Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Tuần 25. Vì muôn dân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Dung
Ngày gửi: 23h:56' 18-03-2023
Dung lượng: 8.3 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN HỒNG

TIẾNG VIỆT - LỚP 5B
GIÁO VIÊN : HOÀNG THỊ DUNG

TIẾNG VIỆT

Vì muôn
dân
Theo ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN
THƯ

MỤC
TIÊU

Kể lại được từng đoạn và toàn bộ
câu chuyện.
Lắng nghe, nhận xét đúng lời kể của
bạn.
Nêu được diễn biến sự việc và ý nghĩa
câu chuyện.

Giáo viên kể
chuyện lần 1

1

4


muôn
dân

2

3

5

6

Giải nghĩa từ
khó

Tị hiềm: nghi ngờ, không tin nhau.

Hiềm khích: thù ghét nhau một cách sâu sắc.
Quốc công Tiết chế: chỉ huy cao nhất của quân đội.
Chăm-pa: một nước ở phía Nam nước Đại Việt bấy giờ
(ngày nay là từ Quảng Bình tới Bình Thuận).
Sát Thát: Giết giặc Nguyên.

Quan sát tranh thật kĩ và cho biết trong
tranh có những nhân vật nào?
1

2

3

Trần Hưng Đạo (Trần Quốc
Tuấn).
Trần Liễu (cha của Trần Hưng
Đạo).
Vua Trần Nhân Tông (cháu của vua Trần
Thái sư
Tông).
4 Quang Khải5(con của vua Trần
6
Thái
Trần
Thái
Tông).
Các bô
lão.

Trần Hưng Đạo
Tên thật là Trần Quốc Tuấn, là con
trai của An Sinh Vương (Trần Liễu).
Ông là người có tài văn võ.
Ông đã chỉ huy quân đội nhà Trần ba
lần đánh tan quân Mông - Nguyên.
Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến lần
thứ hai và ba, ông được cử làm Tiết
chế thống lĩnh quân đội.

Quan hệ gia tộc của các nhân vật trong
Trần
Thừa
truyện
(Trần Thái
Tổ)

An Sinh Vương
(Trần Liễu –
anh)
Quốc Công Tiết
Chế Hưng Đạo
Vương (Trần
Quốc Tuấn)

Trần Thái Tông
(Trần Cảnh –
em)
Thượng tướng
Trần Thánh Tông
Thái sư
(Trần Hoảng –
Trần Quang Khải
anh)
– em
Trần Nhân Tông
(Trần Khâm)

Giáo viên kể
chuyện lần 2

“Năm 1235, khi Trần Quốc Tuấn mới 5, 6 tuổi, cha ông là
Trần Liễu có chuyện tị hiềm với vua Trần Thái Tông. Năm
1251, Trần Liễu lâm bệnh nặng, trước khi mất có trăn trối
dặn Trần Quốc Tuấn phải vì cha mà giành lại ngôi vua.
1 Biết cha không quên hận cũ,
thương cha, Quốc Tuấn đành gật
đầu để cha yên lòng, nhưng ông
không cho đó là điều phải và luôn
tìm cách hòa giải mối hiềm khích
trong gia tộc..

Cuối năm 1284, nhà Nguyên lại kéo hàng chục vạn quân
sang xâm chiếm nước ta. Thế giặc mạnh như chẻ tre.
2

Vua Trần Nhân Tông (cháu
Trần Thái Tông) cho mời
Hưng Đạo về kinh. Vừa từ
Vạn Kiếp về tới Thăng
Long, đậu thuyền ở bến
Đông, ông sai mời Thượng
tướng Thái sư Trần Quang
Khải (con vua Trần Thái
Tông) đến cùng bàn kế
đánh giặc.

3

Biết Quang Khải ngại tắm, ông sai nấu sẵn nước thơm và
xin được tắm giùm. Ông tự tay cởi áo cho Quang Khải, dội
nước thơm cho Quang Khải và thân mật đùa:
4
- Hôm nay, thật
- Tôi mới thật có may
mắn vì được Quốc
công Tiết chế tắm cho.

may mắn, tôi được
tắm hầu Thái sư.

Trước tấm lòng chân tình của cả hai người, mối hiềm
khích của cả hai bên được cởi bỏ.

