Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Trường Quân
Ngày gửi: 23h:01' 12-04-2010
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 1501
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hương, Trần Hải Âu)
Trường THPT Gia Nghĩa
Tổ: Sử - Địa – GDCD Người dạy: Phan Trường Quân
ĐT: 0905415022
Năm học: 2009 - 2010
Tru?ng THPT
Gia NGhia
Bài 24: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
(1914 - 1918)
TIẾT 32.

BÀI 24: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)
I- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Những biến động về kinh tế:
Âm mưu của Pháp:
Vơ vét nhân lực, vật lực, tài lực để gánh đỡ những tổn thất và thiếu hụt của Pháp trong chiến tranh.
1. Những biến động về kinh tế:
I- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
I- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Những biến động về kinh tế:
Chính sách kinh tế của Pháp:
Tăng các loại thuế, bắt nhdân mua công trái.
Vơ vét lúa gạo, kim loại đưa về nước Pháp.
Bắt nhân dân chuyển từ trồng lúa sang trồng cây công nghiệp phục vụ chiến tranh.
Nới lỏng độc quyền cho tư sản người Việt tự do kinh doanh.
1. Những biến động về kinh tế:
I- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
I- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Những biến động về kinh tế:
Chuyển biến:

Gây tổn hại nền nông nghiệp trồng lúa; nông dân bị bần cùng hóa.
Một số ngành công nghiệp, giao thông vận tải, nội thương có điều kiện phát triển.
1. Những biến động về kinh tế:
I- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
I- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
2. Tình hình phân hóa xã hội:
Xã hội Việt Nam tiếp tục phân hóa sâu sắc.
- Nông dân tiếp tục bị bần cùng hóa và nhiều người bị bắt đi lính sang chiến trường Châu Âu.
- Số lượng công nhân, tư sản, tiểu tư sản tăng nhanh, bắt đầu đấu tranh bênh vực quyền lợi cho người trong nước.
1. Những biến động về kinh tế:
1. Những biến động về kinh tế:
2. Tình hình phân hóa xã hội:
I- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
Bắt lính:
Công nhân mỏ
I- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
2. Tình hình phân hóa xã hội:
Ảnh hưởng:
Mâu thuẫn xã hội gay gắt hơn.
Số lượng công nhân, tư sản, tiểu tư sản tăng nhanh, nhận thức rõ hơn vai trò chính trị của mình.
1. Những biến động về kinh tế:
1. Những biến động về kinh tế:
2. Tình hình phân hóa xã hội:
I- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH
VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH.
Hoạt động nhóm ( 3 – 5 phút)
Nhóm 1. Hoạt động của Việt Nam Quang phục hội
Nhóm 2. Cuộc vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân (1916)
Nhóm 3. Khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên và phong trào hội kín ở Nam Kì
Nhóm 4. những cuộc khởi nghĩa vũ trang của đồng bào các dân tộc thiểu số
1. Những biến động về kinh tế:
2. Tình hình phân hóa xã hội:
I- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH.
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH
VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH.
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH
VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH.
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH
VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH.
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH
VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH.
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH
VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH.
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH
VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH.
1. Phong trào công nhân
- Phong trào công nhân pha?t tri?n ma?nh
- Hình thức: đấu tranh kinh t? kết hợp với ba?o dơ?ng vũ trang.
- Mục tiêu: chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế
-> Phong trào đấu tranh mang tính tự phát.
III. SỰ XUẤT HIỆN KHUYNH HƯỚNG CỨU NƯỚC MỚI
