Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §16. Ước chung và bội chung

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Sự
Ngày gửi: 16h:17' 18-08-2017
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 1094
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô về dự giờ
môn toán
lớp 6A
Tiết 29. ước chung và bội chung
1 . Nêu cách tìm ước của một số? Tìm Ư(6) ; Ư(8)? Nh?ng s? no v?a l u?c c?a 6 v?a l u?c c?a 8?
2 . Nêu cách tìm bội của một số? Tìm B(6) ; B(8) ? Nh?ng s? no v?a l b?i c?a 6 v?a l b?i c?a 8?
Kiểm tra bài cũ
Tiết 29. ước chung và bội chung
1. Ước chung:
b) Kết luận: ¦íc chung cña hai hay nhiÒu sè lµ ­íc cña tÊt c¶ c¸c sè ®ã.
c) Tập hợp cỏc ước chung của 6 và 8 kí hiệu là ƯC(6,8)={1 ; 2}
a)Ví dụ: Viết tập hợp các ước của 6 và tập hợp các ước của 8.
Vận dụng
Tìm ƯC(6 , 9)
Tìm ƯC(4; 6; 8)
Tiết 29. ước chung và bội chung
Không viết tập hợp ước chung, hãy xét xem:
Số 8 có thuộc ƯC(16,40) không ? Vì sao?
Số 8 có thuộc ƯC(32,28) không ? Vì sao?
Nhận xét
Bài 134.SGK
Điền kí hiệu hay vào ô vuông cho đúng:
a/ 4 ? ƯC(12,18)
b/ 6 ? ƯC(12,18)
c/ 2 ? ƯC(4,6,8) d/ 4 ? ƯC(4,6,8)
c) Tập hợp bội chung của 6 và 8 kí hiệu là BC(6,8)={0; 24; 48; .}
2. Bội chung
b) Kết luận: Béi chung cña hai hay nhiÒu sè lµ béi cña tÊt c¶ c¸c sè ®ã.
Tiết 29. ước chung và bội chung
a)Ví dụ: Viết tập hợp các b?i của 6 và tập hợp các b?i của 8.
Hoạt động nhóm
Điền kí hiệu hay vào ô vuông
a/ 80 BC(20 , 30) c / 12 BC(4, 6, 8)
b/ 60 BC (20 , 30) d/ 24 BC(4, 6, 8)
2. Điền số thích hợp vào ô vuông
3.Chú ý
Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung
của hai tập hợp ấy
Tập hợp ƯC(6,8) ={1;2} là giao của hai tập hợp Ư(6) và Ư(8)
1
2
6
3
8
Tiết 29. ước chung và bội chung
Ví dụ :
Khi B là tập con của tập A thì A giao B chính là tập con B
?
M
N
M N =
M = { Trâu, bò, lợn}
N = {Gà , vịt}
Ta nói hai tập hợp M và N không giao nhau
?
Trò chơi
hộp quà may mắn
Luật chơi: Có 3 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi và 1 phần quà hấp dẫn. Mỗi tổ sẽ được chọn một hộp quà.
Nếu bạn nào trả lời đúng thì sẽ được nhận quà.
Nếu trả lời sai, cơ hội sẽ dành cho các bạn còn lại trong tổ. Nếu tổ đó không trả lời được, cơ hội dành cho các bạn trong tổ khác.
Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 15 giây
Hộp quà màu xanh
Khẳng định trên đúng hay sai ?
Đúng
Sai
Bạn trả lời đúng rồi
Rất tiếc ! Bạn trả lời sai rồi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Phần thưởng của bạn là :
Một chiếc thước kẻ
Hộp quà màu tím
Câu hỏi : Cho M = {1 ; 4 }, N = {1; 2; 3; 4}
Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A
B
C
D
Sai rồi
Sai rồi
Sai rồi
Đúng rồi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Phần thưởng của bạn là :
1 quyển vở + 1 bút chì
Hộp quà màu vàng
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu hỏi : Trong các khẳng định sau,
khẳng định nào sai ?
A
B
C
Sai rồi
Sai rồi
Đúng rồi
Phần thưởng của bạn là :
Một tràng pháo tay
+ một điểm 10
+
10
Đề bài : Lớp 6A có 24 bạn nam và 18 bạn nữ. Cô giáo muốn chia các bạn thành các nhóm học tập ( số nhóm lớn hơn 1) sao cho số nam và số nữ trong các nhóm đều nhau. Hỏi có thể chia thành bao nhiêu cách ? Tính số nam và số nữ trong mỗi nhóm
Hướng dẫn về nhà
Học thuộc định nghĩa ước chung, bội chung, giao của hai tập hợp.
Làm bài tập: 135; 136; 137; 138 ( SGK. T53,54)
Bài 169;170;171;174 ( SBT. T23)
Chuẩn bị cho tiết sau luyện tập
Xin cảm ơn quý thầy cô !
No_avatarf

dấu chia hết sao ko gõ dcKhóc

 
Gửi ý kiến