Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 17. Vật liệu polime

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hãi Huyền
Ngày gửi: 14h:39' 06-11-2018
Dung lượng: 13.5 MB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
HÓA HỌC 12 NÂNG CAO
THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU


Bài

17
VẬT LIỆU POLIME
Giáo viên: CHÂU THỊ HỒNG TƯƠI


Bài
17
VẬT LIỆU POLIME
 Biết khái niệm về: chất dẻo, vật liệu compozit, cao su,
tơ sợi và keo dán
 Biết thành phần,tính chất, ứng dụng của một số vật liệu
polime
NỘI DUNG BÀI HỌC
I. CHẤT DẺO
II. TƠ
III. CAO SU
IV. KEO DÁN
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
I. CHẤT DẺO
1. Khái niệm
1. Khái niệm
* Chất dẻo là những vật liệu polime có
tính dẻo
* Tính dẻo là tính bị biến dạng khi chịu tác
dụng của nhiệt, áp lực bên ngoài và vẫn
giữ nguyên được sự biến dạng đó khi thôi
tác dụng
* Thành phần gồm:
-Thành phần chính là polime
- Ngoài ra còn có các thành phần phụ:
chất dẻo hóa, chất độn
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
1. Khái niệm
2. Một số polime dùng làm chất dẻo
2. Một số
polime
dùng làm
chất dẻo
a. Polietilen (PE):
* Điều chế: trùng hợp etilen
n CH2=CH2
* Ứng dụng: dùng làm màng mỏng, bình
chứa, túi đựng,…
Hình ảnh
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
1. Khái niệm
2. Một số polime dùng làm chất dẻo
2. Một số
polime
dùng làm
chất dẻo
b. Poli(vinyl clorua) (PVC):
* Điều chế: trùng hợp vinyl clorua
* Ứng dụng: dùng làm vật liệu điện, ống
dẫn nước, vải che mưa, da giả,…
Hình ảnh
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
1. Khái niệm
2. Một số polime dùng làm chất dẻo
2. Một số
polime
dùng làm
chất dẻo
c. Poli(metyl metacrylat):
* Điều chế: trùng hợp metyl metacrylat
* Ứng dụng: dùng để chế tạo thủy tinh
hữu cơ plexiglas
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
1. Khái niệm
2. Một số polime dùng làm chất dẻo
2. Một số
polime
dùng làm
chất dẻo
d. Poli(phenol-fomadehit) (PPF):
* Điều chế: bằng phản ứng trùng ngưng,
có 3 dạng:
- Nhựa novolac:
Phenol (dư) + Fomandehit
Nhựa novolac
(có mạch không phân nhánh)
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
1. Khái niệm
2. Một số polime dùng làm chất dẻo
2. Một số
polime
dùng làm
chất dẻo
d. Poli(phenol-fomadehit) (PPF):
* Điều chế: bằng phản ứng trùng ngưng,
có 3 dạng:
- Nhựa rezol:
Phenol +Fomandehit
Nhựa rezol
(có mạch
không
phân nhánh)
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
1. Khái niệm
2. Một số polime dùng làm chất dẻo
2. Một số
polime
dùng làm
chất dẻo
d. Poli(phenol-fomadehit) (PPF):
* Điều chế: bằng phản ứng trùng ngưng,
có 3 dạng:
- Nhựa rezit: (nhựa Bakelit):
Nhựa rezol
Nhựa rezit
(có cấu trúc
mạng lưới
không gian)
Hình ảnh
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
1. Khái niệm
3. Khái niệm về vật liệu compozit
2. Một số
polime
dùng làm
chất dẻo
* Khái niệm:

3. Khái niệm
về vật liệu
compozit
Vật liệu compozit là vật liệu gồm polime
làm nhựa nền tổ hợp với các vật liệu vô
cơ và hữu cơ khác
* Thành phần gồm:

