Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Chương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Người gửi: ai cũng được
Ngày gửi: 12h:28' 26-10-2018
Dung lượng: 535.5 KB
Số lượt tải: 162
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Gọi M là một điểm của đoạn thẳng AB.
Biết AM = 5cm, AB = 9cm. Tính độ dài đoạn thẳng MB.
2. Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì ta có đẳng thức nào?
3. Trên một đường thẳng, hãy vẽ ba điểm V; A; T sao cho AT = 10cm; VA = 20cm; VT = 30cm.
Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
Bài mới
BÀI GIẢI
.
.
M
B
.
A
AM = 5cm
AB = 9cm
?
Vì M nằm giữa A và B
Ta có AM + MB = AB
Thay AM = 5cm và AB = 9cm
Ta có: 5 + MB = 9
MB = 9 – 5
MB = 4
Vậy MB = 4cm
1.
2. Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B
thì AM + MB = AB
BÀI GIẢI
2.
BÀI GIẢI
3. Theo đề bài ta có:
Mà TV = 30cm
=> TA + VA = TV
=> A nằm giữa T; V
3.
§9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
1. Vẽ đoạn thẳng trên tia
Nhận xét:
Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị độ dài)
2. Vẽ hai đọan thẳng trên tia
Nhận xét: Trên tia Ox, OM = a, ON = b, Nếu 0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N
Ví dụ 1
Ví dụ 2
Ví dụ
§9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
1. Vẽ đoạn thẳng trên tia
Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 2cm.
Ví dụ 1:
Hãy mô tả cách vẽ đoạn thẳng TA = 10 cm trên một đường thẳng khi biết độ dài của nó.
Vậy để vẽ đoạn thẳng OM = a cm trên tia Ox ta làm như thế nào? (nêu rõ từng bước)
Cách vẽ:
Mút O đã biết
Xác định mút M như sau:
Vạch của thước ứng với 1 điểm trên tia, điểm ấy chính là điểm M.
* Ví dụ 1: Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 2cm. (Dùng thước có chia khoảng.)
* Cách vẽ: Mút O đã biết. Cần xác định mút M.
+Đặt cạnh thước trùng tia Ox, sao cho vạch số 0 trùng gốc O.
+Vạch của thước ứng với 1 điểm trên tia, điểm ấy chính là điểm M.
.
.
O
M
x
* Ví dụ 1: Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 2cm. (Dùng compa và thước thẳng.)
* Cách vẽ: Mút O đã biết. Cần xác định mút M.
+Đặt compa sao cho một mũi nhọn trùng với vạch số 0, mũi kia trùng với vạch số 2.
+Giữ độ mở compa không đổi, đặt compa sao cho một mũi nhọn trùng với gốc O, mũi kia nằm trên tia cho ta điểm M.
.
.
O
M
x
§9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
1. Vẽ đoạn thẳng trên tia
Nhận xét:
Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị độ dài)
2. Vẽ hai đọan thẳng trên tia
Khi đặt hai đọan thẳng trên cùng một tia có chung một mút là gốc tia, ta có nhận xét gì về vị trí của ba điểm (đầu mút của các đọan thẳng)?
Ví dụ 2: Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 2cm,
ON = 3cm. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
.
.
O
M
x
Ví dụ 2: Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 2cm,
ON = 3cm. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
N
.
M nằm giữa O và N
§9. VẼ ĐOẠN THẲNG CHO BIẾT ĐỘ DÀI
1. Vẽ đoạn thẳng trên tia
Nhận xét:
Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM = a (đơn vị độ dài)
2. Vẽ hai đọan thẳng trên tia
Nhận xét: Trên tia Ox, OM = a, ON = b, Nếu 0 < a < b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N
.
.
O
M
x
BT 53: Trên tia Ox vẽ đoạn thẳng OM = 3cm,
ON = 6cm. Tính MN. So sánh OM và MN.
N
.
BÀI TẬP
Vì OMSuy ra: MN=3 Vậy OM=MN=3cm.
.
.
O
M
x
N
.
59: Trên tia Ox, cho ba điểm M, N, P biết OM = 2cm,
ON = 3cm, OP = 3,5cm. Hỏi trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. Vì sao ?
BÀI TẬP
P
.
BÀI TẬP
 
Gửi ý kiến