Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Hữu
Ngày gửi: 08h:35' 27-11-2014
Dung lượng: 10.3 MB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người
Làng Hoàng Trù – Quê hương Bác Hồ
Di sản thiên nhiên thế giới: động Phong Nha
Nghĩa trang Trường Sơn-Nghĩa trang lớn nhất Việt Nam với hơn 10.000 ngôi mộ
Di sản văn hóa thế giới: Cố đô Huế
Những hình ảnh trên gợi cho em liên tưởng đến vùng kinh tế nào của nước ta ?
Hình 23.1: Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ
Nghiên cứu SGK trang 81 và hình 23.1/82 cho biết vùng BắcTrung Bộ gồm những tỉnh nào ? Diện tích ? Dân số ?
Bài 23: VÙNG BẮC TRUNG BỘ
I/- Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ:
-?: Dựa vào H23.1/82 lên bản đồ xác định vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ của vùng Bắc Trung Bộ.
-?: Em có nhận xét gì về hình dáng lãnh thổ của vùng ?
-?: Với vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ như trên hãy rút ra ý nghĩa vị trí địa lý của vùng ?
Lược đồ trống vùng Bắc Trung Bộ
Bản đồ các nước Đông Nam Á
II/- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
-Địa hình:
-?:Quan sát lược đồ H23.1 hãy mô tả địa hình của vùng từ Tây sang Đông ?
II/- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
-Khí hậu:
-?:Quan sát lược đồ và nghe xong bài nhạc hãy cho biết dãy núi Trường Sơn Bắc ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu ở Bắc Trung Bộ ?
!
II/- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
-Sông ngòi:
-?:Quan sát lược đồ sông ngòi Việt Nam và kiến thức đã học em có nhận xét gì về sông ngòi của vùng?
II/- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
-Về tài nguyên:
Dựa vào hai hình trên, hãy so sánh về tài nguyên rừng và tài nguyên khoáng sản giữa phía Bắc và phía Nam dãy Hoành Sơn
Biểu đồ tỷ lệ đất lâm nghiệp
có rừng phân theo phía Bắc và phía Nam dãy Hoành Sơn.
II/- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:
-Về tài nguyên:
+ Tài nguyên rừng và khoáng sản:
+ Tài nguyên biển:
-?:Dựa vào lược đồ hãy chứng minh Bắc Trung Bộ có nguồn tài nguyên biển khá đa dạng?
Thảo luận nhóm: trong 4 phút
-?:Điều kiện tự nhiên ở Bắc Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế-xã hội của vùng ?
-Địa hình: đồi núi phía Tây, đồng bằng ở giữa, biển phía Đông.
-Khí hậu: nhiệt đới ẩm gió mùa, chịu nhiều thiên tai.
-Sông ngòi: phần lớn là sông nhỏ ngắn, dốc.
-Tài nguyên:
+Rừng.
+Khoáng sản.
+Biển.
*Thuận lợi:
-Trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn, trồng rừng.
-Khai thác và chế biến khoáng sản.
-Phát triển kinh tế biển.

*Khó khăn:
Thường xuyên bị thiên tai như: bão, lũ, hạn hán, gió Tây khô nóng, cát bay …
-Thương người như thể thương thân.
-Lá lành đùm lá rách.
-Một miếng khi đói bằng một gói khi no
Hãy chung tay vì đồng bào miền Trung bị lũ lụt !
III/- Đặc điểm dân cư xã hội:
-?: Nghiên cứu SGK trang 83 và Bảng 23.1 trang 84 cho biết đặc điểm thành phần dân tộc của vùng Bắc Trung Bộ. Xác định tên một số dân tộc tiêu biểu.
III/- Đặc điểm dân cư xã hội:
Phụ nữ dân tộc Thái-Nghệ An
Hát xường của người Mường-Thanh Hóa
Học sinh dân tộc Mông-Nghệ An
Trang phục người Bru-Vân kiều
III/- Đặc điểm dân cư xã hội:
-Thành phần dân tộc:
-Phân bố dân cư:
-?:Dựa vào bảng trên hãy cho biết những khác biệt trong cư trú và hoạt động kinh tế giữa phía Đông và phía Tây của vùng.
-?: Bắc Trung Bộ có đến 25 dân tộc sinh sống với số dân gần 11 triệu người điều đó có thuân lợi gì ?
Dựa vào Bảng trên hãy nhận xét sự chênh lệch về dân cư xã hội ở Bắc Trung bộ so với cả nước.

PHAN BỘI CHÂU
(1867-1940)
Đại tướng:
VÕ NGUYÊN GIÁP
Tổng Bí thư:
TRẦN PHÚ
BÀI TẬP:
Câu 1 : Xác định vị trí địa lý và giới hạn vùng Bắc Trung Bộ qua hình dưới đây ?
BÀI TẬP:
Câu 2: Nêu một số thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên của vùng Bắc Trung Bộ đối với việc phát triển kinh tế-xã hội.
Học bài.
- Chuẩn bị bài 24: “VUØNG BAÉC TRUNG BOÄ (tt)”
+ Neâu nhöõng thaønh töïu vaø khoù khaên trong phaùt trieån kinh teá noâng nghieäp, coâng nghieäp ôû Baéc Trung Boä?
+ Taïi sao noùi du lòch laø theá maïnh kinh teá cuûa Baéc Trung Boä ?
+ Traû lôøi caùc caâu hoûi in nghieân trong SGK ?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