- Chất nền: polime
- Chất độn: sợi (bông, đay); chất bột
(CaCO3, silicat); chất độn phân tán vào
chất nền nhưng chúng không hòa tan
vào nhau
- Các chất phụ gia khác
NỘI DUNG
II. TƠ
I. CHẤT DẺO
1. Khái niệm
* Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài
và mảnh với độ bền nhất định
II. TƠ
1. Khái niệm
NỘI DUNG
2. Phân loại
2. Phân loại

thiên nhiên

hóa học
Thực vật
Động vật

tổng
hợp
Tơ bán
tổng hợp
(tơ
nhân tạo)

(len,
tơ tằm)
(bông đay)
(tơ nilon 6,6
tơ nilon 6)
(tơ visco,
tơ axetat)
I. CHẤT DẺO
II. TƠ
1. Khái niệm
NỘI DUNG
3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp
3. Một số loại
tơ tổng hợp
thường gặp
a. Tơ nilon 6,6:
* Điều chế: bằng phản ứng trùng ngưng
* Ứng dụng: may mặc, dệt bít tấc, dây dù
2. Phân loại
I. CHẤT DẺO
II. TƠ
1. Khái niệm
NỘI DUNG
3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp
b. Tơ lapsan:
* Điều chế: bằng phản ứng trùng ngưng
* Ứng dụng: dệt vải may mặc
3. Một số loại
tơ tổng hợp
thường gặp
2. Phân loại
I. CHẤT DẺO
II. TƠ
1. Khái niệm
NỘI DUNG
3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp
c. Tơ nitron (hay olon):
* Điều chế: bằng phản ứng trùng hợp
* Ứng dụng: dệt vải may quần áo ấm
3. Một số loại
tơ tổng hợp
thường gặp
2. Phân loại
I. CHẤT DẺO
II. TƠ
1. Khái niệm
Hình ảnh
NỘI DUNG
III. CAO SU
I. CHẤT DẺO
1. Khái niệm
* Caosu là những vật liệu polime có tính
đàn hồi
II. TƠ
1. Khái niệm
III. CAO SU
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
2. Cao su thiên nhiên
II. TƠ
1. Khái niệm
III. CAO SU
2. Cao su
thiên nhiên
a. Cấu trúc:
* Cao su thiên nhiên là polime isopren
n từ 1 500
đến 15 000
* Các mắc xích của isopren đều có cấu
hình cis
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
2. Cao su thiên nhiên
II. TƠ
1. Khái niệm
III. CAO SU
2. Cao su
thiên nhiên
b. Tính chất:
* Tính chất vật lí:
Có tính đàn hồi, không dẫn nhiệt, điện,
không thấm khí, nước, không tan trong
nước, tan trong xăng
* Tính chất hóa học:
Phân tử cao su thiên nhiên còn có liên
kết π → tác dụng với HCl, Cl2, H2
Phân tử cao su tác dụng với S (to) →
cao su lưu hóa
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
3. Cao su tổng hợp
II. TƠ
1. Khái niệm
III. CAO SU
2. Cao su
thiên nhiên
Điều chế từ các ankadien liên hợp bằng
phản ứng trùng hợp
3. Cao su
tổng hợp
a. Cao su buna:
n CH2=CH-CH=CH2
Polibutadien
(cao su buna)
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
3. Cao su tổng hợp
II. TƠ
1. Khái niệm
III. CAO SU
2. Cao su
thiên nhiên
3. Cao su
tổng hợp
a. Cao su buna:
Điều chế từ cao su buna-S: đồng trùng
hợp buta-1,3-dien và stiren
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
3. Cao su tổng hợp
II. TƠ
1. Khái niệm
III. CAO SU
2. Cao su
thiên nhiên
3. Cao su
tổng hợp
a. Cao su buna:
Điều chế từ cao su buna-N: đồng trùng
hợp buta-1,3-dien và acrilonitrin
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
3. Cao su tổng hợp
II. TƠ
1. Khái niệm
III. CAO SU
2. Cao su
thiên nhiên
3. Cao su
tổng hợp
b. Cao su isopren:
Trùng hợp isopren có xúc tác đặc biệt →
isopren gần giống như cao su thiên nhiên
cao su
cloropren
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
3. Cao su tổng hợp
II. TƠ
1. Khái niệm
III. CAO SU
2. Cao su
thiên nhiên
3. Cao su
tổng hợp
b. Cao su isopren:
Trùng hợp isopren có xúc tác đặc biệt →
isopren gần giống như cao su thiên nhiên
Cao su floropren
Hình ảnh
NỘI DUNG
IV. KEO DÁN
I. CHẤT DẺO
1. Khái niệm
* Keo dán (keo dán tổng hợp hoặc keo dán
tự nhiên) là loại vật liệu có khả năng kết
dính hai mảnh vật liệu giống nhau hoặc
khác nhau mà không làm biến đổi bản
chất các vật liệu được kết dính
II. TƠ
1. Khái niệm
III. CAO SU
IV. KEO DÁN
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
2. Phân loại
II. TƠ
1. Khái niệm
III. CAO SU
IV. KEO DÁN
2. Phân loại
a. Theo bản chất hóa học:
- Keo dán hữu cơ: hồ tinh bột, keo epoxi

