Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Vùng Tây Nguyên

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Sĩ Hiệp (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:23' 15-12-2018
Dung lượng: 36.6 MB
Số lượt tải: 100
Số lượt thích: 0 người
MÔN ĐỊA LÍ 9

TIẾT 31-BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ
SINH HOẠT CỤM CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC CỤM 5
KHỞI ĐỘNG:
Vị trí địa lí:
- Nằm ở phía Tây Nam vùng Duyên hải NTB.
- Phía Bắc và phía Đông giáp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
- Phía Tây giáp Lào, Cam-pu-chia.
- Phía Nam giáp vùng Đông Nam Bộ.
Giới hạn lãnh thổ:
- Gồm: 5 tỉnh.
- Diện tích: 54.475 km2 chiếm 16% diện tích cả nước.
Hình 28.1: Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên
1. Đặc điểm:
? Xác định vị trí địa lí của vùng Tây Nguyên?
-> Là vùng duy nhất của nước ta không giáp biển.
I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ:
? Xác định giới hạn lãnh thổ của vùng Tây Nguyên?
Hình 28.1: Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên
1. Đặc điểm:
I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ:
2. Ý nghĩa:
+ Có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với cả nước về kinh tế cũng như an ninh, quốc phòng.
+ Vị trí ngã 3 biên giới: Lợi thế về độ cao cũng như cơ hội liên kết với các nước trong khu vực.
+ Là nơi bắt nguồn của các dòng sông, suối đổ về 3 phía. -> Tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng đầu nguồn.
? Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí vùng Tây Nguyên?
II/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ:
Thảo luận nhóm
Thảo luận nhóm
ĐỊA HÌNH CAO NGUYÊN XẾP TẦNG
Địa hình cao nguyên xếp tầng
Hình 28.1:Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên
S.Ba
S. Đồng Nai
S. Xê Xan
S. Srê Pôk
Thủy điện Đrây Hinh
Y-a-ly
CƠ CẤU CÂY TRỒNG ĐA DẠNG
Hồ tiêu
Chè
Dâu tằm
TIẾT 31 - BÀI 28:

VÙNG TÂY NGUYÊN

Vườn Quốc gia Yok Đôn
Vườn Quốc gia Chư Yang Sin
Thành phố Đà Lạt
Lũ quét
Hạn hán
Cháy rừng
III/ ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI:
? Cho biết số dân ở Tây Nguyên? Đây là địa bàn cư trú của những dân tộc nào? Kể tên?
Dân số:
+ 4,4 triệu người (năm 2002), chiếm khoảng 5% số dân cả nước.
+ 5,5 triệu người (năm 2013), chiếm khoảng 6% số dân cả nước.
- Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc.
- Là vùng thưa dân, mật độ dân số thấp nhất nước ta (năm 2002 khoảng 81 người/km2)
II/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ:
KINH
Đua voi
Đàn T’rưng
Nhà rông
Lễ hội cồng chiêng
LỄ HỘI CÀ PHÊ BUÔN MA THUỘT 2011
Đua voi ở Bản Đôn- Đắk Lắk (tháng 3)
III/ ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI:
- Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc.
- Là vùng thưa dân, mật độ dân số thấp nhất nước ta (năm 2002 khoảng 81 người/km2)
? Nhận xét gì về sự phân bố dân cư, dân tộc?
II/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ:
- Phân bố không đều:
+ Các dân tộc ít người chiếm 30% chủ yếu sống trên cao nguyên.
+ Dân tộc Việt (Kinh) chiếm 70% chủ yếu sinh sống ở các đô thị, ven đường giao thông, các nông - lâm trường.
III/ ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI:
- Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc.
- Là vùng thưa dân, mật độ dân số thấp nhất nước ta (năm 2002 khoảng 81 người/km2)
? So sánh 1 số chỉ tiêu phát triển dân cư - xã hội ở Tây Nguyên với cả nước?
II/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ:
- Phân bố không đều:
+ Các dân tộc ít người chiếm 30% chủ yếu sống trên cao nguyên.
+ Dân tộc Việt (Kinh) chiếm 70% chủ yếu sinh sống ở các đô thị, ven đường giao thông, các nông - lâm trường.
- Nhiều chỉ tiêu dân cư - xã hội còn thấp, đời sống dân cư còn gặp nhiều khó khăn, đang được cải thiện đáng kể.
III/ ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI:
? Tại sao thu nhập BQ/người/tháng cao hơn so với cả nước mà tỉ lệ hộ nghèo lại lớn hơn so với cả nước?
II/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ:
* Giải pháp: khắc phục khó khăn:
- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư phát triển kinh tế.
+ Xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân, nâng cao trình độ dân trí.
+ Khai thác hợp lí, bảo vệ tài nguyên đất, rừng.
III/ ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI:
?Nêu những giải pháp khắc phục khó khăn?
II/ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
I/ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ:
GIAO THÔNG
ĐIỆN
BƯU CHÍNH-VIỄN THÔNG
NƯỚC SẠCH
PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG
Câu 1: Hãy cho biết cao nguyên nào sau đây không thuộc vùng Tây Nguyên?