Hôm sau, hai người vào cung. Vua đã chờ sẵn để bàn việc
nước. Nhà vua băn khoăn:
- Lần trước, giặc Nguyên đã bị ta đánh bại. Nhưng lần này
chúng đông và mạnh hơn trước bội phần. Các khanh xem
có kế gì để giữ yên xã tắc?
Hưng Đạo trình bày kĩ mọi việc, từ trấn giữ biên thùy, cắt
cử các tướng..., đoạn ông nhấn mạnh:
- Nên triệu gấp bô lão cả nước về kinh để cùng bàn luận.
Có sức mạnh nào mạnh bằng sức mạnh trăm họ! Anh em
hòa thuận, trên dưới một lòng thì giặc kia dẫu mạnh mấy
cũng phải tan!
Vua y lời.

Một sáng đầu xuânHưng
năm Đạo
1258,
bô lão từ mọi miền đất
tâu:
nước tụ hội về điện Diên
Vua quan
nhà
tề tựu
- ChoHồng.
giặc mượn
đường
là Trần
mất nước!
đông đủ. Vua ướm hỏi:
Cả điện đồng thanh:
- Nhà Nguyên sai sứ giả mang thư sang, xin mượn đường
- Không cho giặc mượn đường!
để đánh Chăm-pa. Ý các khanh thế nào?
Vua hỏi tiếp:
5
5
- Ta nên hòa hay nên đánh?
Điện Diên Hồng như rung lên bởi
những tiếng hô của muôn người:
- Nên đánh!
- Sát Thát!

Nhờ trên dưới đồng lòng, vua tôi hòa thuận... quân dân ta
đã đánh tan giặc Nguyên, giữ vững độc lập dân tộc.”
6

Tìm hiểu ý
nghĩa câu
chuyện

Câu chuyện kể về ai ?
Câu chuyện kể về Trần Hưng Đạo
(Trần Quốc Tuấn).

Theo em, vì sao câu chuyện có tên là “Vì
muôn dân”?
Câu chuyện có tên là “Vì muôn dân” vì qua câu
chuyện, ta thấy Trần Hưng Đạo đã vì đại nghĩa,
đặt lợi ích của dân tộc lên trước tiên, chủ động
làm hòa với Trần Quang Khải và tạo nên khối
đoàn kết chống giặc.

Ý nghĩa câu chuyện
Ca ngợi Trần Hưng Đạo đã vì đại nghĩa mà xóa
bỏ hiềm khích cá nhân với Trần Quang Khải để
tạo nên khối đoàn kết chống giặc. Đồng thời ca
ngợi một truyền thống tốt đẹp của dân tộc đó là
truyền thống đoàn kết, muôn người như một.

Em hãy tìm những câu ca dao, thành
ngữ, tục ngữ nói về truyền thống đoàn
kết của dân tộc ?
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Luyện kể
theo
đoạn

Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ
dưới đây, hãy kể lại từng đoạn câu chuyện.
1

2

3

4

5

6

Cha của Trần Quốc Tuấn trước khi qua đời dặn con phải
giành lại ngôi vua. Trần Quốc Tuấn không cho đó là phải,
nhưng thương cha nên gật đầu.
1

Năm 1284, giặc Nguyên lại sang xâm lược nước ta.
Thế giặc mạnh như chẻ tre.
2

Trần Quốc Tuấn mời Trần Quang Khải xuống thuyền
của mình ở bến Đông để cùng bàn kế đánh giặc.
3

Trần Quốc Tuấn tự tay dội nước tắm cho Trần
Quang Khải, khéo lép cởi bỏ mâu thuẫn gia tộc.
4

Theo lời Trần Quốc Tuấn, vua mở hội nghị Diên
Hồng triệu tập các bô lão từ mọi miền đất nước. Vua
tôi đồng lòng quyết tâm diệt giặc.
5

Cả nước đoàn kết một lòng nên giặc Nguyên đã bị
đánh bại.
6

Tiêu chí đánh giá
Người kể
chuyện
- Kể rõ ràng, đúng
cốt truyện.
- Nêu được ý nghĩa
câu chuyện.
- Đảm bảo thời gian
kể chuyện.

Người nghe
- Chăm chú lắng nghe.
- Nhận xét đúng, phản
hồi tích cực:
+ Điều em ấn tượng.
+ Điều em góp ý.
+ Điều em băn khoăn.

Kể lại toàn bộ câu chuyện.
1

2

3

4

5

6

Đánh giá
mục tiêu

Kể lại được từng đoạn và toàn bộ
câu chuyện.
Lắng nghe, nhận xét đúng lời kể của
bạn.
Nêu được diễn biến sự việc và ý nghĩa
câu chuyện.

Dặn dò
Kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
Chuẩn bị cho tiết kể chuyện tuần 26.
 
Gửi ý kiến