Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

vai trò của Nguyễn Ái Quốc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Thị Mai
Ngày gửi: 17h:09' 18-02-2020
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT BẮC KIẾN XƯƠNG

Giáo Viên: Cao Thị Mai
Tổ: Sử- Địa - GDCD
TẬP THỂ 12A11 CHÀO MỪNG
THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
CHUYÊN ĐỀ : VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
Bối cảnh lịch sử đầu thế kỉ XX.
Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911-1930
CHUYÊN ĐỀ : VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI
SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
Em hãy nêu
bối cảnh lịch sử
nước ta
cuối thế kỉ XIX
- đầu thế kỉ XX?
I. Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.
Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Việt Nam là thuộc địa của Pháp.
Các phong trào đấu tranh chống Pháp bùng nổ liên tục và mạnh mẽ song đều thất bại.
Vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết
Phong trào Cần Vương
?
?
Phan Bội Châu
Khuynh hướng cách mạng
Dân chủ tư sản
- xu hướng bạo động
Phan Châu Trinh
Khuynh hướng cách mạng
Dân chủ tư sản
- xu hướng cải cách
CHUYÊN ĐỀ : VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI
SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
Nguyên nhân
thất bại
của các cuộc
vận động
cứu nước
cuối TK XIX
- đầu TK XX ?
I. Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX.
Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Việt Nam là thuộc địa của Pháp.
Các phong trào đấu tranh chống Pháp bùng nổ liên tục và mạnh mẽ song đều thất bại.
Nguyên nhân thất bại:
+ Kẻ thù còn mạnh, Ta chuẩn bị lực lượng chưa kĩ càng.
+ Không có đường lối , tổ chức lãnh đạo.
+ Các khuynh hướng cứu nước theo lập trường phong kiến, dân chủ tư sản bộc lộ rõ hạn chế.

CHUYÊN ĐỀ : VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI
SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
II. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Hoạt động nhóm:
-Nhóm 1: Hoạt động của NAQ từ 1911-1920
-Nhóm 2: HĐ của NAQ 1920-1930.
-Nhóm 3:NAQ đối với hội nghị thành lập Đảng năm 1930.
.
- Nguyễn Ái Quốc tên thật là Nguyễn Tất Thành, sinh ngày 19-5-1890 tại Kim Liên- Nam Đàn- Nghệ An.
-Ngày 5/6/1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.
-Đầu năm 1919, Nguyễn Tất Thành gia nhập Đảng Xã hội Pháp
-Tháng 6/1919, Nguyễn Ái Quốc
gửi đến Hội nghị Vecxai
Bản yêu sách của nhân dân
An Nam,đòi quyền tự do,
dân chủ, bình đẳng,tự quyết cho
dân tộc.
II. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911-1930
Hoạt động của NAQ từ 1911-1920.
-Giữa tháng 7/1920, Người đọc 
Sơ thảo lần thứ nhất những luận
cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin.
Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.
1. Hoạt động của NAQ từ 1911-1920.
– Tháng 12/1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc: +Bỏ phiếu tán thành ĐXH Pháp gia nhập Quốc tế Cộng sản
+Tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp
Đảng viên cộng sản người Việt Nam đầu tiên
CHUYÊN ĐỀ : VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI
SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
II. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911-1930
Hoạt động của NAQ từ 1911-1920.


Lựa chọn
con đường
cách mạng
vô sản.
Tìm ra con đường
cứu nước đúng đắn
cho dân tộc -
con đường cách
mạng vô sản.
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc
từ 1911-1920
2. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930.

CHUYÊN ĐỀ : VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
Năm 1921 Người lập Hội liên hiệp thuộc địa nhằm tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc.
Từ năm 1922, Người tích cực viết bài cho các báo chí tiến bộ:Nhân đạo , Đời sống công nhân,...
Từ 1923 ,tại Liên Xô Người tiếp tục hoạt động hoàn thiện tư tưởng và truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lê nin vào trong nước.
2. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930.

CHUYÊN ĐỀ : VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
Tháng 11-1924, Người đến Trung Quốc
Tháng 6- 1925, Người lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên; xuất bản báo Thanh niên; mở lớp huấn luyện cán bộ; thực hiện phong trào vô sản hóa (1928)
Tháng 7- 1925, Người lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.
Năm 1927, tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản thành tác phẩm Đường Kách mệnh.
2. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930.

CHUYÊN ĐỀ : VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
Phong trào công nhân,
phong trào yêu nước
phát triển mạnh mẽ
3 tổ chức cộng sản
được ra đời
Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930 có ảnh hưởng gì với cách mạng Việt Nam ?
Chuẩn bị tư tưởng,
tổ chức cho sự
thành lập
Đảng cộng sản
Việt Nam
Chủ nghĩa Mác- Lenin
được truyền bá
sâu rộng.
3. Nguyễn Ái Quốc với hội nghị thành lập Đảng cộng sản
Việt Nam.
Bối cảnh:
CHUYÊN ĐỀ : VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
Năm 1929, phong trào công nhân, phong trào yêu nước phát triển thành 1 làn sóng dân tộc mạnh mẽ.
3 tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ ảnh hưởng xấu đến cách mạng
b.Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.
CHUYÊN ĐỀ : VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
Người chủ động triệu tập hội nghị thành lập Đảng.
Phân tích tình hình, phê phán hoạt động của 3 tổ chức, đề nghị hợp nhất thành 1 Đảng.
Quyết định lấy tên Đảng là Đảng cộng sản Việt Nam.
Bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Soạn thảo Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt... Vạch rõ đường lối cho cách mạng Việt Nam.
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ?
SÁNG LẬP
ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
CHUYÊN ĐỀ :
VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI SỰ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.
Tìm ra con đường cứu nước
đúng đắn.
Chuẩn bị về chính trị , tổ chức cho sự
thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
Sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam.
Soạn thảo Cương lĩnh chính trị
đầu tiên của Đảng.
?
?
?
?
CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC EM.
CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM
CHÚC THẦY CÔ NHIỀU SỨC KHỎE ,
CÔNG TÁC TỐT
 
Gửi ý kiến