1. Những biến động về kinh tế:
2. Tình hình phân hóa xã hội:
I- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH.
III. SỰ XUẤT HIỆN KHUYNH HƯỚNG CỨU NƯỚC MỚI
1. Phong trào công nhân
2. Buổi đầu hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
NGUYỄN ÁI QUỐC
1. Những biến động về kinh tế:
2. Tình hình phân hóa xã hội:
I- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH.
III. SỰ XUẤT HIỆN KHUYNH HƯỚNG CỨU NƯỚC MỚI
1. Phong trào công nhân
2. Buổi đầu hoạt động của NAQ
Quê nội của Bác Hồ
Quê ngoại của Bác Hồ
Hoàn cảnh ra đi tìm đường cứu nước
Lớn lên giữa lúc nước mất, nhà tan, lại được chứng kiến nỗi thống khổ của nhân dân dưới ách thống trị của đế quốc, phong kiến.
Các cuộc đấu tranh đều thất bại, bế tắc.
Người sớm nuôi ý chí đánh đuổi thực dân Pháp, giải phòng đồng bào.
1. Những biến động về kinh tế:
2. Tình hình phân hóa xã hội:
I- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH.
III. SỰ XUẤT HIỆN KHUYNH HƯỚNG CỨU NƯỚC MỚI
1. Phong trào công nhân
2. Buổi đầu hoạt động của NAQ
Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc ra đi trên con tàu nào, với cái tên gì ?
Tàu Đô đốc La-tu-sơ Tờ-rê-vin, với cái tên là Văn Ba.
Nguyễn Tất Thành ra đi ở bến cảng nào ? Vào ngày tháng năm nào ?
Bến cảng Nhà Rồng, vào ngày 5 - 6 - 1911.
* Các hoạt động của Nguyễn Ai Quốc
- Năm 1911-1917, Người di nhiều nước, làm nhiều nghề, tiếp xúc với nhiều người -> hiểu rõ ở đâu bọn đế quốc cũng tàn bạo, độc ác, nhân dân lao động bị áp bức bóc lột dã man
- Năm 1917 Nguo`i trở lại Pháp, tích cực hoạt động tố cáo thực dân Pháp, tiếp nhận ảnh hưởng Cách mạng tháng Mười Nga, tư tưởng của người dần dần biến đổi.
1. Những biến động về kinh tế:
2. Tình hình phân hóa xã hội:
I- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH VŨ TRANG TRONG CHIẾN TRANH.
III. SỰ XUẤT HIỆN KHUYNH HƯỚNG CỨU NƯỚC MỚI
1. Phong trào công nhân
2. Buổi đầu hoạt động của NAQ
- Ngày 5/6/1911 Nguyeãn Aùi Quoác ra đi tìm đường cứu nước
CỦNG CỐ
?
Trong thời kỳ CTTG thứ nhất (1914-1918), thực dân Pháp đã áp dụng các chính sách áp bức, bóc lột ở Việt Nam:
Phá cây lương thực, trồng cây lấy nguyên liệu để phục vụ cho chiến tranh.
Tiếp tục đẩy mạnh khai thác hầm mỏ, lấy kim loại quý hiếm.
Bắt nhân dân ta mua công trái để có thêm tiền chi phí cho chiến tranh.
Ráo riết bắt thanh niên VN đẩy ra chiến trường làm bia đỡ đạn thay cho quân đội Pháp.
Tất cả các chính sách trên.
CỦNG CỐ
?
Khi CTTG I nổ ra, TD Pháp đẩy mạnh việc bắt lính thuộc địa sang làm bia đỡ đạn cho quân Pháp ở chiến trường Châu Âu. Đối tượng chính bị bắt là:
Công nhân.
Tầng lớp TTS trí thức.
Tư sản và địa chủ.
Nông dân.
CỦNG CỐ
?
Trong thời kỳ diễn ra chiến tranh, giai cấp CN VN
Đấu tranh chuyển từ tự phát sang tự giác.
Tăng nhanh về số lượng ở mọi ngành kinh tế, nhất là CN khai thác mỏ và CN đồn điền.
Tăng nhanh cả về SL lẫn CL
Không có sự chuyển biến gì..
CỦNG CỐ
?
Để bênh vực về quyền lợi chính trị và kinh tế cho người trong nước, giai cấp TS và tầng lớp TTS đã:
Liên minh với CN và ND cùng nhau chống Pháp.
Không đóng thuế kinh doanh cho TB Pháp.
Lập cơ quan ngôn luận riêng của mình (như báo Diễn đàn bản xứ, An –Hà, Đại Việt…)
Không có phản ứng gì.
Nông dân bị bần cùng hóa …
Chính sách …
Cầu Long Biên (Hà nội)
Ga Hàng Cỏ (Hà nội)
Cảng Sài gòn
Bạch Thái Bưởi
Avatar

Bài của thầy Quân bao giờ cũng hơn hẳn! Tôi thấy có nhiều phương pháp trình bày bài giảng điện tử rất tốt! Tôi ít khi lập sơ đồ hay biểu đồ mà lại chú ý nhiều đến họp nhóm và bảng biểu. Khi xem bài của thầy tôi đã học được rất nhiều. Cảm ơn thầy nha

Ngạc nhiên

Avatar
CÁCH TẠO NỀN CHO Ổ CỨNG – MỚI TẢI TẠI ĐÂY: http://violet.vn/thcstienphongvb/present/show/entry_id/3160255 (CÓ KÈM THEO PHIM HƯỚNG DẪN CỤ THỂ)
No_avatar
bài của Thầy Quân rất hay! cám ơn thầy nhiều, những bài của Thầy có nhiều kinh nghiệm để học hỏi!
No_avatar
sao em thấy bài giảng chua được thẩm định là sao?
No_avatarf

từ trước tới giờ bạn đã thấy cái nào thẩm định chưa

 

 
Gửi ý kiến