Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 05. Vietnamese Food and Drink. Lesson 7. Looking back & project

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Quỳnh Lê
Ngày gửi: 19h:06' 16-08-2016
Dung lượng: 55.0 KB
Số lượt tải: 468
Số lượt thích: 0 người
Unit 5 Vietnamese food and drink
Lesson 7: Looking back and project
I. Warm up:
Game: "Stop the bus"
B
H
S
P
II. Grammar: a/an, some, any
A/ an
+ Singular COUNTABLES
Example: There is A banana
There is AN apple
Some
Any
+ Countables and Uncountables in AFFIRMATIVE sentences
+ in an OFFER or a REQUEST .
Example: There is SOME sugar.
There are SOME eggs.
Would you like some noodles?
+ Countables and Uncountables in NEGATIVE and INTERROGATIVE sentences
Example: There isn’t ANY milk.
There aren’t ANY tomatoes.
Is there ANY sauce?
Are there ANY steamed buns?
* Complete the sentences with a/an, some, any
There aren’t ........eggs in the fridge.
Would you like.............coffee?
Is there.........orange juice in the fridge?
She has got...........eggs but she hasn’t got .......milk.
There is only ..........egg in the fridge.
any
any
some
any
an
some
III. COMMUNICATION
Phong: Can you tell me how to cook rice, please. What should I do first?
Mi: (1)...................................
Phong: What should i do when the water boils?
Mi: (2)...................................
Phong: And then?
Mi: (3)...................................
Phong: Ok, after that?
Mi: (4)....................................
Phong: Ah, yes. Thank you.
A. Then, stir the rice
B. When the water boils, put in the rice and let it boil for another five minutes
C. Cook the rice over low heat for 15 minutes before you serve
D. First, put water in a pot and cook it over high heat until it boils
D. First, put water in a pot...
B. When the water boils,...
A. Then, stir the rice
C. Cook the rice over low...
PROJECT
No_avatar

Không biết ngượngLa hét

 
Gửi ý kiến