Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ngọc huyền
Người gửi: Nguyễn thị ngọc huyền
Ngày gửi: 01h:05' 23-04-2019
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
Bài 24: Việt Nam
trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất
(1914-1918)
Lịch sử 11:
Nhóm 1: tổ 1&2
III, Sự xuất hiện khuynh hướng
cứu nước mới
III, Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới.


1, Phong trào công nhân.
Vào thời kì chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào công nhân diễn ra sôi nổi.
Hình thức: Đấu tranh kinh tế và bạo động vũ trang.
Hoạt động: Nghỉ việc chống cúp phạt lương, bỏ trốn chống bọn cai thầu, tham gia khởi nghĩa Thái Nguyên, đốt nhà cai thầu…
Mục tiêu: Chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế.
III, Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới.
1, Phong trào công nhân
  Phong trào thể hiện rõ bản chất đoàn kết, kỷ luật của giai cấp công nhân, tuy vậy vẫn mang tính tự phát.
Đây là ai? Bạn biết gì về nhân vật này?
Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh)
(19/5/1890-2/9/1969)
Quê ở: Nam Đàn – Nghệ An
Là nhà cách mạng lớn, người sáng lập ĐCS Việt Nam, người đặt nền móng và lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thành công.
Quê nội của Bác (Kim Liên)
Quê ngoại của Bác (Hoàng Trù)
III, Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới.


2, Buổi đầu hoạt động cứa nước của Nguyễn Tất Thành(1911-1918)
III, Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới.
2, Buổi đầu hoạt động cứa nước của Nguyễn Tất Thành(1911-1918)

Hoàn cảnh:
Sinh ra trong gia đình trí thức yêu nước.
Lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, thấu hiểu nỗi cùng cực của nhân dân.
Sớm có tinh thần yêu nước, ý chí cứu nước.
Sớm nuôi chí đánh đuổi TDP giành độc lập cho dân tộc.
Bác đã ra đi tìm đường cứu nước với tên gì? Và đã lên con tàu nào?
Tên là Văn Ba
Trên con tàu Đô đốc La-Tu-Sơ Tờ-Rê-Vin
III, Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới.
2, Buổi đầu hoạt động cứa nước của Nguyễn Tất Thành(1911-1918)

b) Hoạt động:

5-6-1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? Ở đâu?
5-6-1911 tại bến Cảng Nhà Rồng
Bác đã ra đi tìm đường cứu nước.
III, Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới.
2, Buổi đầu hoạt động cứa nước của Nguyễn Tất Thành(1911-1918)

b) Hoạt động:

Từ  năm 1911 - 1917, Người đi qua nhiều nước và nhận thức rằng ở đâu bọn thực dân cũng tàn bạo, độc ác và ở đâu, người lao động cũng bị áp bức, bóc lột dã man.
Cuối năm 1917, Người trở về Pháp, tích cực học tập, rèn luyện và tham gia phong trào công nhân Pháp. Người đã tích cực viết báo, truyền đơn… tố cáo thực dân Pháp và tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam.
Sống và làm việc trong phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận tư tưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, tư tưởng của Người có những chuyển biến, là cơ sở để sau này Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
Cảm ơn
cô và các bạn
đã lắng nghe
phần trình bày của nhóm
 
Gửi ý kiến