Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương I. §13. Ước và bội

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Quang Thạch (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:43' 14-10-2010
Dung lượng: 220.5 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
các thày giáo , cô giáo về dự tiết học hôm nay !
?1 Số 18 có là bội của 3 không ? Có là bội của 4 không ?

Số 4 có là ước của 12 không ? Có là ước của 15 không ?


Đáp án

Số18 là bội của 3 ; không là bội của 4

Số 4 là ước của 12 ; không là ước của 15
?2 T×m c¸c sè tù nhiªn x mµ x € B(8)
vµ x < 40
Đáp án
Các số tự nhiên là bội của 8 nhỏ hơn 40 là :
0, 8, 16, 24, 32.
?3 Viết các phần tử của tập hợp Ư(12)

§¸p ¸n
¦(12) = { 1; 2; 4; 6; 12 }
?4 Tìm các ước của 1 và tìm một vài bội của 1
Đáp án

Ước của 1 là 1

Một vài bội của 1 là : 0, 1, 2, 3, .
CHú ý
- Sè 1 chØ cã mét ­íc lµ 1.
- Sè 1 lµ ­íc cña bÊt k× sè tù nhiªn nµo.
- Sè 0 lµ béi cña mäi sè tù nhiªn kh¸c 0.
- Sè 0 kh«ng lµ ­íc cña bÊt k× sè tù nhiªn nµo.
Điền các cụm từ " ước của .", " bội của ." vào chỗ trống của các câu sao cho đúng
Lớp 6B xếp hàng 3 không ai lẻ hàng. Số học sinh của lớp là.
24 học sinh nam của lớp 6B được chia đều vào các nhóm . Số nhóm là .
Bµi 147 / SBT
Cã bao nhiªu béi cña 4 tõ 12 ®Õn 200 ?

§¸p ¸n

C¸c béi cña 4 tõ 12 ®Õn 200 lµ : 12, 16, 20,…,200
D·y sè trªn gåm : ( 200 - 12) : 4 + 1 = 48 (sè)
VËy c¸c béi cña 4 tõ 12 ®Õn 200 gåm 48 sè
 
Gửi ý kiến