A. Đăk Lăk B. Mơ Nông C. Lâm Viên D. Mộc Châu
LUYỆN TẬP
Cõu 2: Ti nguyờn no cú tr? lu?ng khụng l?n ? Tõy Nguyờn?

A. Th?y di?n B. Th?y s?n C. D?t ba zan D. R?ng
Câu 3: Vùng Tây Nguyên có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành gì?
A. Trồng cây ăn quả.
B. Trồng cây công nghiệp nhiệt đới, ôn đới.
C. Trồng cây công nghiệp ngắn ngày.
D. Trồng cây công nghiệp lâu năm
Câu 4: Vì sao vùng Tây Nguyên có tiềm năng thủy điện lớn?
Vì có lượng nước chênh lệch lớn giữa hai mùa.
Vì bắt nguồn từ vùng núi hiểm trở.
Vì có nguồn nước sông lớn chảy về các vùng lân cận.
Vì đoạn trung lưu chảy qua nhiều sườn dốc của các cao nguyên.
LUYỆN TẬP
Câu 5: Loại khoáng sản chủ yếu ở Tây Nguyên là:
A. quặng sắt. B. bô xít. C. a-pa-tit. D. quặng đồng
Câu 6: Trong tổng số đất ba zan cả nước đất ba zan ở Tây Nguyên chiếm :
A. 64% B. 65% C. 66% D. 67%
Bài tập 3 SGK trang 105
Bảng 28.3. Độ che phủ rừng của các tỉnh ở Tây Nguyên (2003)
Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ che phủ rừng theo các tỉnh và nêu nhận xét.
(Đắk Lắk đã được tách thành 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông)
Tỉnh
0 10 20 30 40 50 60 70
%
Kon Tum
64
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN ĐỘ CHE PHỦ RỪNG CỦA CÁC TỈNH
Ở TÂY NGUYÊN, NĂM 2003
- Vì Tây Nguyên có tài nguyên du lịch khá phong phú:
+ Tài nguyên du lịch tự nhiên: Có nhiều thắng cảnh (hồ Xuân Hương, hồ Lăk, thác Yaly, thác Pren…), các vườn quốc gia (Yok Đôn, Chư Mom, Rây, Chư Yang Sin), các khu vực có khí hậu tốt (Đà Lạt, Ngọc Linh)
+ Tài nguyên du lịch nhân văn: các di tích lịch sử (nhà tù Plâyku, Buôn Ma Thuột), các lễ hội văn hóa dân gian (lễ hội đâm trâu, văn hóa cồng chiêng), sản phẩm thủ công của các dân tộc …
- Có điều kiện để phát triển du lịch sinh thái và du lịch văn hóa:
+ Vị trí địa lí của Tây Nguyên thuận lợi giao lưu với các vùng trong nước, với các nước thuộc tiểu vùng Sông Mê Công.
+ Cơ sở hạ tầng của thành phố, cũng là các trung tâm du lịch của vùng (Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Plây Ku) ngày càng hoàn thiện.
? Dựa vào nội dung tiết học, em hãy đóng vai một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về tài nguyên du lịch ở Tây Nguyên?
VẬN DỤNG
? Tại sao nói Tây Nguyên có thế mạnh du lịch?
TÌM TÒI, MỞ RỘNG
- Sưu tầm tranh ảnh về một số loài động vật quý hiểm ở Tây Nguyên.
- Tìm hiểu thông tin về lễ hội đâm trâu, văn hóa cồng chiêng ở Tây Nguyên?
- Nghiên cứu bài 29 SGK/106.
 
Gửi ý kiến