Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thanh Hồng
Ngày gửi: 09h:33' 12-06-2018
Dung lượng: 18.3 MB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
BÀI 36:
VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM
VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÀI 36: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM
VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GTVT

1.1 VAI TRÒ

Nêu các vai
trò của ngành GTVT?
Nguyên, nhiên liệu
Sản xuất (sản phẩm)
Thị trường
- Giúp cho quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục, bình thường.
I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GTVT

1.1 VAI TRÒ
- Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GTVT

1.1 VAI TRÒ
- Thực hiện mối giao lưu kinh tế, xã hội giữa các vùng trong nước và giữa các nước.
I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GTVT

1.1 VAI TRÒ
- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng núi, hải đảo.
I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GTVT

1.1 VAI TRÒ
-Tăng cường sức mạnh quốc phòng
I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GTVT

1.1 VAI TRÒ
- Giúp cho quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục, bình thường.
- Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
- Thực hiện mối giao lưu kinh tế, xã hội giữa các vùng trong nước và giữa các nước.
- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng núi, hải đảo
- Tăng cường sức mạnh quốc phòng
1.1 VAI TRÒ
I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GTVT


Sản phẩm của GTVT là gì?
- Sản phẩm của GTVT là chuyên chở người và hàng hóa

Chất lượng sản phẩm của GTVT là gì?
- Chất lượng sản phẩm của GTVT là: Sự tiện nghi, tốc độ, trọng tải…
1.2 ĐẶC ĐIỂM
I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GTVT

Tiêu chí đánh giá GTVT?
- Tiêu chí đánh giá GTVT:
+ Khối lượng vận chuyển.
+Khối lượng luân chuyển.
+ Cự ly vận chuyển trung bình.


A
B
100 Km
5 tấn
500 tấn.km
100 km
I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GTVT

c
1.2 ĐẶC ĐIỂM
- Sản phẩm của GTVT là chuyên chở người và hàng hóa
- Chất lượng sản phẩm của GTVT là: Sự
tiện nghi, tốc độ, trọng tải…
- Tiêu chí đánh giá GTVT:
+ Khối lượng vận chuyển.
+Khối lượng luân chuyển.
+ Cự ly vận chuyển trung bình.


I. VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM NGÀNH GTVT

1.2 ĐẶC ĐIỂM
PHÂN CÔNG THẢO LUẬN NHÓM
NHÓM 1,3,5: Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển GTVT?
NHÓM 2,4,6: Điều kiện KT-XH ảnh hưởng đến phát triển GTVT?
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ GTVT
PHIẾU HỌC TẬP
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ GTVT
Vị trí địa lý
Khí hậu và thời tiết
Địa hình
Sông ngòi
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ GTVT
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ GTVT
- Điều kiện tự nhiên quy định sự có mặt và vai trò của các loại hình vận tải.
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ GTVT
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ GTVT
- Điều kiện tự nhiên quy định sự có mặt và vai trò của các loại hình vận tải.
- ĐKTN ảnh hưởng đến thiết kế và khai thác giao thông
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ GTVT
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ GTVT
- Điều kiện tự nhiên quy định sự có mặt và vai trò của các loại hình vận tải.
- ĐKTN ảnh hưởng đến thiết kế và khai thác giao thông
- Khí hậu và thời tiết ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động giao thông vận tải
2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ GTVT
2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ GTVT
a) Đường sắt
b) Đường ôtô
c) Đường biển
e) Đường hàng
không
1. Vận chuyển than, quặng sắt lượng lớn,cồng kềnh, đường xa, không cần nhanh, giá rẻ
2. Vận chuyển hoa tươi khối lượng ít, cần vận chuyển nhanh
3. Vận chuyển hàng tiêu dùng lên vùng núi trên quãng đường ngắn, trung bình giá rẻ
4. Vận chuyển dầu thô trên tuyến đường quốc tế, không cần nhanh, khối lượng hàng lớn giá rẻ.
2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ GTVT
2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ GTVT
Lựa chọn loại hình vận tải phù hợp,
hướng và cường độ vận chuyển
2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ GTVT
Tác động của các ngành KT đến GTVT
Sự phân bố và hoạt động của các loại hình GTVT
Đường sá, cầu cống
Phương tiện
2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ GTVT
Phân bố dân cư, đặc biệt là sự phân bố các tp lớn...
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ GTVT
2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI
2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ GTVT
Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quốc dân
- Có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và phân bố cũng như sự hoạt động của gtvt
Phân bố dân cư, đặc biệt là sự phân bố các tp lớn...
- Ảnh hưởng sâu sắc đến vận tải hành khách và hình thànhgiao thông thành phố.
Kinh tế - xã hội
Tự nhiên
II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN, PHÂN BỐ GTVT
- Điều kiện tự nhiên quy định sự có mặt và vai trò của các loại hình vận tải.
- ĐKTN ảnh hưởng đến thiết kế và khai thác giao thông
- Khí hậu và thời tiết ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động giao thông vận tải
Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế.
Sự phân bố dân cư, các thành phố lớn và chùm đô thị
Có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và phân bố, cũng như sự hoạt động của ngành GTVT
-Ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách, nhất là vận tải bằng ô tô.
2
3
4
6
5
GIẢI ĐỐ Ô CHỮ
1
Từ
khoá
Một trong những nhân tố đóng vai trò quan trọng
Trong sự phát triển và phân bố ngành GTVT?
Một trong những trong những nguyên nhân làm cản
trở sự hoạt đông của ngành hàng không?
Một trong những khó khăn lớn của ngành GTVT
diễn ra vào mùa đông ở vùng ôn đới?
A
A
N
T
T
I
Loại hình GTVT nào có cự li
vận chuyển trung bình xa nhất?
N
H
O
Loài vật trở thành phương tiện vận chuyển
đặc trưng và hữu hiệu của vùng hoang mạc?
A
Một trở ngại lớn của ngành GTVT
đường thuỷ ở xứ lạnh?
Ô
N
O
G
G
Dặn dò
Làm các bài tập 1, 2, 3, 4 trong SGK
Chuẩn bị bài mới:
Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải
Chuẩn bị trả lời câu hỏi:
Nêu ưu nhược điểm của các loại hình GTVT ( sắt, ô tô, ống, sông, biển, hàng không)
Đặc điểm phân bố và tình hình phát triển các loại hình GTVT
PHIẾU HỌC TẬP
 
Gửi ý kiến