Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Xuân Hà
Ngày gửi: 09h:39' 09-09-2015
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 329
Số lượt thích: 0 người
THPT PHẠM THÀNH TRUNG
2

BÀI 1


VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI
VÀ HỘI NHẬP
NỘI DUNG
Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế-xã hội.
2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực.
3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập
Hãy cho biết nội dung của các hình ảnh sau
Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách
toàn diện về kinh tế -xã hội.
- Cuộc CMKHKT hiện đại.
- Đông Âu XHCN và Liên Xô: kinh tế suy thoái.
Khủng hoảng kinh tế - xã hội nặng nề (lạm phát cao, kéo dài).
-1979: Manh nha (Khoán 100, 10 trong NN)
-1986: Khẳng định theo 3 xu thế (SGK)
- Thoát khỏi khủng hoảng KT- XH, đẩy lùi lạm phát
- Tốc độ tăng trưởng KTcao.
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH – HĐH Cơ cấu lãnh thổ chuyển biến rõ
- Đạt được thành tựu lớn trong xóa đói giảm nghèo
Toàn cầu hóa, khu vực hóa diễn ra ngày càng rõ nét
- Tiềm lực kinh tế yếu. - Mỹ cấm vận kinh tế.
Kinh tế Đông Âu và Liên Xô: suy thoái.
 Quan hệ hợp tác các nước gặp nhiều khó khăn
- 1995: Bình thường hóa quan hệ với Mỹ.
- 7/1995: Gia nhập ASEAN.
- Tham gia diễn đàn APEC.
- 1/2007: Gia nhập WTO.
-Thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài
- Đẩy mạnh hợp tác toàn diện
- Ngoại thương phát triển nhanh (17,9%/năm 1986-2005), xuất khẩu lớn về một số mặt hàng
Cạnh tranh gay gắt, nguy cơ khủng hoảng, tụt hậu về kinh tế…
2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực
-Hoàn thiện và thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường.
-Đẩy mạnh CNH-HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức.
Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, văn hóa mới chống tệ nạn xã hội, mặt trái cơ chế thị trường
Có các giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên, môi trường.
Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng tiềm lực quốc gia
Phát triển bền vững
3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công
cuộc đổi mới ở nước ta.
Hoàn thành sơ đồ khung sau đây
THPT PHẠM THÀNH TRUNG
Câu hỏi củng cố
Năm 1975
Năm 1986
Năm 1995
Năm 1997
Năm 2007
Đất nước thống nhất
Đề ra đường lối đổi mới kinh tế-xã hội.
Bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì, gia nhập ASEAN.
Khủng hoảng tài chính Châu Á.
Gia nhập tổ chức thương mại thế giới.
Chọn năm và nêu sự kiện xảy ra trong năm đó
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Biểu hiện tình trạng khủng hoảng kinh tế nặng nề
Một trong ba xu thế đổi mới-1986
Cơ sở phát triển nền kinh tế bền vững
AFTA là khu vực mậu dịch tự do của tổ chức nào?
Mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu nổi tiếng
Nguồn vốn đầu tư nước ngoài giúpcải thiện CSHT
Tổ chức kinh tế gồm nhiều nước châu Á-TBD
1
2
3
4
5
6
7
ĐOÁN Ô CHỮ HÀNG DỌC
KẾT QUẢ Ô CHỮ
HỘI NHẬP
THPT PHẠM THÀNH TRUNG
KẾT THÚC
KẾT THÚC
- Dân chủ hóa đời sống KT-XH

-Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

-Tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước trên thế giới
- Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

- Có thêm thành phần kinh tế tư nhân (tư bản trong và ngoài nước, cá thể..)

- Tăng cường hợp tác với các nước không phân biệt thể chế chính trị, gia nhập nhiều tổ chức kinh tế lớn…
Hoàn thành khung kiến thức sau
NHÓM 1
NHÓM 2
NHÓM 3
Tăng trưởng kinh tế 1975-2005
NHÓM 4
Tỉ lệ nghèo của cả nước
Các nhóm hãy nhận xét các biểu đồ sau đây và kết luận về thành tựu đạt được
Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế 1990-2005
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH
Tăng trưởng kinh tế khá cao
Đẩy lùi lạm phát
Cơ cấu lãnh thổ chuyển biến rõ nét
Thành tựu lớn trong xóa đói, giảm nghèo
Thành tựu của công cuộc đổi mới
Diễn biến của quá trình hội nhập
Dùng các mũi tên nối các ý ở 2 cột sau đây sao cho phù hợp
HỘI NHẬP
GDP theo giá so sánh 1994, phân theo thành phần kinh tế
1986
1989
1991
1995
1997
2000
2003
2005
Nghìn tỉ đồng
năm
 
Gửi ý kiến