Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 16. Về quê ngoại

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tài Đảng
Ngày gửi: 21h:12' 14-09-2018
Dung lượng: 21.7 MB
Số lượt tải: 156
Số lượt thích: 0 người

Bài cũ:
Đôi bạn
1. Thành và Mến kết bạn vào dịp nào?
Đọc đoạn 1


Tập đọc

Bài cũ:
Đôi bạn
2. Mến đã có hành động gì đáng khen?
Đọc đoạn 2

Tập đọc
Bài cũ:
Đôi bạn
Đọc đoạn 3
Nội dung bài nói lên điều gì ?

Tập đọc
Quan sát tranh.

Tập đọc
Về quê ngoại
Em về quê ngoại nghỉ hè ,
Gặp đầm sen nở mà mê hương trời .
Gặp bà tuổi đã tám mươi ,
Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa .
Gặp trăng gặp gió bất ngờ,
Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu .
Bạn bè ríu rít tìm nhau,
Qua con đường đất rực màu rơm phơi.
Bóng tre mát rợp vai người
Vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm .

Về thăm quê ngoại lòng em
Yêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người :
Em ăn hạt gạo lâu rồi
Hôm nay mới gặp những người làm ra .
Những người chân đất thật thà
Em thương như thể thương bà ngoại em .
Hà Sơn

Tập đọc
Về quê ngoại
Tập đọc
Về quê ngoại
Em về quê ngoại nghỉ hè ,
Gặp đầm sen nở mà mê hương trời .
Gặp bà tuổi đã tám mươi ,
Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa .
Gặp trăng gặp gió bất ngờ,
Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu .
Bạn bè ríu rít tìm nhau,
Qua con đường đất rực màu rơm phơi.
Bóng tre mát rợp vai người
Vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm .
Về thăm quê ngoại lòng em
Yêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người :
Em ăn hạt gạo lâu rồi
Hôm nay mới gặp những người làm ra .
Những người chân đất thật thà
Em thương như thể thương bà ngoại em .
Hà Sơn
Thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2013
Tập đọc
Về quê ngoại
Em về quê ngoại nghỉ hè ,
Gặp đầm sen nở mà mê hương trời .
Gặp bà tuổi đã tám mươi ,
Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa .
Gặp trăng gặp gió bất ngờ,
Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu .
Bạn bè ríu rít tìm nhau,
Qua con đường đất rực màu rơm phơi.
Bóng tre mát rợp vai người
Vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm .
Về thăm quê ngoại lòng em
Yêu thêm cuộc sống yêu thêm con người .
Em ăn hạt gạo lâu rồi
Hôm nay mới gặp những người làm ra .
Những người chân đất thật thà
Em thương như thể thương bà ngoại em .
Hà Sơn
Luyện đọc
Từ ngữ
đầm sen,
hương trời,
Thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2013
Tập đọc
Về quê ngoại
Luyện đọc
Từ ngữ
mát rợp,
đầm sen,
ríu rít,
Các em đọc nối tiếp khổ!
hương trời,
rơm phơi
Thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2013
Tập đọc
Về quê ngoại
Luyện đọc
Từ ngữ
mát rợp,
đầm sen,
ríu rít,
Các em đọc nối tiếp khổ!
hương trời,
rơm phơi
bóng tre
Thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2013
Tập đọc
Về quê ngoại
đầm sen,
Luyện đọc
Từ ngữ
ríu rít,
mát rợp,
thật thà
hương trời,
rơm phơi
bóng tre,
chân đất
Thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2013
Tập đọc
Về quê ngoại
Người nông dân.
Thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2013
Tập đọc
Về quê ngoại
Luyện đọc
Từ ngữ
đầm sen, ríu rít,
mát rợp, thật thà
hương trời, bóng tre,
rơm phơi, chân đất
s
it
at
ât
Em về quê ngoại nghỉ hè,
Gặp đầm sen nở mà mê hương trời.
Gặp bà tuổi đã tám mươi,
Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa.
Em ăn hạt gạo lâu rồi,
Hôm nay mới gặp những người làm ra.
Những người chân đất thật thà,
Em thương như thể thương bà ngoại em.
rơm phơi,
bóng tre, chân đất
Luyện đọc
đầm sen,
ríu rít,
mát rợp,
thật thà
Từ ngữ
hương trời,
chân đất
rơm phơi,
bóng tre,

Tập đọc
Về quê ngoại
Em về quê ngoại nghỉ hè ,
Gặp đầm sen nở mà mê hương trời .
Gặp bà tuổi đã tám mươi ,
Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa .
Gặp trăng gặp gió bất ngờ,
Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu .
Bạn bè ríu rít tìm nhau,
Qua con đường đất rực màu rơm phơi.
Bóng tre mát rợp vai người
Vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm .

