Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chao Phep
Ngày gửi: 12h:48' 09-12-2021
Dung lượng: 9.5 MB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS&THPT
LAI HÒA
SINH HỌC 10GIÁO VIÊN CHAO PHÉP
Khởi động
Kể tên các thành phần cấu trúc của màng sinh chất và chức năng cơ bản của màng sinh chất?
4
1
5
2
3
Các thành phần cấu trúc của
màng sinh chất
Prôtêin
Xuyên màng
Màng sinh chất
( photpholipit kép )
ĐƯỜNG
CO2 O2
NỒNG ĐỘ CAO
NỒNG ĐỘ THẤP
Prôtêin đặc biệt
(Aquaporin)
H2O
BÊN NGOÀI TẾ BÀO
BÊN TRONG TẾ BÀO
I/ Vận Chuyển Thụ Động
1. Khái niệm
I/ Vận Chuyển Thụ Động
1. Khái niệm
Trình bày khái niệm
vận chuyển thụ động ?
Vận chuyển thụ động
dựa trên nguyên lí nào ?
- Vận chuyển thụ động là vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà ....(1)...tiêu tốn năng lượng.
- Nguyên lí vận chuyển thụ động là sự khuếch tán các chất đi từ nơi có nồng độ ....(2)...  nồng độ ....(3).... Nếu chất vận chuyển là H2O thì gọi là thẩm thấu, nếu chất vận chuyển là chất tan thì gọi là thẩm tách.
I/ Vận Chuyển Thụ Động
2. Các kiểu vận chuyển
Prôtêin
Xuyên màng
Màng sinh chất
( photpholipit kép )
ĐƯỜNG
CO2 O2
NỒNG ĐỘ CAO
NỒNG ĐỘ THẤP
Prôtêin đặc biệt
(Aquaporin)
H2O
BÊN NGOÀI TẾ BÀO
BÊN TRONG TẾ BÀO
Chất tan khuếch tán qua màn bằng 2 cách :
3. Các loại môi trường ngoài tế bào
I/ Vận Chuyển Thụ Động
dd ưu trương
dd đẳng trương
dd nhược trương
Thế nào là dung dịch ưu trương ?
Môi trường ưu trương là: Nếu môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan ...(1)... nồng độ chất tan trong tế bào thì môi trường đó được gọi là ưu trương.
Tế bào để trong ba môi trường
Tế bào
Chất tan
3. Các loại môi trường ngoài tế bào
dd ưu trương
dd đẳng trương
dd nhược trương
Thế nào là dung dịch nhược trương ?
Thế nào là dung dịch đẳng trương ?
Môi trương đẳng trương là: Môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan ..(2)..nồng độ chất tan trong tế bào.
Môi trường nhược trương là: Nếu môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan ...(3)..so với nồng độ chất tan trong tế bào thì môi trường đó được gọi là nhược trương.
Tế bào để trong ba môi trường
Tế bào
Chất tan
3. Các loại môi trường ngoài tế bào
I/ Vận Chuyển Thụ Động
.
....(4)...
....(7)...
....(1)...
....(8)...
....(5)...
....(2)...
....(6)...
....(9)...
....(3)...
II. Vận chuyển chủ động
1. Khái niệm
Ở quản cầu thận:
Thế nào là vận chuyển chủ động?
Là phương thức vận chuyển các chất qua màng từ nơi có nồng độ chất tan ...(1)...đến nơi có nồng độ ...(2)... (ngược chiều gradient nồng độ) và cần có sự tham gia của ....(3)....
2. Cơ chế
II. Vận chuyển chủ động
- ATP + Prôtêin vận chuyển đặc chủng cho từng loại chất (máy bơm)  Prôtêin biến đổi cấu hình.
- Prôtêin biến đổi + Cơ chất rồi đưa chúng từ ngoài vào tế bào, hay đẩy chúng ra khỏi tế bào.
- Cần tiêu tốn năng lượng (ATP).
- Có các kênh prôtêin màng.
- Thường có các “máy bơm” đặc chủng cho từng loại chất cần vận chuyển.
II. Vận chuyển chủ động
3. Đặc điểm các chất vận chuyển
Cần tiêu tốn ...(1)....
Có các kênh prôtêin màng.
Thường có các “máy bơm” đặc chủng cho từng loại chất cần vận chuyển.
Tốn NL
Không Tốn NL
III/ Nhập Bào Và Xuất Bào

Những đối tượng vận chuyển sẽ đi qua MSC theo phương thức nào?
Nhập bào
Xuất bào
III/ Nhập Bào Và Xuất Bào

Nhập bào
Xuất bào
III/ Nhập Bào Và Xuất Bào
1. Nhập bào
Thế nào là hình thức nhập bào ?
III/ Nhập Bào Và Xuất Bào
1. Nhập bào
Nhập bào là phương thức đưa các chất vào ...(1)....tế bào bằng cách làm biến dạng màng sinh chất
Nhập bào gồm mấy loại ? Và đó là những loại nào ?
Nhập bào gồm mấy loại ? Và đó là những loại nào ?
Nhập bào gồm 2 loại:
- ....(1)....: phương thức các tế bào động vật “ăn” các loại thức ăn có kích thước lớn như vi khuẩn,mảnh vỡ tế bào
- ....(2).... : phương thức vận chuyển các giọt dịch vào trong tế bào
Sơ đồ quá trình thực bào và ẩm bào
III/ Nhập Bào Và Xuất Bào
1. Nhập bào
Trong tế bào
Ngoài tế bào
III/ Nhập Bào Và Xuất Bào
1. Xuất bào
Thế nào là hình thức xuất bào ?
-Quá trình xuất bào là sự vận chuyển các chất ....(1)... tế bào theo cách ngược lại với nhập bào
-Bằng cách xuất bào các protein và các đại phân tử được đưa ra khỏi tế bào
Chúc các em học tốt!
 
Gửi ý kiến