvantages. About you, you think as the same as me, don’t you ?
Period 34 Unit 5: The media
Lesson 4: Writing
Thursday, December 6th 2007
Read the forum on the Internet in the reading text again (5.Read). Write a passage about the benefits of the Internet.
1, New words:
Source (n)
 Source of information.
On - line school (noun-phrase).
On - line lesson (noun-phrase).
2, Steps to write a passage
- Topic sentence
- Supporting sentences
- Concluding sentence
Note: Use the conjunctions to write the passage.
3, Write a passage about the benefits of the Internet..
Homework
Write about the advantages and disadvantages of the Internet
Phòng GD - ĐT huyện xuân trường
Trường THCS xuân tân
The lesson is completed
Thank you very much !
 
Gửi ý kiến