Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thương
Ngày gửi: 17h:06' 17-04-2018
Dung lượng: 9.0 MB
Số lượt tải: 277
Số lượt thích: 0 người
Chất hữu cơ
O2
1
I. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT
Quang hợp
Chất hữu cơ
o2
Em hãy cho biết sản phẩm của quá trình quang hợp là gì?
Tiết 58 : VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
Khí CO2 và O2 trong không khí
Hô hấp – Hô hấp
Quang hợp
Hình 46.1. Sơ đồ trao đổi khí
Phânhủy
Hợp chất có cacbon
CO2
CO2
O2
O2
O2
CO2
2
1. Thực vật cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật
I. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT VỚI ĐỘNG VẬT
Ô xi được cây thải ra trong quá trình quang hợp có ý nghĩa gì đối với các sinh vật khác (kể cả con người) ?
Thực vật cung cấp ôxi cho sự hô hấp của động vật và con người.
Các chất hữu cơ do thực vật chế tạo ra có ý nghĩa gì trong tự nhiên?
Các chất hữu cơ do thực vật tạo ra có ý nghĩa cung cấp thức ăn cho nhiều loài động vật.
Trả lời
Tiết 58 : VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
1. Thực vật cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật
I. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT VỚI ĐỘNG VẬT
Trả lời
Tiết 58 : VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Vậy thực vật có vai trò gì đối với động vật?
Nhờ quá trình quang hợp mà thực vật cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật.
O2
5
I. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT
Tiết 58 : VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
1. Thực vật cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật
- Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật.
-Thực vật cung cấp………..dùng cho quá trình hô hấp của ……….. và con người.

-Thực vật cung cấp……………. .cho nhiều động vật.
ôxi
động vật
thức ăn
Quan sát các hình sau
Em hãy kể tên một số loài động vật ăn thực vật
Dựa vào các hình sau thảo luận nhóm trong 5 phút hoàn thành phiếu học tập :


Em có nhận xét gì khi quan sát những bức tranh trên?
ĐV ăn cỏ
ĐV ăn thịt
Thực vật
O2
14
I. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT
Tiết 58 : VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
1. Thực vật cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật
- Thực vật đóng vai trò quan trọng trong đời sống động vật.
-Thực vật cung cấp………..dùng cho quá trình hô hấp của ……….. và con người.
-Thực vật cung cấp……………. .cho nhiều động vật.
ôxi
động vật
thức ăn
động vật khác
(và bản thân những động vật này lại là thức ăn cho……………... hoặc cho con người)
Tảo đỏ
Ngoài vai trò chính là thức ăn của động vật thì thực vật có gây hại gì cho động vật không ? Cho ví dụ.
Hiện tượng “nước nở hoa”
Cây bắt mồi
Cây bắt mồi
Cây bắt mồi
O
Cây bẫy ruồi
Cây hổ bẫy
Cây gọng vó
Cây bèo đất
Cây duốc cá
Tiết 58 : VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
I. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT
1. Thực vật cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật

Những hình ảnh này cho ta biết điều gì?
Trả lời
Kể một vài ví dụ khác về động vật trong thiên nhiên “ lấy cây làm nhà “ mà em biết
Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật
Tiết 58 : VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
I. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT
1. Thực vật cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật
2. Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật
Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản cho động vật.
Ví dụ: chim sẻ làm tổ trên cây, vượn sống trên cây.
Hình ảnh này
muốn nói lên điều gì?
Hình ảnh này
muốn nói lên điều gì?
Nếu như không có cây xanh thì động vật (và cả con người) sẽ ra sao ?
Thực vật có vai trò vô cùng quan trọng như vậy, theo em cần có những biện pháp gì để bảo vệ các loài thực vật?
Tích cực trồng cây xanh ở vườn trường và ở địa phương, không chặt phá cây xanh.
Tham gia công tác vận động, tuyên truyền ở địa phương về vai trò của cây xanh để hạn chế chặt phá cây xanh..
- Có những biện pháp bảo vệ các loài thực vật quý hiếm.
T
R
Ò
C
H
o
I
1
2
4
5
6
3
7
8
ĐB
Câu 1. Ô CHỮ 9 CHỮ CÁI
Nhờ quá trình quang hợp, thực vật đã
tổng hợp được chất này để làm thức ăn
cho động vật?
4
5
6
7
3
8
2
9
1
Quan sát hình sau đây hãy cho biết thực vật
có vai trò gì đối với động vật?
Câu 2. Ô CHỮ 10 CHỮ CÁI
4
5
6
7
9
3
2
10
8
1
Quan sát hình sau đây hãy cho biết thực vật
có vai trò gì đối với động vật?
Câu 3. Ô CHỮ 4 CHỮ CÁI
1
2
3
4
Câu 4: Ô CHỮ 8 CHỮ CÁI
Nhờ quá trình này mà thực vật
cung cấp khí ôxi dùng cho hô hấp?
1
2
3
4
5
6
7
8
Tên một loài thực vật dùng diệt cá dữ
trong đầm nuôi thủy sản?
Câu 5. Ô CHỮ 6 CHỮ CÁI
1
2
3
4
5
6
Cung cấp ôxi, nơi ở, nơi sinh sản
cho động vật là …... của thực vật?
Câu 6. Ô CHỮ 6 CHỮ CÁI
1
2
3
4
5
6
Một số tảo ở nước khi sinh sản quá
nhanh tạo ra hiện tượng này.
Câu 7. Ô CHỮ 9 CHỮ CÁI
3
4
5
6
7
2
1
8
9
35
Chất khí mà thực vật cung cấp
cho quá trình hô hấp của người
và động vật.
Câu 8. Ô CHỮ 3 CHỮ CÁI
1
2
3
c. Luyện tập, củng cố:
Câu 1: Thực vật có vai trò gì đối với động vật?
- Thực vật là nguồn thức ăn cho động vật.
- Thực vật là nơi ở và nơi sinh sản của một số loài động vật.
- Thực vật còn cung cấp ôxi cho động vật hô hấp.
là thức ăn
là thức ăn
là thức ăn
là thức ăn
Rau muống
Thỏ
Chó sói
Rơm
Trâu
Người
Câu 2: Thay thế các từ động vật, thực vật bằng các cây con cụ thể:

Thực vật
Thực vật
Động vật ăn cỏ
Động vật ăn cỏ
Động vật
ăn thịt
Câu 3. Những loài động vật nào sau đây ăn thực vật:
Trâu, bò, nai, chó sói.
Khỉ, sư tử, sóc, thỏ.
Chim sẻ, voi, hươu, ngựa.
Nhím, gấu, khỉ, chim sâu, chó.
5. Dặn dò
- Học bài. Trả lời câu hỏi 1, 2 ,3 SGK
- Nghiên cứu bài “Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người” tiết 2
- Sưu tầm tranh ảnh một số cây có giá trị kinh tế và một số cây gây hại cho sức khỏe con người
CHÀO TẠM BIỆT
 
Gửi ý kiến