Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §1. Vectơ trong không gian

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn chung thành
Ngày gửi: 22h:41' 23-02-2017
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 774
Số lượt thích: 0 người
ChưUOng III
Véctơ trong không gian
Quan hệ vuông góc trong KHễNG GIAN


Chương3
VÉC TƠ TRONG KHÔNG GIAN.
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
VÉC TƠ TRONG KHÔNG GIAN
2 ĐƯỜNG THẲNGVUÔNGGÓC
ĐT VUÔNG GÓC VỚI MP
HAI MP VUÔNG GÓC
KHOẢNG CÁCH
ChUương III
Véctơ trong không gian
Quan hệ vuông góc TRONG KHễNG GIAN
Tiết 28 §1: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.

§1: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.

Véc tơ, các phép toán véctơ trong không gian đưuợc định nghĩa hoàn toàn giống nhuư trong mặt phẳng, chúng có các tính chất đã biết
I.Định nghĩa và các phép toán vectơ trong không gian
1.Các định nghĩa
-Giá của véc tơ
-Hai véc tơ cùng phương:
-Hai véc tơ bằng nhau:
- Độ dài của véc tơ:
- véctơ-không :
- Véc tơ:
VéCtơ và các phép toán véctơ trong KG
Hoạt động 1:
Cho tứ diện ABCD. Hãy chỉ ra các véc tơ có điểm đầu là A và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình tứ diện.


Cho hỡnh hộp ABCDA`B`C`D`
Chỉ ra các véctơ bằng
Hoạt động 2:
b) Quy tắc hình bình hành:
2.Phép cộng và trừ vectơ trong KG:
a) Quy tắc 3 điểm:
c) TÝnh chÊt trung ®iÓm :
d) TÝnh chÊt träng t©m tam gi¸c: G lµ träng t©m tam gi¸c ABC
VéCtơ và các phép toán véctơ trong KG
I
a) Xác định các véctơ tổng:
Ho?t d?ng 3: : Cho hỡnh hộp ABCDA`B`C`D`
b) Xác định
QUY TẮC HÌNH HỘP
A
A`
D`
C
C`
B
D
B`
?

VD1: Cho tứ diện ABCD. CMR:
Giải:

+
I. Định nghĩa và các phép toán về vectơ trong không gian:
Tiết 28
HÌNH HỌC 11
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
3. Phộp nhõn vecto v?i m?t s?
V D? 2 Cho t? di?n OABC. Xỏc d?nh di?m M, N d?
,
M l trung di?m c?a OA
K?t qu?
N l trung di?m c?a BC
M
N
Tiết 28
HÌNH HỌC 11
VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN
VD3 Cho t? di?n ABCD. M,N l?n lu?t l trung di?m c?a AB, CD; G l tr?ng tm c?a ? BCD. Cmr:
Ch?ng minh:
§1: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.

T.chất trọng tâm tứ diện
TRẮC NGHIỆM
Qui tắc hình hộp.
2. Qui tắc cần nhớ
§1: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.

I. Định nghĩa và các phép toán véctơ trong không gian
1.Các định nghĩa và các phép toán véctơ trong không gian
Hình hộp ABCD.A`B`C`D` có:
T.chất trọng tâm tứ diện
Tiết học này cần nắm được
1) Véctơ và các phép toán véctơ trong không gian: được định nghĩa tương tự nhuư trong mặt phẳng
2) Các qui tắc cần nhớ
3) Nhớ lại phương pháp chứng minh một số dạng toán
hưUớng dẫn về nhà
Ôn lại kiến thức đã học
2) Làm các bài tập từ 1,2,3,4/Tr 91 SGK.
3) Xem truước phần tiếp theo của bài.
trân trọng cảm ơn quý thầy cô giáo
và các em học sinh
xin chào và hẹn gặp lại !
 
Gửi ý kiến