- Keo dán vô cơ: thủy tinh lỏng, matit vô cơ
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
2. Phân loại
II. TƠ
1. Khái niệm
III. CAO SU
IV. KEO DÁN
2. Phân loại
b. Dạng keo:
- Keo lỏng: dd hồ tinh bột

- Keo nhựa dẻo: matit vô cơ, matit hữu cơ

- Keo dán dạng lỏng hay bản mỏng: chảy
ra ở nhiệt độ thích hợp và gắn kết hai
mảnh vật liệu lại khi để nguội
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
3. Một số loại keo dán tổng hợp thông dụng
II. TƠ
1. Khái niệm
III. CAO SU
IV. KEO DÁN
2. Phân loại
a. Keo dán epoxi:
* Gồm 2 hợp phần:
- Chất vô cơ có nhóm epoxi ở hai đầu
- Chất đóng rắn, thường là triamin
3. Một số loại
keo dán tổng
hợp thông
dụng
* Keo dán epoxi dùng để dán các vật liệu
kim loại, gỗ, thủy tinh, chất dẻo trong các
ngành sản xuất máy bay, ô tô, xây dựng
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
3. Một số loại keo dán tổng hợp thông dụng
II. TƠ
1. Khái niệm
III. CAO SU
IV. KEO DÁN
2. Phân loại
b. Keo dán ure-fomadehit:
* Được sản xuất từ ure và fomandehit
3. Một số loại
keo dán tổng
hợp thông
dụng
n H2N-CO-NH2 + nH-CH=O →
n H2N-CO-CH2-OH
monometylolure
poli(ure-fomandehit)
NỘI DUNG
I. CHẤT DẺO
4. Một số loại keo dán tự nhiên
II. TƠ
1. Khái niệm
III. CAO SU
IV. KEO DÁN
2. Phân loại
b. Keo hồ tinh bột:
3. Một số loại
keo dán tổng
hợp thông
dụng
4. Một số loại
keo dán TN
a. Nhựa vá săm:
SGK tr 98
NỘI DUNG
CỦNG CỐ
CỦNG CỐ
1tr99
Nhóm các vật liệu được chế tạo từ
polime trùng ngưng là:
cao su; nilon-6,6; tơ nitron
A
tơ axetat; nilon-6,6
B
nilon-6,6; tơ lapsan; thủy tinh plexiglas
C
nilon-6,6; tơ lapsan; nilon-6
D
Tiết họcđến
đây kết thúc.
Một số hình ảnh về PE
Trở về
Một số hình ảnh về PVC
Trở về
Một số hình ảnh về PPF
Trở về
Một số hình ảnh về tơ
Trở về
Một số hình ảnh về cao su
Trở về
 
Gửi ý kiến