Về thăm quê ngoại lòng em
Yêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người :
Em ăn hạt gạo lâu rồi
Hôm nay mới gặp những người làm ra .
Những người chân đất thật thà
Em thương như thể thương bà ngoại em .
Hà Sơn


Tập đọc
Về quê ngoại

1. Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê ?
Khổ thơ 1
Luyện đọc
Về quê ngoại
Tập đọc
Từ ngữ
mát rợp , thật thà
đầm sen ,
ríu rít,


hương trời ,
chân đất
bất ngờ:
việc xảy ra ngoài ý định, ngoài dự kiến,
gây ngạc nhiên.
→ Bạn nhỏ ở thành phố về thăm quê.
rơm phơi,
bóng tre ,

2. Quê ngoại bạn ở đâu ?
Khổ thơ 1
Luyện đọc
Về quê ngoại
Tập đọc
Từ ngữ
mát rợp , thật thà
đầm sen ,
ríu rít,


hương trời ,
chân đất
rơm phơi,
bóng tre ,
Luyện đọc
Từ ngữ
mát rợp ,
đầm sen ,
ríu rít,


hương trời ,
chân đất
rơm phơi,
bóng tre ,

Tập đọc
Về quê ngoại
thật thà

3. Bạn thấy ở quê có những gì lạ ?
Khổ thơ 1
Luyện đọc
Về quê ngoại
Tập đọc
Từ ngữ
mát rợp , thật thà
đầm sen ,
ríu rít,

hương trời ,
chân đất
rơm phơi,
→ Có đầm sen nở ngát hương; Gặp trăng, gặp gió bất ngờ; con đường đất rực màu rơm phơi; bóng tre mát rợp vai người; vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm.
bóng tre ,
Một số hình ảnh về làng quê Việt Nam
Luyện đọc
Từ ngữ
mát rợp ,
đầm sen ,
ríu rít,


hương trời ,
chân đất
rơm phơi,
bóng tre ,

Tập đọc
Về quê ngoại
thật thà
4. Bạn nghĩ gì về những người làm ra hạt gạo ?
→ Họ là những con người thật thà, bạn nhỏ yêu họ như yêu bà ngoại của mình.
Luyện đọc
Từ ngữ
mát rợp ,
đầm sen ,
ríu rít,


hương trời ,
chân đất
rơm phơi,
bóng tre ,

Tập đọc
Về quê ngoại
thật thà
Sau chuyến về thăm quê ngoại, em thấy
bạn nhỏ như thế nào?
→ Sau chuyến về thăm quê ngoại, thấy bạn nhỏ yêu thêm cảnh đẹp ở quê, yêu những người nông dân làm ra hạt gạo.
Em về quê ngoại nghỉ hè ,
Gặp đầm sen nở mà mê hương trời .
Gặp bà tuổi đã tám mươi ,
Quên quên nhớ nhớ những lời ngày xưa .
Gặp trăng gặp gió bất ngờ,
Ở trong phố chẳng bao giờ có đâu .
Bạn bè ríu rít tìm nhau,
Qua con đường đất rực màu rơm phơi.
Bóng tre mát rợp vai người
Vầng trăng như lá thuyền trôi êm đềm .

Về thăm quê ngoại lòng em
Yêu thêm cuộc sống, yêu thêm con người :
Em ăn hạt gạo lâu rồi
Hôm nay mới gặp những người làm ra .
Những người chân đất thật thà
Em thương như thể thương bà ngoại em .
Hà Sơn

Tập đọc:
Về quê ngoại
Về quê ngoại
quê ngoại nghỉ hè,
Em về
Gặp đầm
sen nở
mà mê hương trời.
Gặp bà
tuổi đã
nhớ nhớ
những lời ngày xưa.
Gặp trăng
gặp gió
Bạn bè
chẳng bao giờ có đâu.
Ở trong phố
bất ngờ
ríu rít tìm nhau
đường đất
Qua con
rực màu rơm phơi.
vai người
Bóng tre
mát rợp
Vầng trăng
êm đềm.
như lá thuyền trôi
tám mươi,
Quên quên
Luyện đọc
Từ ngữ
mát rợp ,
đầm sen ,
ríu rít,


hương trời ,
chân đất
rơm phơi,
bóng tre ,

Tập đọc
Về quê ngoại
thật thà
Em nào xung phong lên đọc thuộc bài thơ.
Luyện đọc
Từ ngữ
mát rợp ,
đầm sen ,
ríu rít,


hương trời ,
chân đất
rơm phơi,
bóng tre ,

Tập đọc
Về quê ngoại
thật thà
Các em vừa học xong bài tập đọc bài gì ?
Trò chơi: Ai nhanh hơn
Tập đọc
Về quê ngoại
Luật chơi: Đại diện 4 tổ bóc thăm, mỗi tổ 1 câu
Sau khi câu hỏi mở ra, suy nghĩ 10 giây
Lần lượt trả lời, tổ nào có câu 1 trả lời trước.
Tổ nào có bạn nhanh trả lời đúng, có thưởng.
Câu 1
mở
Câu 2
mở
Trò chơi: Ai nhanh hơn.
Hết giờ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Câu 3
mở
Câu 4
mở
1. Hãy đọc dòng thơ trong bài
có từ “ríu rít”?
1
2. Bạn nhỏ nghĩ gì về những
người làm ra hạt gạo?
2
4. Hãy đọc thuộc lòng 10 dòng
thơ đầu của bài thơ
“Về quê ngoại”
4
3. Hãy đọc dòng thơ trong bài
có từ “hương trời” ?
3
Về nhà
Học thuộc bài
Chuẩn bị bài: Mồ Côi xử kiện.
Tập đọc:
Về quê ngoại
Chúc các em chăm ngoan, học tốt !
Kính chào quý thầy cô!
Tập đọc:
Về quê ngoại
 
Gửi ý kiến